Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Romanisztika


Terméksorrend:

Farkas Jenő: Román nyelvtan

Román nyelvtan


Budapest, 2007


Tudományos igénnyelt megírt, logikus felépítésű, hiánypótló munka Farkas Jenő kötete, amely a román nyelvtan korszerű leírását tartalmazza. A mára már elavult, 1960-ban megjelent Helyesen románul. Nyelvtani ismeretek, gyakorlatok című munka megjelenése óta a román nyelv jelentős fejlődésen ment keresztül, a '90-es évek után pedig a gyors változások következtében szükségessé vált az új helyesírási és nyelvtani normarendszer bevezetése is. Jelen kötet, mely szemléletét tekintve leíró nyelvtan, a 2005-ben megjelent új akadémiai román nyelvtan szabályait figyelembe véve mutatja be a román nyelvtan alapjait, pontosabban szófajtanát (a fonológiát és a mondattant tárgyaló rész külön kötetben fog megjelenni). Az elsősorban a románt idegen nyelvként tanulóknak szóló, rendkívül hasznos kiadvány két nagyobb fejezetben tárgyalja a szófajokat. Az első részben a változó alakú (a névelő, a főnév, az ige, a névmás, a melléknév és a számnév), a másodikban pedig a változatlan alakú szófajok (az elöljárószó, a határozószó, a kötőszó, illetve az indulatszó) leírása kapott helyet gyakorlatokkal, azok megoldásaival és részletes magyarázatokkal kiegészítve. A román és a magyar nyelv közötti hasonlóságokat és eltéréseket is bemutató kézikönyvben található irodalmi szövegekből vett példamondatok a nyelvi árnyalatok elsajátítását kiválóan szolgálják. Az ajánlott szakirodalommal, az idézett irodalmi művek listájával, valamint a nyelvvizsga követelményekkel kapcsolatos tudnivalókkal záródó kiadványt tanároknak, egyetemi hallgatóknak, a magyar közoktatást szolgáló, román szakos tanárképzésen résztvevőknek és az újlatin nyelvek iránt érdeklődőknek egyaránt ajánljuk.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

Terméksorrend: