Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Stilisztika


Terméksorrend:

  Büky László: Füst Milán metaforahasználatának alapjai szótárszerű feldolgozásban

Füst Milán metaforahasználatának alapjai-szótárszerű feldolgozásban

 

Szeged, 2002

 

Raktárkészlet:  1 db
1 590 Ft
  Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk
Nyelvészeti tanulmányok 11.
Budapest, 1968. 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Nincs raktáron
Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika

Magyar stilisztika

 

Budapest, 2007.

Ez a kötet a magyar stílus általános szabályszerűségeit vagy éppen kirívó jelenségeit igyekszik megismertetni a jelenlegi és a jövendő magyar tanárokkal, valamint a stílus kérdései iránt érdeklődőkkel. Rendszeres ismeretanyagot kíván nyújtani a stíluselméletben, a stílustipológiában úgy, hogy ezzel a stíluselemzést és ezáltal a szöveg mélyebb megértését szolgálja. Ez a funkcionális pragmatikai megalapozottságú stilisztika három nagy egységre tagolódik: stíluselmélet, stílustipológia, művészi stílus. A stíluselmélet fejezetei a szövegtől haladnak a kisebb nyelvi szintek felé, illetve a stilárisjellemzők (stílusárnyalatok, képek, alakzatok) bemutatása külön fejezetekben történik. A stílustipológia a szituációhoz és funkcióhoz kötődő stílustípusok jellemzőit igyekszik feltárni.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 980 Ft
Nincs raktáron
Gáspári László: Stilisztika - egységes jegyzet

Stilisztika - egységes jegyzet


Budapest, 1993


Tartalom

Előszó

5

Az egyetemes és a magyar stilisztika rövid története

7

Leíró gyakorlati stilisztika

33

A metafora

50

A csonka metafora
52
Főnévi metaforák
52
Melléknévi metaforák
53
Igei metaforák
56
A teljes (grammatikailag közvetlenül motivált) metafora
58
A szóösszetétellel kifejezett teljes metafora
58
A mondat szintjén a szintagmatikus kapcsolatokban jelentkező teljes metafora formái
59
A direkt és az indirekt metafora
66
A grammatikai metafora
67
A grammatikai metaforák leggyakoribb formái
67
A megszemélyesítés
70

A szinesztézia

71

A szinesztézia megjelenési formái
72

A szimbólum

75

A metonímia

81

A szinekdoché

87

A komplex képek

87

A mondatstilisztika néhány elméleti és gyakorlati kérdése

90

A szövegstilisztika néhány elméleti és gyakorlati kérdése

94

A szövegegységek közötti viszonyok mint a művészi jelentés hordozói
96

Fontosabb irodalom

101

Függelék

103

Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról (Egy példa József Attilától)

105

 

Raktárkészlet:  0 db
1 190 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: