Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Névtan

Főkategória >Névtan

Terméksorrend:

Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan


Általános és magyar névtan

2003.

 

A könyv első része általános kérdésekkel foglalkozik, a szerző a tulajdonnév filozófiai, logikai, nyelvészeti és lélektani meghatározására tesz kísérletet. Általában ír a tulajdonnevek keletkezéséről, jelentéséről, változásairól és elhalásukról. Példákkal illusztrálva mutatja be a konnotáció, motiváció, asszociáció megjelenését és formáit. Foglalkozik a közszavak és tulajdonnevek összefüggéseivel. Kitekintést ad más népek egyénneveinek történetére és használatára. A személynevek tárgyalásánál a keresztnevek (egyéni nevek) bemutatása után a családnevek formáit írja le és kialakulásának okait kutatja. A kötetben térképek és táblázatok szemléltetik a nevek gyakoriságát vidékenként és koronként.

 

Raktárkészlet:  2 db
5 200 Ft
 Bencsik Péter: Helységnévváltozások Köztes-Európában 1763–1995

Helységnévváltozások Köztes-Európában 1763–1995

Place-name Changes in Europe-Between 1763–1995

 

Budapest, 1997.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 550 Ft
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan


Általános és magyar névtan

2003.

 

A könyv első része általános kérdésekkel foglalkozik, a szerző a tulajdonnév filozófiai, logikai, nyelvészeti és lélektani meghatározására tesz kísérletet. Általában ír a tulajdonnevek keletkezéséről, jelentéséről, változásairól és elhalásukról. Példákkal illusztrálva mutatja be a konnotáció, motiváció, asszociáció megjelenését és formáit. Foglalkozik a közszavak és tulajdonnevek összefüggéseivel. Kitekintést ad más népek egyénneveinek történetére és használatára. A személynevek tárgyalásánál a keresztnevek (egyéni nevek) bemutatása után a családnevek formáit írja le és kialakulásának okait kutatja. A kötetben térképek és táblázatok szemléltetik a nevek gyakoriságát vidékenként és koronként.

 

Raktárkészlet:  1 db
5 200 Ft
Jakab-Kálnási: A Nyírbátori járás földrajzi nevei

A Nyírbátori járás földrajzi nevei

A Báthori István Múzeum Kiadványai 27.

 

Nyírbátor, 1987

 

 

Raktárkészlet:  1 db
4 800 Ft
 Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára
A Magyar Névarchívum Kiadványai, 12.
Debrecen, 2007. 

Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára, CsnSz. 
Raktárkészlet:  0 db
12 000 Ft
Nincs raktáron
-33%
 Balázs Géza-Grétsy László: Régi magyar mesterségek-családneveink tükrében

Régi magyar mesterségek-családneveink tükrében

Válogatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyanyelvi pályázataiból

 

Budapest, 1010

 

Tartalom:

 

Előszó 5
BALOGH GIZELLA ILDIKÓ: Beregi erdőlés 11
DR. BENCZE IMRE: Mesterségnevek – telefonkönyvből 29
BOTKA VERONIKA: Az ötvösség és német eredetű szókincse 48
CZIKER ANDRÁS: A nagykárolyi fésűsmesterség 63
CSISZÁR ÉVA: A csiszár foglalkozás- és családnév titkainak feltárása 83
DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BESZÉLNI NEHÉZ! KÖRE (Kispál Mónika 9. A, Máté-Tóth Gyöngyi, Nyerges Evelin, Pintér Beáta, Ruskó Kármen 10. A, Balogh Dorina 10. B, Horváth Nikoletta, Lódri Szabina 11. A, Balogh Ramóna, Vincze Zsanett 11. B, Györffy Imréné körvezető): kalapos ~ Kalapos 92
ELEK CSABA – ELEKNÉ GYARMATI MÓNIKA: Ács – ácsmesterség 99
FODORNÉ LÁNCZ ÉVA ANNA: Középkori mesterségek emléke neveinkben 110
GULYÁS LÁSZLÓ SZABOLCS: Mészégetők és a mész fogalma a Mohács előtti Magyarországon 120
GYARAKI GÁBOR: Foglalkozáshoz köthető cigány családnevek 139
DR. HAJDÚ TAMÁS: A gombkötő mesterség 145
MUHEL GÁBOR: A gádorosi bognármesterség hagyományai a régi magyar családnévkutatás tükrében 166
DR. POMOZI PÉTER: Az Óperencián innen és túl. A huszárok nevéről és mesterségéről 199
ROJÁK ANGÉLA: Szabómesterség a kárpátaljai Dercenben 227
SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA: A mi mesterségneveink 232
DR. SZILVÁSI CSABA: Mesterségnevek, neves mesterségek és mesterek 239
DR. TARI LUJZA (MIHÁLTZ GÁBORNÉ): Zenésznevek, muzsikálással kapcsolatos személynevek 267
DR. VIZI MÁRTA: Az én fazekasaim. Egy régész kalandozásai mesterek, műhelyek és termékek között 273
ZABOLAI I–VIII. OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Kovács Tímea, Kozma Viola, Pozsony Eszter, Bíró Beáta, Perdi Katalin, Boc Szilvia, Kovács Gabriella, Zsidó Csengelle, Szabó Kinga VII. B, Aczél Annamária magyar–német szakos tanár): Famegmunkálás a háromszéki Zabolán 285
DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT: Mesterségnevek a muravidéki magyarság családneveinek és identitásának tükrében 297
A szerzőkről 305

 

Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
 Hoffman István: A Tihanyi Alapítólevél mint helynévtörténeti forrás

A Tihanyi Alapítólevél mint helynévtörténeti forrás

 

Debrecen, 2010

 

 

Raktárkészlet:  0 db
4 375 Ft
Nincs raktáron
Hoffman I., Tóth V.: Helynévtörténeti tanulmányok V.

Helynévtörténeti tanulmányok V.


Debrecen, 2010 
4 375 Ft
-12%
Rácz János: Növénynevek enciklopédiája

Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása
Budapest, 2010.

 

Raktárkészlet:  0 db
5 990 Ft
Akció: 5 250 Ft
Kezdete: 2013.08.01
A készlet erejéig
Nincs raktáron
Hoffmann I., Tóth V.: Helynévtörténeti tanulmányok 1-4.

Helynévtörténeti tanulmányok 1-4.

 

A négy kötetet együtt most 9160 Ft helyett 20% kedvezménnyel, 7330 Ft-ért vásárolhatja meg!

 

 

Raktárkészlet:  0 db
9 160 Ft
Nincs raktáron
Hoffmann I., Tóth V.: Helynévtörténeti tanulmányok 4.

Helynévtörténeti tanulmányok 4.


A Magyar Névarchívum Kiadványai 15.


Debrecen, 2009 
2 290 Ft
Hoffmann I., Tóth V.: Helynévtörténeti tanulmányok 2.

Helynévtörténeti tanulmányok 2.


A Magyar Névarchívum Kiadványai 11.


Debrecen, 2006 
2 290 Ft
Hoffmann I., Tóth V.: Helynévtörténeti tanulmányok 1.

Helynévtörténeti tanulmányok 1.


A Magyar Névarhcívum Kiadványai 8.


Debrecen, 2004 
2 290 Ft
Kálnási Árpád: A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei

A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei


Szabolcs-Szatmár megye földraj­zi nevei 2.

 

Debrecen 1984

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Nincs raktáron
 Kálnási Árpád: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük

Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 67.


Debrecen, 1996

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Nincs raktáron
 Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára

Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára


Magyar Névarchívum Kiadványai 4.


Debrecen, 2001 
2 240 Ft
 Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban

Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban

(Abaúj és Bars vármegye)

Magyar Névarchívum Kiadványai 6.


Debrecen, 2001 

 
2 240 Ft
 Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése

Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése


Magyar Névarchívum Kiadványai 5.


Debrecen, 2001 
2 240 Ft
 Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata

A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.

Debrecen, 2005. 

Raktárkészlet:  0 db
2 240 Ft
Nincs raktáron
 Kálnási Árpád, Sebestyén Árpád: A Csengeri járás földrajzi nevei

A Csengeri járás földrajzi nevei


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye földrajzi nevei 5.


Debrecen, 1993 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Nincs raktáron
 Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája - A leggyakoribb mai családneveink

Családnevek enciklopédiája


A leggyakoribb mai családneveink


Budapest, 2010


A magyar családnevek kialakulása több évszázadra visszanyúló, izgalmas folyamat eredménye. Hatottak rá történelmi események, kulturális hatások és divatjelenségek is.

A Családnevek enciklopédiája a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, amelyeket a kutatás mindeddig megfogalmazott a vizsgált nevekről.

A kézikönyv a leggyakoribb 1230 családnevet dolgozza föl. Elmondja a nevekről gyakoriságukat, eredetüket, változási folyamatukat és jelentésüket. Utal földrajzi elterjedésükre, bemutatja a XIX. századi névváltoztatásokat, névmagyarosításokat.

A kötet részletesen ismerteti a magyar nevek mellett a leggyakoribb német (Jung, Klein, Schmidt), szláv (Novák, Gyuricza,Petrovics) és román (Argyelán, Marosán, Moldován) családneveket is.

Az eredet kifejtése során a szerző minden esetben megadja a főbb jelentéstani típusokat:

– pogány egyénnévi eredetű (Bács, Csete),

– keresztnévi eredetű (Benedek, Laczkó, Lázár),

– nép- vagy népcsoportnévi (Besenyő, Kun, Orosz),

– helynévi eredetű (Dunai, Erdélyi, Pesti),

– foglalkozásnévi (Dudás, Gerencsér, Kocsis),

– életmódra, vagyoni helyzetre vonatkozó (Bujdosó, Gazdag, Pór),

– külső-belső tulajdonságra utaló (Csonka, Sánta, Szakáll).

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek saját vagy ismerőseik családnevének keletkezési és használati körülményei iránt, és kíváncsiak a nevekben megőrzött nyelvi, kulturális, művelődéstörténeti értékekre.

Hajdú Mihály az ELTE BTK emeritus professzora, a több mint fél évszázados kutatói munkája során tucatnyi könyvben és monográfiában adta közre vizsgálatainak eredményeit.

A TINTA Könyvkiadó közelmúltban megjelentetett Keresztnevek enciklopédiájával a Családnevek enciklopédiája szerves egységet alkot.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 990 Ft
Nincs raktáron
 Balogh Lajos – Ördög Ferenc: Komárom megye földrajzi nevei
MNyTK. 169.
Budapest, 1985. 

Raktárkészlet:  0 db
2 190 Ft
Nincs raktáron
Tóth Valéria: Településnevek változástipológiája

Településnevek változástipológiája


Debrecen, 2008

 

 
2 335 Ft
Hoffmann I., Tóth V.: Helynévtörténeti tanulmányok 3.

Helynévtörténeti tanulmányok 3.

Magyar Névarchívum Kiadványai 13.


Debrecen, 2008

 
2 290 Ft
Inczefi Géza: Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata
(Makó környékének földrajzi nevei alapján)
Nyelvészeti tanulmányok 14.
Budapest, 1970. 
1 800 Ft
 Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból - Abaúj-Csongrád vármegye (Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria)

Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból - Abaúj-Csongrád vármegye


Debrecen, 1997


Magyar Névarchívum Kiadványai

 
3 990 Ft
 Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból - Dobóka-Győr vármegye (Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria)

Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból - Dobóka-Győr vármegye


Debrecen, 1997


Magyar Névarchívum Kiadványai 
3 990 Ft
 Baski Imre: Csagircsa - Török és magyar névtani tanulmányok 1981-2006

Csagircsa


 

Török és magyar névtani tanulmányok 1981-2006


Karcag, 2007


 

Raktárkészlet:  0 db
2 900 Ft
Nincs raktáron
Rácz János: Kétszáz magyar szőlőnév
Budapest, 1997. 
Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Nincs raktáron
Rácz János: A magyar nyelv halnevei

A magyar nyelv halnevei

 

Budapest, 1996

 

 

 

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 400 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: