Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

A Debreceni Egyetem / KLTE MNYI Kiadványai

Főkategória >Sorozatok >A Debreceni Egyetem / KLTE MNYI Kiadványai

Kiadó: Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Terméksorrend:

prev
12
next

 Bakó Elemér: Egy magyar szócsalád: hop, hoporcs, hömpölyög, hederít

Egy magyar szócsalád: hop, hoporcs, hömpölyög, hederít


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 22.

Különlenyomat a Magyar Népnyelv IV. kötetéből


Debrecen, 1943 

Raktárkészlet:  1 db
650 Ft
Kiss Tamás (szerk.): A Nyugat stiláris sokszínűsége
A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga.
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 87.
Debrecen, 2008. 

Raktárkészlet:  0 db
1 670 Ft
Nincs raktáron
 Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára
A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 85. szám
Debrecen, 2008. 

Raktárkészlet:  0 db
2 800 Ft
Nincs raktáron
 Szikszainé Nagy Irma (szerk.): József Attila, a stílus művésze. Tanulmányok József Attila stílusművészetéről

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 84. szám

Debrecen, 2005

 

 

Raktárkészlet:  0 db
2 335 Ft
Nincs raktáron
Zaicz Gábor–Csepregi Márta: Vértes Edit emlékezete

Vértes Edit emlékezete


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 82. szám


Debrecen, 2004 
800 Ft
 Boda István Károly–Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezé­sében

A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezé­sében


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 81. szám


Debrecen, 2003 
1 335 Ft
 Sebestyén Árpád: A névutók állománya és rendszere a Jókai-kódexben (1372 u.)

A névutók állománya és rendszere a Jókai-kódexben (1372 u.)


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 80. szám


Debrecen, 2002 
1 335 Ft
 Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasznála­tunkban

Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasznála­tunkban


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 79. szám


Debrecen, 2002

 

 
1 670 Ft
Kenéz Tünde: A debreceni könyvkötészet szókincse

A debreceni könyvkötészet szókincse


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 77. szám


Debrecen, 2002 
990 Ft
 Kálnási Árpád: Fejezetek a Csűry-iskola történetéből

Fejezetek a Csűry-iskola történetéből


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 72. szám


Debrecen, 1998

 

 
1 080 Ft
 Kis Tamás: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához

Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. szám


Debrecen, 1997 

Raktárkészlet:  0 db
990 Ft
Nincs raktáron
 Vörös Éva – Priszter Szaniszló: Márton József Természethistóriai képeskönyvének növénynevei

Márton József Természethistóriai képeskönyvének növény­­nevei


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 69. szám


Debrecen, 1997 

Raktárkészlet:  0 db
750 Ft
Nincs raktáron
Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája

A magyar szlengkutatás bibliográfiája


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. szám


Debrecen, 1996 
990 Ft
Kálnási Árpád: Népi beszélgetések Szatmárból

Népi beszélgetések Szatmárból

 

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 63. szám

 

Debrecen, 1995

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 170 Ft
Nincs raktáron
Vértes Edit: Vélemények és ellenvélemények

Vélemények és ellenvélemények


(Az Uralisches etymologisches Wörterbuch alapján)


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 62. szám

Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XXXII. kötetéből


Debrecen, 1995 
650 Ft
 K. Szoboszlay Ágnes: Mutató a Magyar Nyelvjárások 11–25. kötetéhez

Mutató a Magyar Nyelvjárások 11–25. kötetéhez


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 59. szám


Debrecen, 1991 
990 Ft
Kiss Antal: Andrássyné Kövesi Magda 80 éves

Andrássyné Kövesi Magda 80 éves


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 58. szám


Debrecen, 1991 
800 Ft
 Sebestyén Árpád: A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolá­já­ban

A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolá­já­ban


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 57. szám

Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XXVIII-XXIX. kötetéből


Debrecen, 1990 
800 Ft
 Hlavacska Edit: Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Inté­ze­té­nek Könyvtárában (Annotált bibliográfia)

Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Inté­ze­té­nek Könyvtárában (Annotált bibliográfia)


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 56. szám

Debrecen, 1990


 
990 Ft
 Kálmán Béla: Vértes Edit 70 éves. Jakab Edit: Vértes Edit tudományos munkássá­gá­nak bibliográfiája

Vértes Edit 70 éves

Vértes Edit tudományos munkássá­gá­nak bibliográfiájaA Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyete magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 54. szám


Debrecen, 1989 
800 Ft
 Jakab László–Keresztes László: Finnugor nyelvészet a debreceni egyetemen

Finnugor nyelvészet a debreceni egyetemen


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 51. szám


Debrecen, 1979 
800 Ft
Jakab László: Az ingadozó igei végződések használata

Az ingadozó igei végződések használata


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 48. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XV. kötetéből


Debrecen, 1969 
800 Ft
Jakab László: A felszólító módjel kérdéseihez

A felszólító módjel kérdéseihez


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 45. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények X. kötetéből


Debrecen, 1964 
650 Ft
Sulán Béla: A kétnyelvűség néhány kérdéséhez

A kétnyelvűség néhány kérdéséhez


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 44. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények LIX. kötetéből


Debrecen, 1963 
650 Ft
Papp István: A szóalkotás problémái

A szóalkotás problémái


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 43. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények IX. kötetéből


Debrecen, 1963 
650 Ft
 Imre Samu–Kálmán Béla: Módszertani tanulmányok a nyelvjáráskutatás köréből

Módszertani tanulmányok a nyelvjáráskutatás köréből

 

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 42. szám

 

Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények VIII. kötetéből

 

Debrecen, 1962

 

 

 

 

 

Raktárkészlet:  0 db
650 Ft
Nincs raktáron
Sulán Béla: Magyar -ó > Szláv -ou, -ov?

Magyar -ó > Szláv -ou, -ov?


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 40. szám

Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények LXIV. kötetéből

Debrecen, 1962 
650 Ft
D. Bartha Katalin: A szlavóniai nyelvjárás szóképzése

A szlavóniai nyelvjárás szóképzése


A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 32.


Különlenyomat a Magyar Nyelvjárások I. kötetéből


Debrecen, 1952 
650 Ft
Benkő Loránd: A Nyárádmente földrajzinevei. Adattár

A Nyárádmente földrajzinevei

Adattár


A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 30.


Különlenyomat a Magyar Népnyelv VI. kötetéből


Debrecen, 1950 
650 Ft
 Papp László: Az ú és ű hangok a hosszúpályi népnyelvben

Az ú és ű hangok a hosszúpályi népnyelvben


A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 29.


Különlenyomat a Magyar Népnyelv VI. kötetéből


Debrecen, 1949 
650 Ft
Papp László: A hosszúpályi népnyelv i és é hangjai

A hosszúpályi népnyelv i és é hangjai


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 27.


Debrecen, 1947 
650 Ft
Végh József: A békési népnyelv névszótövei

A békési népnyelv névszótövei


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 26.


Debrecen, 1943.

 


 
650 Ft
 Varga Lajos: Igealakok és igeragozás a szuhogyi népnyelvben

Igealakok és igeragozás a szuhogyi népnyelvben


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 25.

Különlenyomat a Magyar Népnyelv IV. kötetéből


Debrecen, 1943 
650 Ft
 Szilágyi László: A rokonságnevek a hajdúnánási nép nyelvében

A rokonságnevek a hajdúnánási nép nyelvében


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 24.

Különlenyomat a Magyar Népnyelv IV. kötetéből


Debrecen, 1943 

Raktárkészlet:  0 db
650 Ft
Nincs raktáron
Bárczi Géza: Jegyzetek a budapesti népnyelvről

Jegyzetek a budapesti népnyelvről


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 23.

Különlenyomat a Magyar Népnyelv IV. kötetéből


Debrecen, 1943 
650 Ft
 Kniezsa István: Az Ecsedi-láp környékének szláv eredetű helynevei

Az Ecsedi-láp környékének szláv eredetű helynevei


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 21.

Különlenyomat a Magyar Népnyelv IV. kötetéből


Debrecen, 1943 

Raktárkészlet:  0 db
650 Ft
Nincs raktáron
Népnyelvi szövegmutatványok

Népnyelvi szövegmutatványok


Közli: Bakó Elemér, Deák Györgyné, Bartha Ka­ta­lin, Imre Samu, Keresztes Kálmán, Kovács István, Pető Jó­zsef, Szerda­helyi Ist­ván, Szilágyi László, Szűts Ferenc, Varga Lajos, Végh József


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 17.


Különlenyomat a Magyar Népnyelv III. kötetéből


Debrecen, 1941 
650 Ft
Végh József: Társadalmi szempontok a népnyelvkutatásban

Társadalmi szempontok a népnyelvkutatásban


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 16.


Különlenyomat a Magyar Népnyelv III. kötetéből


Debrecen, 1941 
650 Ft
Szabó István: Az í-zés esetei a békési nép nyelvében

Az í-zés esetei a békési nép nyelvében


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 15.


Különlenyomat a Magyar Népnyelv III. kötetéből


Debrecen, 1941 
650 Ft
 Kovács István: Igekötőink fejlődése és használata a medvesalji népnyelvben

Igekötőink fejlődése és használata a medvesalji népnyelvben


Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar népnyelvkutató Intézetéből 14.


Különlenyomat  a Magyar Népnyelv III. kötetéből


Debrecen, 1941

 

 

Raktárkészlet:  0 db
650 Ft
Nincs raktáron

prev
12
next

Terméksorrend: