Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

-Antikvár könyvek

Főkategória >-Antikvár könyvek

Terméksorrend:

-13%
 Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei
 
Raktárkészlet:  1 db
7 500 Ft
Akció: 6 500 Ft
Kezdete: 2016.09.10
A készlet erejéig
Hernádi Sándor: Nyelvi próbák
 
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
Antal László: A világnyelv- Pro és kontra

A világnyelv

 

Budapest, 1984

 

Antal László nagy érdekődéssel és nem kevés vitával fogadott nyelvtudományi könyvek szerzője. Ebben a kötetben egy mindenki számára érdekes és izgalmas témával foglalkozik: az emberiség nyelvi széttagoltságát megszüntető összekötő nyelvvel. Közzéteszi a problémakörrel foglalkozó világhírű tudósok legfontosabb idevágó téziseit, nyilatkozatait, úgy szembesítve őket, hogy egymásra ráfeleljenek, vitába szálljanak. Így a kötet olvasói megismerkednek az összekötő nyelv létrehozása érdekében tett erőfeszítésekkel, a nagyratörő tervek meghiúsulásával, illetve részleges eredményeivel, a mestersges nyelv létrehozása útjában tornyosuló akadályokkal - és persze a legismertebb mesterséges nyelvekkel (eszperantó, volapük, ido stb.) a kötet kitér arra is, miért nem vált egy meglévő nyelv világnyelvvé, illetve arra, hogyan jöttek létre a legalapvetőbb nyelvi nehézségeket áthidaló pidgin-nyelvek. Antal László - miközben részletesen tájékoztatja az olvasót a szerzők kilétéről, álláspontjuk igazáról, vagy ingatag voltáról - arra is gondot fordít, hogy az olvasó a legmodernebb elképzelések és felismerések alapján maga formálhasson véleményt a világnyelv múltjáról, jelenéről, és főként jövőjéről.

 

Raktárkészlet:  1 db
600 Ft
 Salga Attila: Orosz-magyar nyelvészeti terminológiai szótár

Orosz-magyar nyelvészeti terminológiai szótár

 

Budapest, 1986

 

Raktárkészlet:  1 db
1 990 Ft
-17%
 Lakó György (főszerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3. + Mutató
MSzFE.: A-GY, H-M, N-Zs, Szómutató
Budapest, 1972–1981. 

Raktárkészlet:  1 db
12 000 Ft
Akció: 10 000 Ft
Kezdete: 2015.11.29
A készlet erejéig
 Bолроcы mopobckoгo яэыkoэнания

Bолроcы mopobckoгo яэыkoэнания


1971

 

Raktárkészlet:  1 db
990 Ft
 Pais Dezső (szerk.): Nyelvünk a reformkorban (tanulmánygyűjtemény)
Budapest, 1955. 
Raktárkészlet:  1 db
3 800 Ft
Kiefer Ferenc: Az előfeltevések elmélete

Az előfeltevések elmélete

 

Budapest, 1983.

 

 

 

Raktárkészlet:  3 db
3 800 Ft
Antal László: A jelentés világa
Budapest, 1978. 
Raktárkészlet:  2 db
600 Ft
 Dabi István: A nyelvekről-nyelvtanulásról... és még valami

A nyelvekről-nyelvtanulásról... és még valami

 

Budapest, 1995.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
Lexicon recentis latinitatis - Volumen I et II

Editum cura operis fundati cui nomen latinitas

Libraria Editoria Vaticana in Urbe Vaticana A. MMIII

Vaticana, 2002. 

Raktárkészlet:  1 db
27 000 Ft
 Várnai Judit Szilvia, Kiss Tamás: A szlengkutatás 111 éve

A szlengkutatás 111 éve

 

Szlengkutatás 4.

 

Debrecen, 2002.

 

Raktárkészlet:  1 db
2 410 Ft
 Hutterer, Claus Jürgen: Die Germanischen Sprachen – Ihre Geschichte in Grundzügen

Die Germanischen Sprachen – Ihre Geschichte in Grundzügen

(Hutterer Miklós:) A germán nyelvek – történetük főbb jellemzői

Budapest, 1975.

 

Raktárkészlet:  1 db
7 200 Ft
 B. Lőrinczi Éva: Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Publicisztikák és más effélék

B. Lőrinczi Éva: Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Publicisztikák és más effélék


Budapest, 1996

 

 

Raktárkészlet:  1 db
1 490 Ft
 Berrár Jolán: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig

Nyelvtudományi Értekezések, 23.
Budapest, 1960.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
Hutterer Miklós: A germán nyelvek

Budapest, 1986.

 

Raktárkészlet:  2 db
2 100 Ft
 Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan
StrNyt. 1.
Budapest, 1992. 

Raktárkészlet:  0 db
6 500 Ft
Nincs raktáron
Bárczi, Benkő, Berrár: A magyar nyelv története

TARTALOM:

Bevezetés / Bárczi Géza
A szinkronikus és a diakronikus nyelvvizsgálat
A nyelvtörténet összefüggése a társadalom történetével
A nyelvi változások mibenléte
A nyelvjárások és az irodalmi nyelv
A magyar nyelvtörténet korszakai
A magyar nyelvtörténet forrásai és felhasználásuk módszere / Benkő Loránd
A rokon nyelvek
Az idegen nyelvek
A nyelvemlékek
A nyelvemlékek általános jellemzői
A kéziratos nyelvemlékek
A nyomtatott nyelvemlékek
A nyelvemlékek nyelvi sajátságai
A régi magyar nyelvkönyvek
A mai magyar nyelv
Az általános nyelvészet tanúságtétele
Hangtörténet / Bárczi Géza
Általános kérdések
Az ősmagyar kor hangváltozásai
A mássalhangzók története
A magánhangzók története
A nyelvemlékes kor hangváltozásai
A mássalhangzók története
A magánhangzók története
A nyelvi jelek története / Benkő Loránd, Berrár Jolán
A nyelvi jelek (osztályaik és rendszereik) kialakulása
Szótörténet
A szófajok története / Berrár Jolán
Általános kérdések
A fogalomjelölő szófajok
Egyéb szófajok
A szóelemek alaktörténete / Berrár Jolán
Általános kérdések
A tőtípusok
A toldaléktípusok
A szavak jelentéstörténete / Berrár Jolán
A jelentés terjedelmének bővülése és szűkülése
Az érintkezésen és hasonlóságon alapuló átvitelek
A jelentésváltozások okai és hatásai
A szóhangulat változása
A szókészlet szemantikai csoportjai
A magyar szókészlet eredete / Benkő Loránd
Általános kérdések
Az ősi szókészlet
Az idegen eredetű szókészlet
A belső keletkezésű szókészlet
A magyar szókészlet fejlődésének jellemző vonásai / Benkő Loránd
Szerkezeti (strukturális) változások
Helyzeti (funkcionális) változások
A magyar tulajdonnevek története / Benkő Loránd
Mondattörténet / Berrár Jolán
A viszonyító eszközök története
A viszonyszók
A jelek és a ragok története
A mondattani jelenségek testetlen kifejezőeszközeinek története
A szintaktikai szerkezetek története
Az alany és az állítmány
Az alárendelő szerkezetek
A mellérendelő szerkezetek
A mondattípusok története
A mondatfajták
A mellérendelő összetett mondatok
Az alárendelő összetett mondatok
A magyar nyelvtörténet összefoglaló áttekintése / Bárczi Géza
Az előmagyar kor
Az ősmagyar kor
Az ómagyar kor
A középmagyar kor
Az újmagyar kor
Függelék: A magyar nyelvtörténeti kutatások történetének vázlata / Bárczi Géza

 

Raktárkészlet:  0 db
2 900 Ft
Nincs raktáron
 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3. + Mutató
TESz. 1–4.
1. A-Gy, 2. H-Ó, 3. Ö-Zs, 4. Mutató
Főszerk.: Benkő Loránd.
Budapest, 1967–1984. 

Raktárkészlet:  0 db
42 000 Ft
Nincs raktáron
Hernádi Miklós: Közhelyszótár
 
Raktárkészlet:  0 db
700 Ft
Nincs raktáron
Lomb Kató: Nyelvekről jut eszembe...
 
Raktárkészlet:  0 db
690 Ft
Nincs raktáron
 Miklós Fogarasi: Manuale di storia della lingua Italiana I-II.

Manuale di storia della lingua Italiana I-II.

Egységes jegyzet

 

Budapest, 1974

 

Raktárkészlet:  0 db
750 Ft
Nincs raktáron
Mikó Imre: Nemzet és nemzetiség

Nemzet és nemzetiség

Az együttélő nemzetiségek jogegyenlősége

Közös hagyományok fórum

Változatok egy témára

A kétnyelvűség dícsérete

Nyelvhasználat és jogtörténet erdélyben

Kriterion

Jogász a közéletben

 

Bukarest, 1981

 
850 Ft
Csupor Tibor: Csillag és ősi szó

Csillag és ősi szó

 

Budapest, 1977

 
1 200 Ft
Kelemen János: A nyelvfilozófia kérdései

A nyelvfilozófia kérdései

Descartes-től Rousseau-ig

 

Budapest, 1977

 
1 990 Ft
 иctoчники по историй общест венной мыспи и ку

иctoчники по историй общест венной мыспи и куптури зрохи познднего феодализма


1988

 

Raktárkészlet:  0 db
2 900 Ft
Nincs raktáron
 Kраткий етимологический споваръ коми язика
Moszkva, 1970. 
Raktárkészlet:  0 db
4 500 Ft
Nincs raktáron
 Vörös Éva: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára

Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára

 

Debrecen, 1996

 
2 690 Ft
Rácz Endre: Az egyeztetés a magyar nyelvben

Az egyeztetés a magyar nyelvben

 

Budapest, 1991

 
2 400 Ft
Zsilka János: Szemantika

Szemantika

 

Budapest, 1989

 
1 400 Ft
 Metamagical themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern

Metamagical themas:

Questing for the Essence of Mind and Pattern

 

1986

 

 
2 400 Ft
 Zum Gebrauch des deutschen Adjektiva in der Bekleidungswerbung

Zum Gebrauch des deutschen Adjektiva in der Bekleidungswerbung

 

Bochum, 1976

 

 
1 600 Ft
Pietro Silvio Rivetta: Che bella lingua, il greco

Che bella lingua, il greco

 

Milano, 1940

 

Raktárkészlet:  0 db
800 Ft
Nincs raktáron
R. dr. Molnár Emma: Leíró magyar hangtan

Leíró magyar hangtan

 

Budapest, 1989

 
590 Ft
Gáspári László: Retorika

Budapest, 1992.

Az egyetemes retorika rövid története
A magyar retorika rövid története
Általános (gyakorlati) retorika

 

Raktárkészlet:  0 db
800 Ft
Nincs raktáron
Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe
Budapest, 1977. 
Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Nincs raktáron
Telegdi Zsigmond: Bevezetés a nyelvtudományba I-II.
Egységes jegyzet, két kötet
Budapest, 1975., 1977. 

Raktárkészlet:  0 db
1 690 Ft
Nincs raktáron
Bárczi Géza: Fonetika

Fonetika

Pedagógus továbbképzés

 

Budapest, 1953

 

 
900 Ft

Terméksorrend: