Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

-Antikvár könyvek

Fő kategória >-Antikvár könyvek

Terméksorrend:

Békési Imre : Név és névkutatás

Név és névkutatás

Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai (Szeged, 1984. április 13-14.)


Budapest, 1985

 A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 170. szám

 
2 590 Ft
  Szathmári István - Ördög Ferenc : Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen

Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen


Budapest, 1975


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 140. szám

 
2 490 Ft
Zsirai Miklós: Jugria
Finnugor népnevek I.
Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XLVII. kötetéből.
Önálló, az MNyTK-sorozatba való betagozódás nélküli megjelenés: Budapest, 1930.
Az MNyTK-sorozat tagjaként való megjelenés: 174. szám, Budapest, 1985. (Képünkön e változat látható.) 

Raktárkészlet:  0 db
2 200 Ft
Nincs raktáron
Hartnagel Erzsébet: Újabb német jövevényszavainkról

Újabb német jövevényszavainkról


Budapest, 1933

(Reprint kiadás. Készült a Könnyűipari Gépi Adatfeldolgozó Vállalat sokszorosító részlegében 200 példányban.)


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 32. szám

 
2 090 Ft
  Király Péter: A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában
Különlenyomat a Magyar Nyelv LXXII/2–4. és LXXXIII/1. számából.
MNyTK, 148. szám.
Budapest, 1977. 

Raktárkészlet:  0 db
790 Ft
Nincs raktáron
  Imre Samu, Szathmári István, Szűts László: Jelentéstan és stilisztika

Jelentéstan és stilisztika


A magyar nyelvészek második nemzetközi kongresszusának előadásai


Budapest, 1974

Kartonált, B/5, 686 oldal,

kitűnő állapotú antikvár könyv


Nyelvtudományi Értekezések 83. szám

 
4 980 Ft
  Molnár József és Wacha József: A beszédszinpozion magyar előadásai

A beszédszinpozion magyar előadásai


 

Budapest, 1976A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 139. szám


 
890 Ft
Sallai János, Szende Tamás: A szünet mint funkció
MNyTK, 143. szám
Budapest, 1975. 

Raktárkészlet:  0 db
690 Ft
Nincs raktáron
  Guttmann Miklós - Köbölkuti Katalin: Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza

Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza

 

Budapest, 1987

 A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 182. szám

 

Raktárkészlet:  0 db
1 790 Ft
Nincs raktáron
Körmendi Géza: Komárom megye helységneveinek rendszere

Komárom megye helységneveinek rendszere


Budapest, 1986


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 173. szám

 
790 Ft
  Szabó József: Nyelvjárási szöveggyűjtemény Nagykónyiból
MNyTK, 163.
Budapest, 1982. 

Raktárkészlet:  0 db
1 000 Ft
Nincs raktáron
Szende Tamás: Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói

Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói


Budapest, 1973


Nyelvtudományi Értekezések 81. szám


Tartalom

Bevezetés 3


A nyelvstatisztikáról 5

A nyelvstatisztikai módszer kialakulása 5

A nyelvstatisztika rövid története 6

A feladatról 16

A dolgozat célja 16

A vizsgálat anyaga 17

A számítógépi feldolgozás 22

Eredmények 26

Egy általános összefüggés 26

A spontán beszéd sajátságairól 26

A beszédhangok megoszlási mutatói 27

A hangkapcsolatok megoszlási mutatói 35

A grammatikai elemek statisztikája 53

Terjedelmi mutatók 55

A magyar nyelv hangzásáról 57

Hivatkozások 61

 

Raktárkészlet:  0 db
990 Ft
Nincs raktáron
Rácz Sándor: Földeák és környéke tájszótára

Földeák és környéke tájszótára


Budapest, 1984


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 168. szám

 
1 790 Ft
Szilágyi Ferenc: Csokonai dunántúli tájszógyűjtése

Csokonai dunántúli tájszógyűjtése


Egy fejezet irodalmi nyelvi szókincsünk történetéből


Budapest, 1974


Nyelvtudományi értekezések 82. szám 
2 790 Ft
Pelle Béláné: Heves Megye földrajzi nevei II.

Heves Megye földrajzi nevei II. A füzesabonyi járás
Budapest, 1975.
MNyTK, 144.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 290 Ft
Nincs raktáron
Tóth Imre: Ipoly menti palóc tájszótár

Bernecebaráti és vidéke tájnyelve az 1930-1940-es évek fordulóján.
MNyTK, 176. szám
Budapest, 1987.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 100 Ft
Nincs raktáron
  Szathmári István: Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány

Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények 1978. évi kötetéből


Budapest, 1978A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai  150. száma

 

Raktárkészlet:  0 db
690 Ft
Nincs raktáron
Papp Ferenc: Lomonoszov, Kalmár György és a csúdok

Lomonoszov, Kalmár György és a csúdok

 

Különlenyomat a Magyar Nyelv LXXVID. évfolyamának 1. számából


Budapest, 1980A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 155.  száma

 
690 Ft
Deme László: Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról

Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról


Különlenyomat a Nyelv-és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei XXVIII., 1973-as évfolyamából


Budapest, 1974

 


A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 137. száma
 
690 Ft
Szathmári István: Anyanyelvünk az általános iskolában

Anyanyelvünk az általános iskolában

Az 1972. április 6-8. között megrendezett nyíregyházi vándorgyűlés anyaga


Budapest, 1974


A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 138. száma


Előszó


Ebben a kötetben az olvasó kézhez kapja annak a vándorgyűlésnek a teljes anyagát, amelyet a Magyar Nyelvtudományi Társaság - a Művelődésügyi Minisztérium, Szabolcs-Szatmá megye Tanácsa és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola közreműködésével - Anyanyelvünk az általános iskolában címmel rendezett meg Nyíregyházán 1972. április hatodikától nyolcadikáig. Az anyanyelv gondolkodásunknak és egész műveltségünknek az alapja. Ismerjük és elismerjük e megállapítás jogos voltát, de az már kétséges, hogy oktató-nevelő munkánk minden területén levonjuk-e a belőle származó következtetéseket. És mindehhez tegyük hozzá, hogy hihetetlen gyorsasággal változó, fejlődő életünkben, társadalmunkban a közlés (a kommunikáció) - a mondanivalónak célszerű és hatásos, ugyanakkor helyes és szép kifejezése - mind fontosabb és fontosabb szerepet kap; tehát nagy a társadalmi igény az anyanyelvi nevelés és oktatás iránt. Végül pedig arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a legközvetlenebbül érdekelt nyelvészet, de az azt segítő többi tudomány: az irodalomtudomány, a lélektan, a pedagógia, a szakdidaktika, továbbá az információelmélet stb. az utóbbi években vagy talán évtizedekben igen nagyot lépett előre. E meggondolások alapján a vándorgyűlés elé kettős célt tűztünk ki. Először, hogy egy összefoglaló főelőadás, a kijelölt témaköröknek megfelelő több bevezető referátum és még sokkal több hozzászólás keretében az arra legilletékesebbek - gyakorló pedagógusok és a tudomány szakemberei - tárják fel nyíltan és őszintén a Társaság mint társadalmi szervezet előtt az általános iskolai anyanyelvi nevelésnek valamennyi eredményét és - még inkább - valamennyi hibáját, fogyatékosságát, természetesen kiemelve a továbbvihető módszereket és ötleteket, valamint megtéve az anyanyelvi neveléssel kapcsolatos javaslatokat. Másodszor fontos célunk volt az is, hogy az egyetemek, főiskolák oktatói, a tudományos intézetek szakemberei, az irányító szervek képviselői közvetlenül találkozhassanak az anyanyelvi nevelés munkásaival: tanárainkkal, akik naponként (nemegyszer több tekintetben magukra hagyatva) a számukra éppen adott körülmények között küzdenek meg az anyanyelvi nevelésnek igen sokrétű és nehéz feladataival. 
1 290 Ft
Emlékezés Mészöly Gedeonra


Emlékezés Mészöly Gedeonra


Különlenyomat a Magyar Nyelv LXXVII. évfolyam 3. számából


Budapest, 1981


A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 161. száma

 
690 Ft
Pelle Béláné: Heves Megye földrajzi nevei IV.

Heves Megye földrajzi nevei IV.

A gyöngyösi járás, Hatvan és környéke, Eger


Budapest, 1988


A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai  181. száma 
2 790 Ft
  Kiss Jenő: Fejezetek a mihályi nyelvjárás mondattanából

MNyTK, 164. szám
Budapest, 1982.

 

Raktárkészlet:  0 db
900 Ft
Nincs raktáron
Nyíri K.-Szécsi G.: Szóbeliség és írásbeliség

Szóbeliség és írásbeliség

A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig


Budapest, 1998

 
1 590 Ft

Terméksorrend: