Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

-Antikvár könyvek

Fő kategória >-Antikvár könyvek

Terméksorrend:

Hajdú Péter: Finnugor népek és nyelvek

Budapest, 1962.

Antikvár könyv

 

Raktárkészlet:  0 db
2 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Grétsy László (szerk.): Mai magyar nyelvünk

Mai magyar nyelvünk


Budapest, 1976 
550 Ft
Négyesy László: Magyar nyelvtan I.

Magyar nyelvtan I.

 

Közép-és polgári iskolák és felsőbb leányiskolák I. oszt. számára


Budapest, 1900 
1 990 Ft
 Vértes O. András: A magyar leíró hangtan története az újgrammatikáig

A magyar leíró hangtan története az újgrammatikáig


Budapest, 1980 

Raktárkészlet:  0 db
1 980 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Tompa József (szerk.): A mai magyar nyelv rendszere - Leíró nyelvtan 2.

A mai magyar nyelv rendszere

Leíró nyelvtan 2.


Budapest, 1962 
3 500 Ft
 Tompa József (szerk.): A mai magyar nyelv rendszere - Leíró nyelvtan 1.

A mai magyar nyelv rendszere

Leíró nyelvtan 1.


Budapest, 1961 
3 500 Ft
Matievics Lajos: Az utca nyelve

Az utca nyelve


Újvidék, 1979 

Raktárkészlet:  0 db
650 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Bolla Kálmán, Molnár József (szerk.): A magyar hangtan válogatott bibliográfiája (-1970)

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája (-1970)


Budapest, 1977 
1 490 Ft
Hajdú Mihály: Magyar becézőnevek (1770-1970)

Magyar becézőnevek (1770-1970)

 

Budapest, 1974

 

Részlet a fülszövegből:

 

Az utóbbi 200 év magyar becézőneveinek részletes összefoglalására, történeti fejlődésének, gazdagodásának bemutatására vállalkozik a szerző. Százezernyi írásos és ugyanannyi, mai népnyelvből gyűjtött adat alapján rendszerezi a becézés lehetőségeit, koronkénti és vidékenkénti eltéréseit. Grafikonok és térképek szemléltetik az egyes nevek, névtípusok gyakoriságát és elterjedését.

 

 

Raktárkészlet:  0 db
2 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Szemere Gyula: Az akadémiai helyesírás története (1832-1954)

Az akadémiai helyesírás története (1832-1954)


Budapest, 1974

 

Részlet a fülszövegből:

 

E könyv szerzője 15 fejezetben tekinti át az akadémiai helyesírás "külső" és "belső" történetét az 1954-i szabályozásig bezárólag. Időrendben adja elő mindazokat az eseményeket, amelyek az egyes szabálykönyvek kiadását szükségessé tették, majd a szabálykészlet tartalmi fejlődésével foglalkozik, végül összefoglalja az újító és a hagyományörző törekvések 12 évtizedes küzdelmének eredményeit. 
2 630 Ft
 V. Raisz Rózsa, H. Varga Gyula: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I.

Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I.


XIII. Anyanyelv-oktatási napok Eger, 1998. július 7-10.

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. szám


Budapest, 1999 

Raktárkészlet:  0 db
1 990 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Kniezsa István: A magyar helyesírás a tatárjárásig

MNyTK, 25.
Budapest, 1928.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 900 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Sólymos Szilveszter OSB: A Pannonhalmi Kódex (I-III.)

A Pannonhalmi Kódex (I-III.)


Pannonhalmi Szent Gellért Kollégium Könyvei 10.


Pannonhalma, 2001

 

A szerző a régebben inkább Forgách-Kódex néven ismert Pannonhalmi Kódexet ismerteti és dolgozza fel. Ez a XVI. század elején írt kódex Pannonhalma számára készült, és három részből áll: Az Evangelistarium az egyházi év ünnepeire hoz perikópákat, a Denedictionale főpapi áldásokat tartalmaz; a Professionale a pannonhalmi fogadalmi rítust írja le a XVI. század első éveiben. A második és harmadik rész Forgách Pál pannonhalmi bencés kézírása 1516-ból, illetve 1515-ből. A munkájában megtalálhatók: A kódex teljes anyaga (60 lap) másolatban, a latin szöveg átírása, magyar fordítása, valamint a szükséges magyarázatok. 

Raktárkészlet:  0 db
2 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Bánréti Zoltán-Papp Ágnes: Tanítás és tanulás a felsőtagozatos nyelvi-kommunikációs kísérletben II.

Tanítás és tanulás a felsőtagozatos nyelvi-kommunikációs kísérletben II.


Budapest, 1990

 

 

 

 
490 Ft
Vitkovics-kódex és Miskolci Töredék, 1525

A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, 1525.

Középkori apácáink élete és imádságai


Régi Magyar Kódexek 12. és 13. (két kötet egy könyvben)


Budapest, 1991.
12. szám

E kötet az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában őrzött, 1525-ben keletkezett Vitkovics-kódex hasonmását és a szöveg betűhű átiratát tartalmazza.
Kolostori irodalmunknak e korai darabja Szent Bonaventura szerzetesi szabályait és egykori apácáink hórás imádságait őrizte meg számunkra.
A bevezető tanulmány foglalkozik a kódex történetével, helyesírásával, részben nyelvezetével, és utal azokra a latin forrásokra, amelyeket a korábbi kutatások már feltártak. Az átirathoz tárgyi és nyelvi magyarázatokat tartalmazó jegyzetek csatlakoznak.
A kiadást az MTA Nyelvtudományi Intézmények Nyelvtörténeti és Dialektológiai Osztályán készítették elő.

13. szám

Kiadványunkban a miskolci Lévay József Tudományos Könyvtárban őrzött, 1525-ből származó Miskolci Töredék hasonmását és a szöveg betűhű átiratát tesszük közzé.
A töredék a Vitkovics-kódex néven ismert nyelvemlékünk kiszakadt darabja, mely az őt hordozó kódex felfedezetése után is lappangott.
Most egybekötve ismerheti meg mindkettőt a késő középkori magyar vallásos irodalom iránt érdeklődő közönség.
A bevezetésben képet kapunk a kódextöredék történetéről, helyesírásáról és nyelvezetéről. A jegyzetek tárgyi és nyelvi magyarázatokat tartalmaznak.
A kiadást az MTA Nyelvtudományi Intézetének Nyelvtörténeti és Dialektológiai Osztályán készítették elő.


Tartalom

12. szám


Bevezetés

7

Szentírási idézetek lelőhelyei

21

Irodalomjegyzék

22

A könyvtári bejegyzések fényképei

23

A kódex hasonmása és betűhű átirata

33

13. szám


Bevezetés

7

Irodalomjegyzék

16

A tulajdonosi bejegyzések fényképei

17

A töredék hasonmása és betűhű átirata

21

 

Raktárkészlet:  0 db
2 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Kemény Gábor, Szántó Jenő: Mondd és írd!

Mondd és írd!


Budapest, 1992

 
1 100 Ft
Grétsy László: Hivatalos nyelvünk kézikönyve

Hivatalos nyelvünk kézikönyve


Budapest, 1978 
1 500 Ft
 Sz. Bakró-Nagy Marianne, Kontra Miklós: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben

Budapest, 1991.


Előszó

E kötet lapjain magyar nyelvészek rajzolják meg pályájukat önvallomások formájában, ezért hát engedtessék meg, hogy a szerkesztők is valljanak, midőn - régi szokás szerint - elősorolják "menteségeiket" előszó gyanánt. Könyvünk létrehozásának kigondolásakor semmi más nem vezérelt bennünket, mint a magyar nyelvészet története iránti érdeklődés, semmiben sem voltunk biztosabbak, mint abban, hogy kíváncsiságunkkal nem állunk egyedül, ugyanakkor semmiben sem kételkedtünk annyira, mint - a hazai nyelvtudomány bármely intézményétől, bizottságától, társaságától független, "kétszemélyes" - tervünk megvalósíthatóságában. A közelmúlt évtizedeinek története, s benne a nyelvtudomány története táplálta e kételyeket, s ami oly könnyen kivitelezhetőnek bizonyult kötetünk előképében, a tizenhat amerikai nyelvészet szóra bíró First Person Singular (szerk. B. H. Davis és R. O'Cain. Benjamins, Amsterdam, 1980.) című kiadványban, annyira körültekintően megfontolandónak tűnt ebben a mi Magyarországunkban: századában fontos szerepet játszó kollégáink kérdéseinkre? S ha igen, miként szólnak e válaszok? Hiszen mindaz, ami a mi számunkra - történelemmé formálódó - válasz, az ő számukra saját életük, sorsuk egy-egy, s nem is lényegtelen szelete... Illesse külön köszönet a Szerzők közül azt az egyet, aki tanácskérő szavunkra biztatással, jótanáccsal válaszolt, s akinek bátorítása nélkül tán meg sem kíséreltük volna az emlékezetet segítségül hívni egy majdani magyar nyelvtudomány-történet számára.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 260 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Bíró, Felde, Huszár, Kemény, Tolcsvay: Nyelvi divatok

Nyelvi divatok


Budapest, 1985


Névdivatbemutató, A köszönés és megszólítás, Nyelvi humor nyelvészszemmel

 
1 490 Ft
 Horváth-kódex 1522 - Prédikációk és regulák Ráskay Lea keze írásával

Horváth-kódex 1522 - Prédikációk és regulák Ráskay Lea keze írásával

A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel

 

Régi Magyar Kódexek 17.

 

Budapest, 1994

 

Tartalom

Bevezetés

A kódex leírása

A kódex története

A kódex tartalma

A latin megfelelők. Párhuzamos helyek más magyar kódexekben

A kódex hangjelölése

Irodalomjegyzék

A kódex hasonmása és betűhű átirata

 

Raktárkészlet:  0 db
3 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Büky Béla: A magyar és nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban

A magyar és nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban

 

Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 204. szám


Budapest, 1996


Előszó

Az itt kötetszerű méretben feltárt téma szerintem azért fontos tudománytörténetileg, mivel két tudomány, a nyelvtudomány és a pszichológia érintkezési pontjait kívánja bemutatni időrendi megközelítésben, és mint ilyen, egybevetésből fakadó számvetés, szintetikus kép mellett modellt, mintát képezhet a tudományközi kapcsolatok hasonló feltárásához most, amikor a számvetések idejét éljük, nemcsak a politikában, de a tudományban is. Persze nem nagyon első a hazai tudományban, aki a nyelvtudomány és a pszichológia kapcsolatait tudománytörténetileg közelíti meg, de a szerzők mégsem adták kötetüknek a fenti címet: a két tudomány egymásra hatásának kérdéseit az illetők által írt szélesebb témakörű monográfiákból kell előhalászni. Ilyen munka volt pl.: Kornis Gyula "A lelki élet" (1917-1919), Harkai Schiller Pál "A lélektan feladata" (1940), Lénárd Ferenc "A lélektan útjai" (1946) és legújabban Pléh Csaba "Pszichológiatörténet" (1992) c. munkája.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 100 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Pávó Elemér: Idegen-Magyar műszaki szótár

Idegen-Magyar műszaki szótár


Budapest, 1938


Tartalom

Előszó

3

A szótár története

5

Műszaki magyar nyelvünk

5

Adatgyüjtés

8

Szópályázatok

10

Idegen elnevezések a magyar iparban és kereskedelemben

13

A sívár jelen

15

Javaslataink

17

Példák magyaros elnevezésekre

18

Szakirodalom

20

Első rész

A műszaki irodalmunkban, a műszaki gyakorlatban (beszédünkben) és a kereskedelmi életünkben használatos idegen szavak és kifejezések betűrendes kiejtéses szótára

21

Jegyzetlapok

189

Második rész

Szakok szerint csoportosított idegen szakkifejezések (20 kivonat)

197

Melléklet

A háztartás, zene, színház, mozi, testművelés, államvezetés idegen szavai

223

Függelék

Nyelvjavítások, helyesírási és fogalmazási hibáink, magyartalanságok

229

Hirdetéseink

239


 
2 100 Ft
Gömöry-kódex 1516

A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel
Régi Magyar Kódexek 26.

Budapest, 2001.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Teleki Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe

Bevezetés az általános nyelvészetbe


1977Tartalom

Az általános nyelvészet tárgya
A nyelvi kommunikáció
A nyelvi jel
A jelentés
Jel és jelenség kapcsolata
A nyilatkozat mint indicium
A nyelv és beszéd
A nyelvek leírása
Szintaxis
Morfológia
Fonetika. Fonológia
Szemantika
A szókészlet elmélete (lexikológia) és feldolgozása
A nyelvek belső sokrétűsége
A nyelvek változása: történeti nyelvészet
A nyelvek összehasonlítása
Nyelv és gondolkodás
Nyelv és társadalom

 

Raktárkészlet:  0 db
1 960 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Dr. Rubinyi Mózes (szerk.): Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve - A magyar deáki történet

Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve -

A magyar deáki történet


Régi Magyar Könyvtár 29. szám


Budapest, 1912

 

Raktárkészlet:  0 db
2 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Gyermek nevelésére vezető út-mutatás, a S. Pataki Helvetica Consessiot tartó Collégiumban tanító ifjuság számára

A miskolci Lévay József Tudományos Könyvtár B5751 (kiadás: 1797.) jelzetű kötetének hasonmása.
Miskolc, 1987.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 400 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Inczefi Géza: Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata
(Makó környékének földrajzi nevei alapján)
Nyelvészeti tanulmányok 14.
Budapest, 1970. 
1 800 Ft
Gulya János: Gyarmathi Sámuel

Gyarmathi Sámuel

A múlt magyar tudósai


Budapest, 1978


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
990 Ft
Balassa József: A nép nyelvének tanulmányozása
Tájékoztató a Magyar Nyelvtudományi Társaság népnyelvi gyűjtői számára.
MNyTK 4.
Budapest, 1905. Reprint. 

Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Lotz János: Egy nyelvtani modell - Két fejezet a magyar nyelvtanból

Egy nyelvtani modell

Két fejezet a magyar nyelvtanból

 

Különlenyomat a Magyar Nyelv 1967.évi 4. számából

Budapest, 1968


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 1968

 

Raktárkészlet:  0 db
600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Hutterer Miklós: A germán nyelvek

Budapest, 1986.

 

Raktárkészlet:  0 db
3 880 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet

Magyar nyelvjárástörténet


Budapest,1957


Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek


A nyelvjárástörténet a legújabb nyelvészeti stúdiumok közé tartozik. Tárgya a nyelvjárások történeti fejlődésének vizsgálata, célja pedig annak a ténynek beható megvilágítása, hogy a nyelv történeti fejlődésének, illetőleg a nyelvi különbözőségek kialakulásának nemcsak időbeli, hanem éppen annyira fontos térbeli vonatkozásai is vannak. A nyelvjárástörténetnek mint újabb tudományágnak is van már bizonyos mértékben kialakult, de természetesen még lényegesen tovább fejleszthető módszere; ellenben - a nyelvtudomány nem egy ágánál fokozottabb mértékben - számos részletkérdésben nincsenek még teljesen kialakult, szilárdnak mondható eredményei. Bár a módszer további tökéletesítése, főként pedig a részletkutatások kiterjesztése még nyilván több nyelvésznemzedék számára fog fáradságos feladatot jelenteni, nem nehéz megjósolni, hogy a nyelvjárástörténeti vizsgálatoknak manapság tapasztalható hatalmas föllendülése rohamos gyorsasággal teremt majd újabb és újabb eredményeket, s termékenyíti meg nyelvtudományunk más ágait is. E tankönyv a magyar nyelvjárástörténeti vizsgálatok jelenlegi helyzetéről kíván számot adni. Feladata nem csupán az, hogy bizonyos konkrét nyelvi ismeretanyagot nyújtson, hanem az is, hogy bepillantást engedjen a nyelvjárástörténet általános problematikájába. Ennek megfelelően a könyv egy része elvi és módszertani jellegű fejtegetéseket tartalmaz, másik része pedig a magyar nyelvjárások vázlatos történetét foglalja magába.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 800 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Imre Samu, Szathmári István (szerk.): A magyar nyelv története és rendszere – A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai
A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai (1964. augusztus 24-28.)
Nyelvtudományi Értekezések, 58. szám
Budapest, 1967. 

Raktárkészlet:  0 db
3 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Schram Ferenc: XVI-XVIII. századi földrajzi nevek - Az Országos Levéltár "Urbaria et Conseriptiones" gyűjteményében

XVI-XVIII. századi földrajzi nevek - Az Országos Levéltár "Urbaria et Conseriptiones" gyűjteményében


Budapest, 1973


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 132. szám

 
3 780 Ft
 R. Hutás Magdolna: Az ikes ragozás állapota Révai Miklós korában

Az ikes ragozás állapota Révai Miklós korában


Budapest, 1972


Nyelvtudományi Értekezések 78.

 
2 490 Ft
 D. Mátai Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós, Gegő Elek (1805-1844)

Egy elfelejtett reformkori magyar tudós, Gegő Elek (1805-1844)


Budapest, 1976


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványa 146. szám

 

Raktárkészlet:  0 db
600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Gulya János - Szathmári István (szerk.): Sajnovics János - Sajnovics János emlékünnepség és tudománytörténeti szimpozion

Sajnovics János-emlékünnepség és tudománytörténeti szimpozion (Székesfehérvár – Tordas, 1970. május 12-14.)
Budapest, 1970.
MNyTK 131. szám

 

Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Szathmári István (szerk.): Nyelvtudományi Vándorgyűlés Hódmezővásárhely, 1972. október 20-21.

Nyelvtudományi Vándorgyűlés Hódmezővásárhely, 1972. október 20-21.


Budapest, 1972


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 133. szám

 
600 Ft
 Kiss Lajos: Melich János emlékezete - Születésének 100. évfordulójának alkalmából

Melich János emlékezete - Születésének 100. évfordulójának alkalmából


Különlenyomat a Magyar Nyelv LXIX. évfolyamából


Budapest, 1973


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 134. szám 
490 Ft
 Balogh Lajos - Ördög Ferenc: Zala Megye földrajzi nevei II.

Zala Megye földrajzi nevei II.

A keszthelyi járás


Budapest, 1986A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 178. szám 

Raktárkészlet:  0 db
2 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

Terméksorrend: