Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Szövegtan

Főkategória >Szövegtan

Terméksorrend:

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan
 
Raktárkészlet:  0 db
2 400 Ft
Nincs raktáron
Beaugrande – Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe
 
Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Nincs raktáron
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan

Leíró magyar szövegtan

 

Budapest, 1999.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 280 Ft
Nincs raktáron
Hermann Zoltán: Szövegterek - Az anagrammák elméletéhez

Szövegterek

Az anagrammák elméletéhez


Veszprém, 2002 
1 950 Ft
  Kocsány Piroska: Szöveg, szövegtípus, jelentés: A mondás mint szövegtípus

Szöveg, szövegtípus, jelentés: A mondás mint szövegtípus


Nyelvtudományi értekezések 151. szám


Budapest, 2002 
1 700 Ft
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan

Leíró magyar szövegtan

 

Budapest, 1999.


Ennek a kötetnek kettős célja van: egyrészt megmutatva a szöveghez közelítés útjait, módszereit, elmélyíteni a szövegtani elemzés képességét, és ezáltal segíteni a befogadást; másrészt hozzájárulni a szövegalkotó képesség fejlesztéséhez kreativitást igénylő feladatok megoldatásával. A gyakorlókönyv a Leíró magyar szövegtan című tankönyv fejezetei sorrendjében feladatok sorával kíván segítséget nyújtani a jellegzetesen szövegtani szempontú elemzés elsajátításához. Ez egyrészt módszerességet igényel: ezért a gyakorlatok egy-egy szempontra tekintettel mélyítik el az ismereteket, másrészt fokozatosságot jelent: elszigetelt aspektusra figyelést követően szempontegyüttesek, illetve komplex megközelítések révén. A feladatok bősége lehető teszi, hogy válogatni lehessen belőlük tanárnak, diáknak egyaránt. Bár a gyakorlatok kellőképpen egyirányúsítják a feladatmegoldást, mód van arra is, hogy ki-ki a saját érdeklődése szerint ugyanarra a feladattípusra is más-más megoldással szolgáljon.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 180 Ft
Nincs raktáron
Balázs Géza: Szövegantropológia

Szövegantropológia – Szövegek többirányú megközelítése


Szombathely, Budapest, 2007

 

 


A kötet szerzője három nagy fejezetben nyújt átfogó képet a szövegtan különböző megközelítéseiről: az antropológiai, a strukturalista (moduláris) és a dinamikus (holista) megközelítésekről olvashatunk a könyvben.


 

A szöveg antropológiai megközelítése kapcsán Balázs Géza abból indul ki, hogy a fogalom nem csak nyelvészetileg határozható meg, hiszen a szöveg a kommunikáció, a nyelvi és nem nyelvi viselkedés egysége. Kiemeli a kommunikációkutatás és a pragmatikai fordulat fontosságát, majd számba veszi a cselekvésközpontú kommunikációs felfogás funkcióit.


Ebben a fejezetben olvashatunk a szakrális szövegek antropológiájáról, a gondolkodási formákról és a gondolatalakzatokról, a magyar szöveg jellemzőiről, a zene és a nyelv kapcsolatáról, valamint a magyar nép humoráról.


A szöveg strukturalista (moduláris) megközelítése című, második nagy fejezetének középpontjában olyan kérdések állnak, mint a mondat és a szöveg, a szöveg ismertető jegyei, szerepe a közlésben, két létformája: az élőbeszéd és az írás, a szövegpragmatika, a szövegszemantika és a szövegszintaktika.


Először tehát a szerző a mondat és a szöveg viszonyát elemzi, majd ismerteti a szöveg különböző meghatározásait. Külön foglalkozik a konnexió, a kohézió, a koherencia, és a korreferencia fogalmával. Hangsúlyozza, hogy a szöveg rendszerint több mondatból áll, lezártság és teljesség érzetét kelti, jellemzi a szerkesztettség és az elemek, egységek közötti összetartó erő.


A szöveg dinamikus (holista) megközelítésének fölvázolása során Balázs Géza foglalkozik a szövegszintek egymásra vonatkozásával, a szöveg kifejtettségével, az intertextualitás és a számítógépes szövegvilág kérdéseivel, az új nyelvi létmódokkal, a szövegfajták csoportosításával, a szövegalkotás és a szövegértés szempontjaival.


Balázs Géza könyve mindazoknak szól, akik a szövegalkotás és a szövegértés megkerülhetetlen kérdéseivel nap mint nap szembesülnek.

 

 

Raktárkészlet:  0 db
2 100 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: