Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Történeti nyelvészet

Főkategória >Nyelvtörténet >Történeti nyelvészet

Terméksorrend:

Theodora Bynon: Történeti nyelvészet

Színvonalas bevezetés a történeti nyelvészet problémáiba és módszertanába. A könyv első része a nyelvváltozás leírásának lehetséges elméleti kereteit ismerteti. Angol, német, francia és velszi példákon keresztül részletesen bemutatja és összehasonlítja az egyes megközelítéseket. A könyv második része a nyelvváltozás szociolingvisztikai aspektusait tárgyalja. Megismerteti az olvasót az areális nyelvészettel és a pidzsin és kreol nyelvek kutatásának az utóbbi években egyre fontosabbá váló területével. Bynon ismerteti a morfológia nyelvtípusok (például agglutináló, flektáló) és a nyelvek általános fejlődését összekapcsoló elméletet, valamint bemutatja a Swadesh által kidolgozott glottokronológiai módszert és a nyelvészet történeti segédtudományként való felhasználását A Történeti nyelvészet című könyv elsősorban a felsőfokú intézményben tanuló nyelvszakosok számára lehet hasznos, de felépítése lehetővé teszi, hogy bárki kézikönyvként használhassa.

 

Raktárkészlet:  2 db
1 300 Ft
Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai

A nyelvi változásokat sokféle nézőpontból taglalja: vizsgálja a változások mibenlétét, körülményeit, nyelvrendszerbeli helyzetét, belső törvényszerűségeit, a nyelvek érintkezésével összefüggő mozzanatait, a változások okát és célját, értékrendjét stb. Elvi téziseit bő példaanyaggal szemlélteti, amely – tekintettel az oktatási célra – elsőrendűen magyar nyelvi, de ahol a felmerülő kérdések megvilágításához a nemzeti nyelv példái nem elegendők, idegen nyelvi anyaggal illusztrált problematika is nagy számban előkerül. E munka a maga műfajában hazai viszonylatban egyedülálló.

 

Raktárkészlet:  3 db
1 800 Ft

Terméksorrend: