Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Finnugrisztika, urálisztika

Főkategória >Finnugrisztika, urálisztika

Terméksorrend:

 Domokos P. – Csepregi M.: 125 éves a budapesti Finnugor Tanszék – Jubileumi kötet
Jubileumi kötet
Urálisztikai Tanulmányok 9.
Budapest, 1998. 

Raktárkészlet:  1 db
1 650 Ft
Honti László (szerk.): Rédei Károly válogatott írásai
Rédei Károly válogatott írásai – Ausgewählte Schriften von Károly Rédei
Készült Rédei Károly 70. születésnapja alkalmából
Urálisztikai Tanulmányok, 12.
Budapest, 2002. 

Raktárkészlet:  1 db
1 650 Ft
Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai

A magyar nyelv finnugor alapjai

 

Budapest, 1998.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 344 Ft
 Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelen és jövője 11 pontban

Nyelvével hal a nemzet

Az oroszországi finnugor népek jelen és jövője 11 pontban

 

Budapest, 2006.

 

Raktárkészlet:  1 db
2 850 Ft
Nanovfszky, György: COPOДИЧИ ПO ЯЗЬIKY

COPOДИЧИ ПO ЯЗЬIKY

Nyelvrokonaink

Budapest, 2000.

 

Raktárkészlet:  1 db
2 990 Ft
-17%
 Lakó György (főszerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3. + Mutató
MSzFE.: A-GY, H-M, N-Zs, Szómutató
Budapest, 1972–1981. 

Raktárkészlet:  1 db
12 000 Ft
Akció: 10 000 Ft
Kezdete: 2015.11.29
A készlet erejéig
III. International Conference on Field Linguistics
Abstract of papers.
Moszkva, 2009. 

Raktárkészlet:  0 db
1 490 Ft
Nincs raktáron
 Specimina Fennica XII. Az V. finn-magyar kontrasztív konferencia előadásai

Specimina Fennica XII.

Az V. finn-magyar kontrasztív konferencia előadásai

 

Szombathely, 2005

 

Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Nincs raktáron
Mikola, Tibor: Morphologisches Wörterbuch des Enzischen

Szeged, 1995.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 700 Ft
Nincs raktáron
 Kiss Gabriella – Klima László: Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére
Urálisztikai Tanulmányok 8.
Budapest, 1998. 

Raktárkészlet:  0 db
1 690 Ft
Nincs raktáron
Domokos Péter írásaiból
Urálisztikai Tanulmányok 11.
Budapest, 2002. 

Raktárkészlet:  0 db
1 750 Ft
Nincs raktáron
 Jávori Jenő: Az uráli népek irodalmának bibliográfiája
Urálisztikai Tanulmányok 13.
Budapest, 2004. 

Raktárkészlet:  0 db
1 560 Ft
Nincs raktáron
 Lakó György:A magyar mondatszerkezet finnugor sajátosságai

A magyar mondatszerkezet finnugor sajátosságai

 

Pécs, 1991

 

Raktárkészlet:  0 db
900 Ft
Nincs raktáron
 Permistica Et Uralica – Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére

Piliscsaba, 2003.

 

Raktárkészlet:  0 db
3 300 Ft
Nincs raktáron
Terbócs Attila: Vikár Béla-bibliográfia

Vikár Béla-bibliográfia

Budapesti Finnugor Füzetek 13.

 

Budapest, 1999

 
600 Ft
 Bereczki András: A finn történelemről magyarul megjelent művek bibliográfiája 1997-ig

A finn történelemről magyarul megjelent művek bibliográfiája 1997-ig

Budapesti Finnugor Füzetek 11.

 

Budapest, 1999

 
600 Ft
 Nagy Katalin: Kellenek a szárnyak, míg tart az út. (Juvan Sesztalov hatvanéves)
Budapesti Finnugor Füzetek 8.
Budapest, 1997. 

Raktárkészlet:  0 db
600 Ft
Nincs raktáron
Lázár Katalin – Sipos Mária: Anna Liszkova énekei
CD-melléklettel
Schmidt Éva Könyvtár 4.
Budapest, 2008. 
2 990 Ft
Schmidt Éva: Jelentések Szibériából
Schmidt Éva Könyvtár 1.
Budapest, 2005. 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Nincs raktáron
Nanovfszky György: Nyelvrokonaink

Nyelvrokonaink

Budapest, 2000.

 

A fő fejezetek:
I. Az uráli népek története
   Az uráli népek származása
   Az oroszországi finnugor és szamojéd népek
   Az önálló államisággal rendelkező finnugor népekről
II. Az uráli nyelvek
   Az uráli nyelvcsalád
   A finnugor nyelvek
   A szamojéd nyelvek
III. Az uráli népek irodalma
IV. Események és dokumentumok a finnugor világban
V. Statisztikai, demográfiai, életrajzi adatok
VI. Függelék
VII. Mellékletek

 

Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Nincs raktáron
IV. Uráli grammatizáló

IV. Uráli grammatizáló


2005


A kötet, amelyet most a kezében tart az olvasó, a 4. Budapesti Uráli Műhely előadásainak magyar nyelvű szövegeit tartalmazza.


Tartalom

 • Ladányi Mária: A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek
 • Csúcs Sándor: A létige a permi nyelvekben
 • Driussi, Paolo: Folyamatban levő grammatikalizálódás a cseremisz nyelvben
 • Fejes László: A komi „összetett igék” - grammatizálódás grammatikai morféma nélkül?
 • Forgács Tamás: Grammatikalizálódás az igekötők körében
 • Geisler, Michael: Grammatizálódhat-e a semmi? Széljegyzetek a permi magánhangzó ~ semmi váltakozásokhoz
 • Grünthal, Riho: Hány oka lehet a vepsze szekunder névutói eredet\u0171u helyhatározóragok szuffixálódásának?
 • Gugán Katalin: Időhatározói alárendelő kötőszavak grammatikalizációja a szurguti osztjákban
 • Havas Ferenc: Tárgyas ragozás és medializáció
 • Honti László: A „birtokos szerkezet > névutós szerkezet > esetragos névszó” metamorfózis végállomása (nyelvspecifikusak-e az egyes stációk és az esetrag kategóriája az uráli nyelvekben?)
 • Klumpp, Gerson: Igékből grammatizálódott aspektusjelölés a kamasszban
 • Kulonen, Ulla-Maija: Mutató névmások az uráliban és grammatikalizációjuk
 • D. Mátai Mária: Szófajváltás és grammatikalizáció
 • Rédei Károly: Adalékok a grammatikalizációhoz a permi nyelvekből
 • Sipőcz Katalin: Térbeli tájékozódás és grammatikalizáció
 • Tamm, Anne: Az észt igei partikulákról és az igei csoportokról
 • Widmer Anna: A főnévtől a csoportnévig - a grammatikalizáció egy esete az obi-ugor nyelvekben?
 • Zayzon Réka: Deiktikus morfémák funkcióváltásai a nganaszanban: grammatizálódás, lexikalizálódás, pragmatizálódás
 
2 500 Ft
Nanovfszky, György: The Finno-Ugric World

The Finno-Ugric World

 

Budapest, 2004.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 990 Ft
Nincs raktáron
Angela Marcantonio: Az uráli nyelvcsalád
Budapest, 2006. 
Raktárkészlet:  0 db
2 860 Ft
Nincs raktáron
Heverdle László: Adalékok Hunfalvy Pál életéhez

Adalékok Hunfalvy Pál életéhez

(Tudományos tevékenységének eszmei előképei 1850-ig)

Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai 6.

 

Szombathely, 1998

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 440 Ft
Nincs raktáron
Schmidt Éva: Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom
Schmidt Éva Könyvtár 2.
Schmidt Éva szakdolgozata és nyersfordításai
Budapest, 2006.

E kötetben a hanti kultúra alakulását – legalábbis az északi, különösen a kazimi nyelvjárásterületen – az 1910-es évektől az ezredfordulóig követhetjük végig. 
1 600 Ft

Terméksorrend: