Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Nyelvművelés

Főkategória >Nyelvművelés

Nyelvművelés, nyelvi játékok, írások a nyelvről.

Terméksorrend:

Hernádi Sándor: Nyelvi próbák
 
Raktárkészlet:  1 db
550 Ft
Róth András Lajos: Született anyanyelvünkön...

Született anyanyelvünkön...


A magyar anyanyelv dicsérete a XVII-XVIII. században

(Szöveggyűjtemény)


Gyergyószentmiklós, 2005


A gyűjtemény retrospektív módon XVII., de főleg XVIII. században megjelent különböző műfajú munkákból ragad ki olyan részleteket, amelyekben rangos, nagy hírű, vagy mára már elfelejtett szerzők valamilyen formában a magyar nyelv, anyanyelvünk mellett törnek lándzsát.

 

A kötetet egykori nyomdatechnikára a tipographus tehetségére, könyvszerkesztésbeli ízlésére és a könyv művészetére is utaló egykori kiadványok címlapjai, jellegzetes díszlécei és záródíszei teszik teljesebbé a részletes szó-, és névmagyarázat mellett. 

Raktárkészlet:  2 db
4 500 Ft
-30%
Balázs Géza, Grétsy László: Az anyanyelv az életemben

Az anyanyelv az életemben


Budapest, 2010


2008 őszén az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége közös pályázatot hirdetett a magyar nyelv értékeinek feltárására, megóvására és gyarapítására. A pályázaton társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, nyelvművelő körök, alapítványok és magánszemélyek, valamint ugyanilyen jellegű határon túli magyar szervezetek és magánszemélyek vehettek részt.

A pályázati felhívásra a következő témakörökben lehetett pályamunkát benyújtani:
I. Az anyanyelv az ember(ek) életében
II. Az anyanyelv az (én) életemben

A pályázat célja:
1. A pályázók gondolják végig, milyen szerepe van – vagy kellene, hogy legyen – az anyanyelvnek.
2. A pályázók fogalmazzák meg, számukra mit jelent(ett) az anyanyelv a különféle élethelyzetekben, milyen szerepe van (vagy volt, lehet, lehetett volna) egyebek mellett életük alakulásában, közéleti, kulturális stb. érdeklődésük formálódásában, egyéniségük kibontakoz(tat)ásában, nemzeti hovatartozásukban, kötődésükben, mindennapi életükben stb.
A pályázóktól legalább 10-15 oldalas, tetszés szerinti műfajba vagy műnembe tartozó írásműveket vártak.

 

Raktárkészlet:  1 db
2 990 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
-10%
Balázs Géza, Dede Éva: Európai nyelvművelés

Európai nyelvművelés

Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője


Budapest, 2008


A hiánypótló kötet több mint negyven tanulmánya a laikus számára is érthető nyelven mutatja be az európai országokban zajló nyelvstratégiai-nyelvművelési tendenciákat, folyamatokat.

 

Raktárkészlet:  1 db
4 900 Ft
Akció: 4 400 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
 Balázs Géza: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II.

A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II.

 

Budapest, 2004.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
 Balázs Géza: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I.

A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője I.

 

Budapest, 2004.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 700 Ft
 Balázs Géza, Zimányi Árpád (szerk.): Magyar nyelvhasználati szótár

Útmutató a nyelvhelyességi, helyesírási, magyarítási, kiejtési, szaknyelvi, stilisztikai kérdésekben.

 

Raktárkészlet:  1 db
3 240 Ft
 
Raktárkészlet:  0 db
3 600 Ft
Nincs raktáron
Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve

A Nyelvi játékaink nagykönyve bemutatja a nyelvünkben rejlő játéklehető­ségeket; a nyelvi vonatkozású feladványok, rébuszok, fejtörők gyűjteménye. Grétsy László eligazítást ad minden bemutatott játék, rejtvény múltjáról is. A szerző így vall kötetéről: „a játék számomra ezúttal nyelvi játékot jelent; olyan önként és kedvvel, örömmel végzett cselekvést, amelynek tárgya, eszköze az anyanyelv.”

A könyv A magyar nyelv kézikönyvei sorozat tagja.

 

Raktárkészlet:  0 db
5 990 Ft
Nincs raktáron
É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról

Anyanyelvünk állapotáról

 

Budapest, 2004

 

A könyv amellett érvel, hogy a magyar nyelv jelenével és jövőjével kapcsolatban vannak aggodalomra okot adó és azonnali cselekvést kívánó tények, ezek azonban nem azonosak azokkal a jelenségekkel, melyeket a közvélemény nyelvromlásként kárhoztat. Áttekintvén a nyelvromlás tüneteinek tetsző jelenségeket, megállapítja, hogy ezek a valamennyi nyelv szükségszerű sajátságát képező állandó lassú változás jelei. A művelt köznyelvi normával ütköző alakok nem ?romlottak? vagy helytelenek, hanem olyan változatok, melyek a nyelvnek csupán valamely regionális vagy társadalmi változatában: valamely nyelvjárásban vagy valamely társadalmi réteg nyelvében nyertek polgárjogot. A könyv tényszerű adatokkal bizonyítja, hogy új szavaink között az idegen eredetű és a belső keletkezésű szavak aránya nem különbözik attól az aránytól, mely a nyelvtörténet korábbi korszakait jellemzi; ennek ellenére javaslatokat tesz arra nézve, hogy hogyan lehetne az idegen szavak minél nagyobb részét belső keletkezésű szóval felváltani. A könyv második része a magyar nyelv jelenével, jövőjével kapcsolatos valódi gondokkal néz szem-be. Statisztikai adatokkal mutatja be a magyar nyelvterület egyre gyorsuló csökkenését, a magyar beszélők számának egyre gyorsuló fogyatkozását, az asszimiláció ijesztő mértékét. Összefoglalja a nyelvcsere és identitás-vesztés okaival, lefolyásával kapcsolatos szociolingvisztikai kutatásokat. Végül arra is kitér, hogy hogyan előzhetők meg az Európai Unió tagjává lett anyaországban azok a folyamatok, melyek a szomszéd országokban a magyar nyelvnek az államnyelvekkel szembeni térvesztéséhez vezettek.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 880 Ft
Nincs raktáron
 25 év anyanyelvünk szolgálatában. Konferencia az Édes Anyanyelvünk című folyóirat negyedévszázados megjelenése alkalmából

25 év anyanyelvünk szolgálatában.

Konferencia az Édes Anyanyelvünk című folyóirat negyedévszázados megjelenése alkalmából


Budapest, 2004


Tartalom:

Kiefer Ferenc: Bevezetés

Kenesei István: A nyelvelmélettől a nyelvművelésig

Kiss Jenő: A magyar nyelv az Európai Unióban

Keszler Borbála: Írásjelhasználat és nyelvi kultúra

Bencédy József: Értékek szolgálatában

Grétsy László: Hangsúlyeltolódások a nyelvművelésben

 

Raktárkészlet:  0 db
600 Ft
Nincs raktáron
 Illyés Gyula: A törzs szavai. – Írások az anyanyelvről.

A törzs szavai – Írások az anyanyelvről


Magyar esszék sorozat


Megjelenés éve: 2002

Válogatta Domokos Mátyás és Szathmári István, az Utószó Szathmári István munkája.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 950 Ft
Nincs raktáron
-10%
 Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről 2000-2005

Jelentés a magyar nyelvről 2000-2005


2005-ben ünnepelte ötéves fennállását a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, s ebből az alkalomból adták ki eddigi tevékenységük összefoglalásaként is értelmezhető munkájukat, a Jelentés a magyar nyelvről (2000-2005) című tanulmánykötetet.

TARTALOM:

Hartay Csaba: A néma 7.

Tanulmányok

Balázs Géza: A fenntartható anyanyelv 11-20.
Minya Károly: A nyelvművelés elmélete és gyakorlata 21-35.
Domonkosi Ágnes: A szociolingvisztika szemlélete és a nyelvművelés 36-46.
Dede Éva: Hiperkorrekció és nyelvművelés 47-57.
Zimányi Árpád: Idegen szavak gyakorisági részvizsgálatai magyar szövegekben 58-71.
Bódi Zoltán: Nyelvstratégiai kérdések az internetes nyelvhasználattal kapcsolatban 72-82.

Jelentések

Schirm Anita: Jelentés a mai magyar nyelvről – 2005
Banczerowski Janusz: Nyelvi helyzetkép – 2005
Balázs Géza: Új szavak, kifejezések (1998-2005)
Minya Károly-Balázs Géza: A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport története (2000-2005)


Budapest, 2005

 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
Nincs raktáron
-10%
 Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010

Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010


2005-ben jelentkezett a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport az első Jelentés kötettel, amelyet most követ a második. A tanulmánygyűjteményben napjaink magyar nyelvének hangtani, nyelvtani, szókészlettani, nyelvhasználati változásairól olvashatunk tényfeltárásokat, valamint megtalálható benne a legfrissebb magyar nyelvstratégia vázlata.
A kötet tartalmaz egy gyűjteményt abból a közel 1000 magyar szóból, amelyek a rendszerváltás óta keletkeztek nyelvünkben.


Tartalom


Szilvási Csaba: Válogatás a Gépirodalmi szöveggyűjteményből(sms-nyelv paródia


Tanulmányok


Adamikné Jászó Anna: Hová lett a szép magyar beszéd?

A magyar hangzó nyelv változásai (1978–2008)

Zimányi Árpád: Nyelvtani változások a mai magyar nyelvben

Minya Károly: Nyelvújítás napjainkban

Dede Éva: Vicc, sértegetés, erőszak – a nyelvi viselkedés egy fajtájáról

Horváth Péter Iván: Fordítási eredetű változások a mai magyar nyelvben

Bódi Zoltán: A világháló nyelve és a magyar nyelv

Vasné Tóth Kornélia: Neologizmusok a diáknyelvben

Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján

Veszelszki Ágnes: Neologizmusok és hapax legomenonok a reklámokban

Schirm Anita: A reklámplakátok kommunikációja

Kiss Gábor: A magyar lexikográfia eredményei, hiányosságai és teendői

Balázs Géza–Tóth Etelka: Az új idegen szavak értelmező és magyarító szótára mint nyelvstratégiai kezdeményezés

Zimányi Árpád: Egy új helyesírás felé

Balázs Géza: A magyar nyelvstratégia vázlata (2009)

Jelentések

Nagy Levente–Balázs Géza: A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2005–2009) és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (2006–2009) története

Pölcz Ádám: A Kazinczy-emlékév eseménytörténete. Az én cégérem. Az évtized legjobb üzlet- és cégnevei, 2000–2009

Új szavak, kifejezések

Balázs Géza–Buvári Márta–Dede Éva: Új szavak, kifejezések. Nem szótározott szavak tárháza (2000–2010)
Budapest, 2010
 

Raktárkészlet:  0 db
2 950 Ft
Akció: 2 650 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
Nincs raktáron
 Zsemlyei Borbála: Anyanyelvünkért – Dsida Jenő nyelvművelő rovata a Keleti Újságban

Anyanyelvünkért

Dsida Jenő nyelvművelő rovata a Keleti Újságban

 

AESZ-füzetek 13.


Sepsiszentgyörgy, 2008 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Nincs raktáron
 Sebestyén Árpád: Értsünk szót! - Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban

Értsünk szót!


Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban


Debrecen, 1994 
1 085 Ft
Hernádi Sándor: Beszédművelés

Beszédművelés


Osiris tankönyvek


2008


A nevelőnek fontos munkaeszköze a hangja. Egyszer így, máskor úgy szólaltatja meg; szükséges, hogy tudatosan és célszerűen bánjon vele. De nemcsak a beszéd hangzása ronthatja vagy javíthatja az oktató-nevelő munka esélyeit, hanem szövege is. A beszédművelés, amely a nyelvművelés egyik ága, elsősorban a beszéd jelenségeivel és törvényszerűségeivel foglalkozik, mégpedig: az íráson alapuló beszéddel, vagyis az írásművek fölolvasásával és előadásával; az írástól független beszéddel, pontosabban az ilyen beszéd szövegével (szerkesztésével és megfogalmazásával), valamint hangzásával, hangalakjával. A tankönyv a beszéd jelenségeit és törvényszerűségeit az oktatás és nevelés helyzeteiben vizsgálja, ám hasznos mindazoknak, akik a jól hallható és érthető, az élvezhető és a hangjukat kímélő beszédet szeretnék elsajátítani.


 

Raktárkészlet:  0 db
3 180 Ft
Nincs raktáron
Molnos Angéla: Gyógyítsunk magyarul

Gyógyítsunk magyarul


Angol, latin és zagyva nyelvű gyógyászati, orvosi és lélektani szakkifejezések magyarul


Debrecen, 2007


 
1 800 Ft

Lélektani szakfordító


 

Angol-magyar szójegyzék második, bővített kiadás


Debrecen, 2002


 

Raktárkészlet:  0 db
1 000 Ft
Nincs raktáron
Molnos Angéla: Magyarító könyvecske

Magyarító könyvecske


A magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékének ötödik, bővített, átdolgozott kiadása


Debrecen, 2005
 

Raktárkészlet:  0 db
1 800 Ft
Nincs raktáron
Molnos Angéla: Jövőnkért a magyar nyelv ügyében

Jövőnkért a magyar nyelv ügyében


Debrecen, 2003


 

Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Nincs raktáron
 Kossa János: Kettős idegenségben – Válogatott nyelvművelő írások

Kettős idegenségben

 

Válogatott nyelvművelő írások


2003


A vajdasági magyar nyelvművelés megteremtőjeként ismert szerző legfontosabb írásainak gyűjteménye hiánypótló mű. Az elmúlt évtizedben végbement demográfiai változások (a Vajdaságból mintegy 40 000 magyar vándorolt el ez idő alatt, zömében értelmiségi) nyomait viselő közösségnek jelentős segítséget nyújt az anyanyelv ápolásában. Kézikönyv, alapmű nemcsak értelmiségieknek és vajdasági magyaroknak, de mindazoknak, akik igényes anyanyelvhasználatra törekszenek.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 500 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: