Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kommunikáció, média

Főkategória >Kommunikáció, média

Terméksorrend:

-10%
Balázs Géza: Romológiai ismeretek újságíróknak

Romológiai ismeretek újságíróknak

 

Budapest, 2011

 

A kötet tíz tanulmánya bepillantást nyújt a hazai romológia (ciganisztika) múltjába, jelenének néhány vonatkozásába. Célja, hogy fölkeltse a téma iránti érdeklődést a közéleti kérdések iránt érzékeny emberekben, különösen az újságírókban, szolgálja a téma alaposabb megismerését, a sztereotípiák helyett árnyaltabb kép alkotását. A tanulmányok java része tudományos és ismeretterjesztő munka, de vannak publicisztikai írások is. Egyes tanulmányokhoz bővebb irodalomjegyzék és a magyarországi roma média áttekintése járul, amely segítheti a téma további elmélyítését. A kötetben a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport több munkatársának tanulmánya szerepel.

 

Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
 Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban
Mikor, miért, kinek, hogyan
I. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban
A hét szabad művészet könyvtára
Budapest, 1996. 

Raktárkészlet:  1 db
1 990 Ft
Aczel, Richard: Hogyan írjunk esszét?

Hogyan írjunk esszét?


Budapest, 2004


Egyetemistáknak és középiskolásoknak nyújt ez a könyv hasznos, praktikus tanácsokat az esszé írásához. Hét fejezetben tárgyalja a jó esszéíráshoz nélkülözhetetlen, alapvető technikákat: hogyan kell elemezni esszékérdéseket, hogyan kell megírni az esszé vázlatát, miként lehet felépíteni egy meggyőző érvelést, egy jól megszerkesztett bekezdést, bevezetést, illetve befejezést. Kimerítően szól továbbá az esszé stílusáról és a formai követelményekről. A könyvben részletesen tárgyalt irodalmi esszén kívül az utolsó fejezet az esszé más fajtáira is kitér.

 

Raktárkészlet:  1 db
680 Ft
-20%
Róka Jolán, Balázs Géza: Media & Linguistics
Angol nyelvű
Budapest, 2002. 

Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
Akció: 400 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
 Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.): Káros médiatartalmak

Balázs Géza és H. Varga Gyula szerkesztésében, a DUE médiakönyv-sorozatának hatodik darabjaként jelent meg könyv formájában a 2007. november 17-i Káros médiatartalmak országos konferencia anyaga.

 

 

Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
 Nemesi Attila László: Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció
2. kiadás
Hét tanulmány a nyelvleírás, a pragmatika, valamint a képi és nyelvi befolyásolás köréből. 

Raktárkészlet:  0 db
2 300 Ft
Nincs raktáron
 Aczél Petra – Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan. Hatékonyság a nyelvi kommunikációban
Mikor, miért, kinek, hogyan
II. Hatékonyság a nyelvi kommunikációban
A hét szabad művészet könyvtára
Budapest, 2001. 

Raktárkészlet:  0 db
1 990 Ft
Nincs raktáron
Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete

A tömegkommunikáció elmélete


2003


A tömegkommunikáció elmélete a médiaoktatásban világszerte használt kézikönyv. A szerző alapos áttekintést nyújt a tömegkommunikációs eszközök és rendszerek történetéről, működéséről, a média társadalmi szerepéről, kulturális hatásairól, valamint megismertet a tömegkommunikáció tudományos kutatásának legfontosabb területeivel és legbefolyásosabb irányzataival (hatásvizsgálatok, kultivációs elemzés, használat és gratifikáció stb.). A kötet nélkülözhetetlen a felsőoktatásban a média- és kommunikációszakos hallgatók számára, de komoly érdeklődésre tarthat számot a művelt laikus közönség körében is.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 180 Ft
Nincs raktáron
 Barbier Frédéric - Bertho Lavenir Catherine: A média története

A média története


2004A szerzőpáros műve a különféle médiumok történetét taglalja 1751-től egészen az internetig. Médián elsődlegesen a könyvet és az időszaki sajtót értik, de a 20. század történetében fontos szerepet játszanak a kép,- illetve hangátvitellel működő médiumok is: 1940-et megelőzően a rádió és a mozifilm, később, a 20. század második felében pedig a televízió, a videó, az elektronikus játékok és a telematikus hálózatok. A könyv szerzői két szempontból vizsgálják a kérdést: egyrészt különös figyelmet fordítanak a médiumok politikai funkcióira, a nyugati országok demokráciájának működésében betöltött szerepére; de az is a könyv céljai közé tartozik, hogy bemutassa az írott, majd az utánuk következő elektronikus médiumok közötti szerves összefüggéseket. A kérdésfeltevés meghatározza a könyv tér- és időbeli kereteit. Az internet puszta léte arra készteti a gondolkodó főket, hogy újraértékeljék a cenzúra és az ellenőrzés kérdéseit. Barbier és Bertho Lavenir tehát nemcsak Franciaországról szólnak, hanem részletesen tárgyalnak minden országot, amely tevőlegesen részt vett a nyugati típusú demokrácia megformálásában: különös figyelmet kap tehát pl. a 19. századi Németország könyvészete és az USA 20. századi médiatörténete. A pontosan dokumentált, idézetekben bővelkedő műben számos, az adott kor atmoszféráját hűen visszaidéző anekdotát találhat az érdeklődő olvasó.

 
3 680 Ft
 Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal

A nyelv kisajátítása
A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal


Budapest, 2010

A nyelvi befolyásolás kérdése már az ókor óta az érdeklődés középpontjában áll, és különös jelentőséget kapott a 20. század tragikus történelmében. Jelen kötet a 20. század derekán a kommunista párt lapjában, a Szabad Népben megjelent vezércikkek elemzésére vállalkozik. Az állam­szocializmus politikai propagandáján vizsgálja a hatalom diszkurzív meg­közelítésének lehetőségeit. Az interdiszciplináris megközelítés hatékonyan járul hozzá a politikai propaganda tudatos értelmezéséhez. Különféle módszereket mutat be a nyelvi befolyásolás eszközeinek fölfedésére, pragmatikus szempontból teszi átláthatóvá a médiaüzenetek megszerkesztésének leg­gyakoribb manipulatív technikáit. A bemutatott példák a kiválasztott mintákon túlmutatóan segítenek megérteni, hogy a média miként befolyásolja a világról alkotott elképzeléseinket, ezzel a politikai üzenetek iránti kritikusabb szemléletre ösztönöznek. A kötetet kiegészítő nyelvi adattár a korabeli kulcsszavakat veszi számba, amelyek ismerete nélkül nem jöhet létre az időszak pontos megértése.

A szerző 1984-ben az ELTE BTK nappali tagozatán, magyar–könyvtár szakon szerzett képesítést. 1989-ben sajtótörténetből doktorált. A sajtó- és propagandatörténet avatott kutatója, akinek számos tanulmánya és köz­leménye jelent már meg a témában. Könyve közel egy évtizedes kutatás gyümölcse, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskoláján 2007-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott változata. Az opponensi jelentésekből egy-egy részlet:

„A jelen disszertáció nem szakirodalmi előzmény nélkül született, de önálló, újszerű nézőpontot alakított ki. Értéke, hogy eddigi köznapi tudásunkat elméleti alapon teszi tárgyiassá. Helyeselhető, hogy a dolgozat jellegének megfelelően elhatárolja munkáját a sajtótermékeknek korábbi, az érthetőségre és a nyelvápolásra irányuló nyelvi elemzéseitől, nem elítéli a politikai kijelentéseket, nem beszél igazságértékük milyenségéről: módszere objektív, tudományos.” V. Raisz Rózsa nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár

„A dolgozat kellő problémaérzékenységről árulkodó, nagy igényű vállalkozás, amely a maga eredményeivel termékenyen járul hozzá a nyelvészeti érdekeltségű médiaelemzés, médiakritika magyarországi, illetve magyar nyelvre vonatkozó kutatásainak kiterjesztéséhez.” Tátrai Szilárd egyetemi adjunktus

 

Raktárkészlet:  0 db
2 100 Ft
Nincs raktáron
 Balázs G., Szayly J., Szilágyi Á.: Újságíró-ismeretek kezdő és civil újságíróknak

Újságíró-ismeretek kezdő és civil újságíróknak


Budapest, 2010


(Inter)

 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Nincs raktáron
Bärnkopf Zsolt-Az érzelmektől a kommunikációig

Az érzelmektől a kommunikációig

A harmonikus szellemi működés gyakorlati kézikönyve


Budapest, 2009


Keményfedelű, B/5, 576 oldal


Belső mozgatórugóink, szükségleteink, vágyaink, céljaink érzelmeinken keresztül kerülnek kifejezésre. Érzelmeink mutatják meg azt is, hogy a dolgok mit érnek számunkra. Gondolkodásunk segítségével az érzelmek által hordozott tartalmat a külvilágról összegyűjtött ismereteinknek – és az ezekből kialakított világképünknek – megfelelő formában tudjuk megfogalmazni. Az egész rendszer mozgatóit tehát a szükségletek alkotják, amelyek a vágyakban alakulnak irányokká, az érzelmekben célokká, a gondolatokban formát öltenek és a kommunikáció során kifejezésre kerülnek. Az emberi szellem működésének e három összetevőjét, az érzelmeket, a gondolkodást és a kommunikációt, illetve ezek összefüggéseit mutatja be Bärnkopf Zsolt új könyve.
A könyv fejezeteihez feladatok, kérdőívek is tartoznak. Ezek segíthetnek tisztázni a magunkról kialakult, kialakított képet, és megkönnyítik, hogy ezen érdemben változtatni tudjunk. De a teszteknek nem célja, és nem is lehetősége, hogy teljesen tárgyszerű, megkérdőjelezhetetlen és ítéletként alkalmazható megállapításokat tegyen.
 

Raktárkészlet:  0 db
3 800 Ft
Nincs raktáron
Bärnkopf Zsolt: A kommunikáció könyve

A kommunikáció könyve

 

 

Budapest, 2002


Az előző két kötetében (Az érzelmek könyve; A gondolkodás könyve) a szerző foglalkozott az érzelmek és a gondolkodás világával. Szellemi folyamataink azonban a kommunikációval válnak teljessé. A könyv az alapokat, a kommunikáció helyét, szerepét, működését tekinti át szemléletes példák segítségével. Főbb témakörei: A kommunikáció és szerepe. A kommunikáció folyamata. Mit kommunikálunk? Az aktív kommunikáció. A passzív kommunikáció. A kommunikációs jelek érzékelése. A szűrők – az értelmezés folyamata. A kommunikáció, mint rendszer.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Nincs raktáron
 Balázs Géza, Szayly József, Szilágyi Árpád: Médiaismeret. Sajtó – rádió – televízió – internet
Sajtó – rádió – televízió – internet
Budapest, 2005. 

Raktárkészlet:  0 db
1 900 Ft
Nincs raktáron
Horváth Lajos: A nyilvános beszéd

Budapest, 2008.


A nyilvánosság előtt értelmesen, hatásosan beszélni cseppet sem könnyű feladat! Különösen azok számára, akik egyik napról a másikra kerülnek olyan pozícióba, ahol munkájuk része a nyilvános fellépés, és érvényesülésük múlik azon, miként állnak helyt. A lámpa-, kamera-, vagy mikrofonláz - még a műfajban gyakorlattal rendelkezőknél is - ronthatja az egyébként meglévő képességeket. Vajon csökkenthető-e valami módon a gátlás? Miért van az, hogy a nyilvánosan beszélőknél (televízió, rádió, vagy az előadótermek szereplőinél) szinte kivétel nélkül hangsúlyhibák, tagolási és értelmezési hibák tömege lepi el beszédüket? Érdekes módon magánbeszédükben ezek az értelmezési hibák nem, vagy rendkívül ritkán jelentkeznek. Milyen alapvető különbségek vannak magánbeszédünk és a nyilvános beszédünk között?


Egy gyakorlati szakember - aki több mint 40 esztendeig volt a Magyar Rádió bemondója, s három évtizede beszédoktatóként is működött - keresi a válaszokat ezekre a kérdésekre, és ad hasznos tanácsokat azoknak, akik a nyilvánosság előtt elmondott beszédüket hatásossá, jól követhetővé, megjegyezhetővé kívánják tenni.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 900 Ft
Nincs raktáron
 Herczeg Zsolt: Presszárium - Gyakorlati tanácsok kezdő újságíróknak

 

Presszárium - Gyakorlati tanácsok kezdő újságíróknak


2005

 


 

A PRESSzárium kézikönyv kezdő újságíróknak. Nem kioktat, csak tanácsol. Azért viszont vállalja a felelősséget. Mindent, amit ebben a könyvben tanácsolok, az utolsó betűig saját magam próbáltam ki a való életben, újságíróként, terepen. És működött. (A szerző nyilatkozatából).

 

Raktárkészlet:  0 db
1 900 Ft
Nincs raktáron
-20%
 Bódi Zoltán, Veszelszki Ágnes: Emotikonok - Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban

Emotikonok – Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban

CD melléklettelBudapest, 2006


A szerzők az első magyar nyelvű, emotikonokat bemutató kötetet alkották meg, amely a maga nemében nem csak a magyar nyelvterületen egyedülálló. A kötethez tartozó CD-mellékleten gazdag emotikongyűjtemény található.


Balázs Géza könyvismertetőjéből:


...Most a nemzetközi és magyar szemiotikában, írástörténetben, írásjeltörténetben páratlan munka született magyar nyelven. Két fiatal nyelvész, Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes a Magyar Szemiotikai Társaság kiadványsorozatában jelentették meg az Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban című könyvüket.


...Bódi Zoltán kutatásaiban az emotikonok a következők jelzésére alkalmasak: indulat, boldogság, türelmetlenség, elégedetlenség, vidámság, szomorúság, gúny. A dinamikus emotikonok képi jellemzőinek bemutatása után Veszelszki Ágnes tematikai és funkcionális csoportosítást ad: érzelmek,általános cselekedetek, szexualitás-erotika, agresszió, humor, kapcsolattartás és ünnepek, figurák, írásjelek. A kötethez előfordulási gyakoriságot mutató emotikonszótár és a dinamikus emotikonok négyoldalas színes animált sorozata járul. Aki pedig mozgásban akarja megcsodálni ezeket a kis ,,filmeket”, a kötethez mellékelt CD-n is megtalálja őket.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig

Terméksorrend: