Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Nyelvészeti szótárak

Főkategória >Nyelvészeti szótárak

A nyelvtanuláshoz való szótárak nem itt vannak, hanem ezen a címen: http://nyelveszkonyvek.hu/spl/409967/Szakszotarak

Terméksorrend:

prev
12
next

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3.
TESz. 1–3.
1. A-Gy, 2. H-Ó, 3. Ö-Zs
Főszerk.: Benkő Loránd.
Budapest, 1967–1976. 

Raktárkészlet:  1 db
36 000 Ft
 Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor: Szólások 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára

Szólások

5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára

Az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat 2. tagja

 

Budapest, 2005

 

Ki ne ismerné a szegény, mint a templom egere vagy a bedobja a törülközőt illetve a köti az ebet a karóhoz és az ezekhez hasonló, több elemből álló szólásokat. Ezek egyik jellemzője, hogy a jelentésüket nem szó szerint kell értenünk. Másik érdekességük, hogy gyakran olyan szavak is találhatók bennük, amelyeket ma már nem használunk: fabatkát sem ér, dugába dől, eben gubát cserél. Ezért sok esetben még a magyar anyanyelvűek számára is gondot okoz egy-egy szólás megértése és helyes használata. Szótárunk 5000 ilyen és ehhez hasonló magyar állandósult szókapcsolat jelentését adja meg, és segítséget nyújt ahhoz, hogy mindig a megfelelővel színesítsük beszédünket, írásunkat.

A szótár összeállítói a magyar szótárírás szakemberei: Bárdosi Vilmos az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára, Kiss Gábor pedig az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, ill. a TINTA Könyvkiadó vezetője.

 

A TINTA Könyvkiadó az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat Közmondások című szótárát is melegen ajánlja a Szólások gyűjteménye mellé. Mindkettő az anyanyelvi nevelés hasznos segédeszköze.

 

Raktárkészlet:  2 db
990 Ft
 Kontra Miklós: Túl a kecegárdán. Calumet-vidéki amerikai magyar szótár

Túl a kecegárdán

Calumet-vidéki amerikai magyar szótár

 

Budapest 1995.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 960 Ft
-17%
 Lakó György (főszerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3. + Mutató
MSzFE.: A-GY, H-M, N-Zs, Szómutató
Budapest, 1972–1981. 

Raktárkészlet:  1 db
12 000 Ft
Akció: 10 000 Ft
Kezdete: 2015.11.29
A készlet erejéig
Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára

A magyar nyelv teljes szótára

Előző kiadás: Pest, 1873

Reprint


Budapest, 2010


Az 1873-ban megjelent 83 ezer címszavas szótár remekül bemutatja, hogy milyen volt nyelvünk a 19. század második harmadának végén, s nemcsak a maga korában számított igen jó gyakorlati kézikönyvnek, hanem napjainkban is sok tanulsággal szolgál, legfőképpen azáltal, hogy megfontolt értelmezései nyomán az azóta eltelt közel 150 esztendő szókincsbeli változásai, módosulásai is tudatosulnak bennünk.

 

Raktárkészlet:  1 db
9 800 Ft
 Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára
A Magyar Névarchívum Kiadványai, 12.
Debrecen, 2007. 

Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára, CsnSz. 
Raktárkészlet:  0 db
12 000 Ft
Nincs raktáron
 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3. + Mutató
TESz. 1–4.
1. A-Gy, 2. H-Ó, 3. Ö-Zs, 4. Mutató
Főszerk.: Benkő Loránd.
Budapest, 1967–1984. 

Raktárkészlet:  0 db
42 000 Ft
Nincs raktáron
-10%
 Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára IV. Besz–by
A 18 kötetesre tervezett sorozat negyedik kötete a b betűs címszavak második felét tartalmazza.
A szótári rész 2559 szócikkben 2523 önálló, illetve 766 alcímszót, továbbá 135 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 8814 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 30 966 példamondat gazdagítja, valamint 397 alaki és 34 szócikkfejes utaló segíti az eligazodást.
A kötetben helyet kapott a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.


A magyar ... 

Raktárkészlet:  0 db
7 480 Ft
Akció: 6 730 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
-10%
 Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára III. B–bes
A 18 kötetesre tervezett sorozat harmadik kötete a b betűs címszavak első felét tartalmazza. A szótári rész 2279 szócikkben 2248 önálló, illetve 746 alcímszót, továbbá 85 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 8331 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 29 907 példamondat gazdagítja, valamint 244 alaki és 26 szócikkfejes utaló segíti az eligazodást.
A kötetben helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előfo... 

Raktárkészlet:  0 db
7 480 Ft
Akció: 6 730 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
Mikola, Tibor: Morphologisches Wörterbuch des Enzischen

Szeged, 1995.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 700 Ft
Nincs raktáron
 Bevka Alexa: Emlékszótár-A Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára

Emlékszótár

A Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára

 

Nyíregyháza 2004

 
2 000 Ft
Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások (Diák)

Szólások és közmondások (Diák)

 

Budapest, 2009

 

Az Osiris Diákszótár sorozat negyedik köteteként megjelenő Szólások és közmondások A Magyar Nyelv Kézikönyvtára sorozatban megjelent kötet egyszerűsített és rövidített változata. A hosszabb változat valamennyi szólását és közmondását tartalmazza, csupán a szólások és közmondások előfordulási helyeit és formáit hagytuk ki belőle.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 980 Ft
Nincs raktáron
Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások

Szólások és közmondások

 

Budapest, 2009

 

A magyar művelődéstörténet fényes csillaga, Baranyi Decsi Csimor János 1598-ban először állított össze magyar közmondás- és szólásgyűjteményt. Ettől az időtől kezdve folyamatosan jelennek meg ilyen jellegű gyűjtemények. Kötetünk e történeti munkákban megjelenő közmondásokat és szólásokat mutatja be napjainkig, kiegészítve a különböző folyóiratokban található példákkal. A közmondásokat és szólásokat folklórműfajnak tartjuk, de helyesebb, ha szóbeliséget mondunk, mert azok a helyzetek, amelyekben elhangzanak, nem csupán a folklór körébe tartoznak, hanem az emberi kommunikáció számtalan esetében létrejöhetnek. Használatuk nem kötődik egy társadalmi osztályhoz vagy réteghez, jóllehet a kedveltségük és alkalmazásuk közötti különbségek történelmileg nyomon követhetők. Közmondások és szólások még ma is gyűjthetők, falun és városon, magas iskolázottságú emberek beszédében éppúgy előfordulnak, mint az írást nem ismerőkében. Már nem gondoljuk azt, hogy kollektív bölcsesség eredményei, hanem sokkal inkább igazat adunk Dugonics Andrásnak, aki ezt írta: "Mert minden Közmondásnak eleje egy embertől származott, a" többiekre az-után-terjedett."

 

Raktárkészlet:  0 db
5 980 Ft
Nincs raktáron
Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára (Diák)

 

Idegen szavak szótára (Diák)

Budapest, 2008

Az Osiris Idegen szavak szótára a középiskolás diákok számára legfontosabb, ma használatos idegen szavakat értelmezi, körülbelül 20 000 önálló címszóval, ennél is több jelentéssel. A könyv szóanyaga bemutatja a hagyományos műveltség legfontosabb elemeit (főképp ógörög, latin, francia és német eredetű szavak sorában), a mai kultúra, a mindennapi érintkezés, a szubkultúrák legfrissebb, főképp angol kifejezéseit és a mai tudománynak az iskolai oktatásban, a tankönyvekben leginkább előforduló megnevezéseit. A szótár újdonságként tartalmaz határon túli magyar régiókban használatos idegen szavakat is. Az egyes szavak, kifejezések jelentésének leírásában a szótár törekszik a magyar megfelelő megtalálására, emellett legtöbbször kifejtő jelentésmeghatározást is ad. Továbbá számos idegen eredetű kifejezést, mozaikszót, rövidítést és csak szóösszetételben használatos nyelvi elemet tartalmaz. A szócikkek tájékoztatnak a szavak magyar írásváltozatairól, eredetükről, valamint kiejtésükről is. A szótár az érettségiző diákok hasznos segítője, műveltségének gyarapítója. A kötet Tolcsvai Nagy Gábor előző munkáján (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára, 2. kötet) alapul, annak rövidített, diákok számára készített változata.
 

Raktárkészlet:  0 db
1 980 Ft
Nincs raktáron
Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára

Idegen szavak szótára

 

Budapest, 2007

 

A kötet a ma használatos idegen szavak javát értelmezi az eddigi legnagyobb terjedelemben, több mint 40 000 címszóval. A könyv szóanyaga bemutatja a hagyományos műveltség legfontosabb elemeit (főképp ógörög, latin, francia és német eredetű szavak sorában) és a mai kultúra, tudomány, a mindennapi érintkezés legfrissebb kifejezéseit (orvostudomány, biológia, etológia, pszichológia, csillagászat, történelem, irodalomtudomány, film, zene, informatika, az Európai Unióval kapcsolatos kifejezések stb.). Az egyes szavak, kifejezések jelentésének leírásában a szótár törekszik a magyar megfelelő megtalálására, emellett mindig kifejtő jelentésmeghatározást is ad. Bár a szavakra összpontosít, számos idegen eredetű kifejezést, mozaikszót, rövidítést és csak szóösszetételben használatos nyelvi elemet tartalmaz. A szócikkek tájékoztatnak a szavak magyar írásváltozatairól, eredetükről, valamint kiejtésükről is.

 

Raktárkészlet:  0 db
5 980 Ft
Nincs raktáron
Falk Nóra: Etimológiák 10 000 magyar szó eredete

Etimológiák

10 000 magyar szó eredete

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 10. tagja

 

 

Budapest, 2009

 

Az érdeklődő nagyközönség számára készített Etimológiák című szótár mintegy 10 000 szó és további 3800 származékszó etimológiájának, azaz eredetének rövid, szakszerű leírását tartalmazza. A szótár bemutatja szókincsünk eredetének sokszínűségét, megtudhatjuk többek között, hogy végső soron

- iráni eredetű az asszony, híd, kard, nemez, tej;

- arab az algebra, arzenál, emír, matrac, monszun;

- honfoglalás előtti török az alma, disznó, sárkány, sátor, szúnyog;

- oszmán-török a dívány, findzsa, kávé, kefe, papucs;

- görög az amfora, bazilika, foszfor, ikon, mítosz;

- latin a dékán, kanonok, kontinens, margó, vétó;

- szlovák a bukta, kukta, lekvár, mamlasz, pletyka;

- japán a kamikáze, karaoke, karate, origami, szaké;

- francia a bonbon, büfé, furgon, menü, zseton;

- német a hokedli, kanóc, lakáj, párkány, tallér;

- angol a fitnesz, koktél, menedzser, szingli és a sztár szó.

A kötet rávilágít arra, hogy a szavak létrejöttének számos útja van, például a fukar, isler, majonéz, matuzsálem és szendvics főneveink tulajdonnévi eredetűek, az ádámkosztüm, bankjegy, madárijesztő, szélrózsa és vérrokonösszetételeink német mintára alkotott tükörszavak.

Falk Nóra, a kötet szerkesztője a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának oktatója.

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 800 Ft
Nincs raktáron
 Hajdu Endre: Szómúzeum Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára

Szómúzeum

Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 5. tagja

Budapest, 2009

A nyelv és ezen belül a szókincs mindig változik. A régi szavak kihalnak, ezzel párhuzamosan új szavak keletkeznek. Az újak legtöbbje széles körben elterjed. Van azonban a szavaknak egy izgalmas kisebb csoportja, amelynek tagjai, igaz, megszülettek, de nem honosodtak meg nyelvünkben. A Szómúzeum szótárszerű elrendezésben közel 2000 ilyen rövid életű nyelvi elemet tartalmaz. Ezeknek néhány jellemző csoportja:

- a szó lényegére tapintó magyarítások, pl.: tengődi: proletár; étnök: pincér; szájpír: rúzs;

- a természettudomány mosolyt fakasztó nevei, pl.: röstnök: lajhár; ugrány: kenguru; kebel: szinusz, éleny: oxigén;

- mulatságos régi orvosi műszavak, pl.: alfelpöfeteg: aranyér;

- meghökkentő intézmény- és szervezetnevek, pl.: Balaton Lecsapoló Társulat, Sírásó Ifjak Társasága;

- a magyar múlt bizonyos szóereklyéi, pl.: hazánk Hektora: Zrínyi Miklós; apostoli bitor: Ferenc József, a magyar Golgota: Arad;

- a délibábos nyelvészet szófejtései, pl.: Istókhalma: Stockholm; Kard-Hágó: Karthágó; Magyar rét: Madrid.

Hajdu Endre több éves gyűjtőmunkával állította össze a Szómúzeumot. Lapozgatása a felfedezés és a rácsodálkozás örömét jelenti mindazokak, akik érdeklődnek nyelvünk gyakran furcsa és mulattató értékei iránt. A szótárt illusztrációk teszik szemléletessé, használatát két szómutató segíti.

  

Raktárkészlet:  0 db
990 Ft
Nincs raktáron
-19%
 Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Új szavak I.

Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 3. tagja

 

Minden nyelv, így anyanyelvünk is szüntelenül változik. A nyelv változása a szókincs mozgásán mérhető le legkönnyebben: szavak avulnak el, új szavak születnek és a régiek új jelentést nyerhetnek.

Az Új szavak 1250 olyan szót tartalmaz szótárszerűen feldolgozva, amelyek legtöbbje az elmúlt évtizedekben került be nyelvünkbe. Ajánljuk Önnek is: ha szeret kalandozni a szavak birodalmában; ha gyakran találkozik új szavakkal, de nem tudja pontosan, mit is jelentenek; ha sajátos nézőpontból kívánja áttekinteni elmúlt évtizedünk történelmét.

A szócikkekben a címszó mellett szerepel a szófaja, a létrejöttének módja és a stílusminősítése. Az idegen szavak esetében az eredetet, illetve a pontos kiejtést is megadja a szótár.

A szótár erénye, hogy az egyes új szavaknak nemcsak a jelentését tartalmazza, hanem a használatukat számítógépes szövegkorpuszból idézett példamondattal világítja meg.

Az új szavak elsősorban összetételek, képzett szavak és tükörszók. Eredet és nyelv szerint a legnagyobb az angol szavak csoportja, de néhány német, olasz, orosz, spanyol és japán eredetű szóval is megismerkedhet az olvasó. Az új szavak jelentős része végső soron a görög-latin nyelvekben gyökerezik.

Az Új szavak egy induló sorozat első kötete, a tervek szerint két-, háromévente rendszeresen követni fogja egy-egy újabb gyűjtés közreadása.

Minya Károly a Nyíregyházi Főiskola tanára, neves szókincskutató. Eddigi kutatásait a Mai magyar nyelvújítás és a Rendszerváltás - normaváltás című monográfiáiban foglalta össze. 
1 490 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
-20%
 Burget Lajos: Retró szótár Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig

Retró szótár

Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig

 

Budapest, 2008

 


 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
 Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos: Szinonimák 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára

Szinonimák

20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára

Az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat 7. tagja

 

Budapest, 2008

 

Gyakran változatosságra törekedve igyekszünk elkerülni egy-egy szó unalmas ismétlődését. Máskor valamely szó helyett pontosabb, találóbb kifejezést keresünk.

Ehhez kíván segítséget nyújtani a Szinonimák című dióhéjszótár, amely rokon értelmű szavakat kínál fel az olvasónak gyakorlatias elrendezésben. Hatékonyan segíti az anyanyelvének tudatos és igényes használatára törekvő olvasót, hasznos segédeszköz a gondos, pontos magyar nyelvű szövegek fogalmazásához.

A szótár elsősorban a tanulóifjúság számára készült. A magyar nyelv oktatásának és az egyéni szókincs gazdagításának is jól hasznosítható segédeszköze.

A 4000 címszóhoz felsorakoztatott 20 000 rokon értelmű szó jelentős részét a mai köznyelv szavai alkotják, de a jól ismert szavakon kívül előfordulnak régi, régies, nyelvjárási, népi és idegen hangzású alakok is. Nem maradtak ki a diáknyelv és a szleng lexikai elemei sem.

 

A szerzők a magyar szótárírás szakemberei, az MTA Szótári Munkabizottságának tagjai. Bárdosi Vilmos az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára, Kiss Gábor pedig a TINTA Könyvkiadó főszerkesztője.

 

Raktárkészlet:  0 db
990 Ft
Nincs raktáron
 Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor: Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára

Közmondások

3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 1. tagja

 

Mindenki ismeri az Aki másnak vermet ás, maga esik bele vagy az Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér szemléletes közmondásokat. Ugyanígy senki előtt nem ismeretlenek a következő szójárások sem: Egyik kutya, másik eb vagy Több is veszett Mohácsnál. A legismertebb 100-150 közmondást sokan használják is beszédjük színesítésére. Azonban a leggyakoribbak mellett számos olyan közmondás is van a magyar nyelvben, amelyeknek jelentése nem mindenki számára világos. Kötetünk 3000 közmondás és szójárás pontos jelentését adja meg. Így amellett, hogy behatóan megismerhetjük nyelvünknek ezeket a „virágait'', azt is elérhetjük, hogy csak olyankor használjuk valamelyiket, amikor az pontosan az adott beszédhelyzethez illik.

A szótár összeállítói a magyar szótárírás szakemberei: Bárdosi Vilmos az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára, Kiss Gábor pedig az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, ill. a TINTA Könyvkiadó vezetője.

 

A TINTA Könyvkiadó az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat Szólások című szótárát is melegen ajánlja a Közmondások gyűjteménye mellé. Mindkettő az anyanyelvi nevelés hasznos segédeszköze.

 

Raktárkészlet:  0 db
990 Ft
Nincs raktáron
Kékessy László: A magyar vadász kézikönyve
A magyar vadásznyelv szótára. A Mesterművek sorozat tagja.
Budapest, 2002.
Eredeti kiadás: Athenaeum Rt., 1925. 

Raktárkészlet:  0 db
3 200 Ft
Nincs raktáron
Czakó Gábor: Magyar-magyar nagyszótár

Magyar-magyar nagyszótár

 

Budapest, 1994

 

 
1 500 Ft
Új magyar tájszótár 5.

Az Új magyar tájszótár ötödik, utolsó kötetét veheti most kezébe az olvasó. E kötet kiadásával befejeződik az 1950-ben elkezdett munka, s teljessé válik az a szótár, amelyet a nyelvészeken és a néprajztudósokon kívül írók, műfordítók, tanárok, újságírók és az érdeklődő olvasók is igényelnek, hiszen a szépirodalmi művekben, népköltési gyűjtésekben vagy éppen a népi kézművesség leírásában előforduló tájszavakról máshol nemigen tájékozódhatnak.
A szótár a több mint félmillió adatot öt kötetben, mintegy 120 ezer szócikkben elrendezve tartalmazza. Az első kötetben található az adatok forrásainak és földrajzi lelőhelyeinek a jegyzéke is. Ez utóbbi különösen is fontos, mivel nem kizárólag a mai Magyarország területéről, hanem a szomszédos országok magyarlakta vidékeiről is szép számban gyűjtöttek adatokat. A körülbelül 4000 földrajzi név azonosítását kívánja segíteni a 24 szelvényből álló térképmelléklet is. Az ötödik kötet végén közöljük az első négy kötethez tartozó kiegészítéseket.
Az Új magyar tájszótár Szinnyei József nevezetes Magyar tájszótárának szerves folytatása, a 1890 és 1960 közé eső időszakban összegyűjtött, nyomtatott forrásokban közzétett és kéziratos forrásokban fennmaradt hatalmas tájszóanyagot teszi hozzáférhetővé.

 

Raktárkészlet:  0 db
8 600 Ft
Nincs raktáron
-20%
 Eőry Vilma (főszerkesztő): Magyar értelmező szótár diákoknak. Szómagyarázatok példamondatokkal

 

 

 

 

A Magyar értelmező szótár diákoknak egynyelvű szómagyarázó szótár, amely elsősorban 10–15 éves tanulók számára készült. A szerkesztők ezt a korszerű anyanyelvi szótárt azoknak szánták, akik az „ablak–zsiráf” típusú szótárakat már kinőtték, de akik számára a felnőtteknek készült értelmező szótárak használata még nehézségekbe ütközik. A szótárban megmagyarázott szavak között nyelvünk mindennapi szavai mellett szép számmal találunk elavult, régi és új, napjainkban keletkezett szavakat is. A régi szavak közül jó néhány megtalálható klasszikus, kötelező olvasmányként is szereplő irodalmi művekben, így ezek megértéséhez is segítséget nyújt a szótár.

A szócikkek megadják a szavak jelentéseit és jelentésárnyalatait, meg­mutatják gyakoriságukat, és feltüntetik stilisztikai értéküket. A szótár anya­nyelvi oktatásban való felhasználhatóságát nagymértékben növeli, hogy összes szavának minden jelentéséhez példamondat kapcsolódik, így a definíciók a példamondatokkal együtt jól megvilágítják az adott szó jelentését, használati körét, stilisztikai értékét.

A Magyar értelmező szótár diákoknak főbb jellemzői:

– 16 000 címszó,

– 40 000 jelentés,

– 55 000 példamondat,

– 500 irodalmi idézet.

A szótár segíti a tanárokat diákjaik anyanyelvi kompetenciájának fejlesztésében és a tanulóifjúság szókincsének bővítésében. Ugyanakkor a Magyar értelmező szótár diákoknak kiválóan alkalmas arra is, hogy a tanulók elsajátítsák és elmélyítsék szótárhasználati ismereteiket, és a szótárhasználat során szerzett készségüket a későbbiekben hatékonyan kamatoztassák. Haszonnal forgathatják a magyart idegen nyelvként tanulók is.

Eőry Vilma főszerkesztő, főiskolai tanár, korábban az MTA Nyelvtudományi Intézetének főmunkatársa 2008-tól az MTA Szótári Munkabizottságának tagja. A TINTA Könyvkiadónál megjelent korábbi szótárát, az Értelmező szótár+ című kiadványt a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntette ki.


Budapest, 2010

 

Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Akció: 2 390 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
Tóth Imre: Palóc tájszótár

Palóc tájszótár


Reprint sorozat


Megjelenés éve: 2007

A szótár máig az egyetlen szótári reprezentációja a palóc népi kultúrának és szó-kincsnek. A szerző nem tisztes távolságból szemléli a már lassan eltűnő paraszti világot, hanem belső élményként ábrázolja a palócság mindennapi életét, örömeiket, bánataikat, küzdelmeiket a létfenntartásért.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 700 Ft
Nincs raktáron
Szinnyei József: Magyar Tájszótár

Nap Kiadó, Reprint sorozat, 2003.
Előző kiadás: Bp., I. kötet 1893., II. kötet 1897-1901., Gombocz 1910.

 

Raktárkészlet:  0 db
9 800 Ft
Nincs raktáron
Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár

Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár


Reprint sorozat


Előző kiadás: Újvidék, I.kötet 1968. II. kötet 1975 III. k.1978

Nap megjelenés: 2000

A kötet megjelenésekor az Újvidéken élő professzor asszony elhunyt. Az előszót azonban még ő dolgozta át. Az 1960-as, 70-es évek gyűjtésekor fellelt anyag a mai Horvátországban (Eszék, Haraszti, Rétfalu és Szentlászló) már nem található meg! A csángókhoz hasonlatosan Árpád-kori nyelven beszélő közösség a jugoszláviai háború folyamán végképp megsemmisült. Nyelvi és néprajzi, pótolhatatlan tudás van e könyvben.

 
6 000 Ft
 Frecskay János: Mesterségek szótára - Szótár és iparágleírás 1912-ből

Mesterségek szótára – Szótár és iparágleírás 1912-ből


Reprint sorozat


Előző kiadás: Budapest, 1912
Nap első kiadás: 2001

Az 1912-ben, majd 1922-ben megjelent kötet két részre tagolódik: I. Ötven iparág leírása; II. Ezen iparágak összesített magyar-német és német-magyar szótára.

 

Raktárkészlet:  0 db
6 900 Ft
Nincs raktáron
Csűry Bálint: Szamosháti szótár

Szamosháti szótár


Reprint


Előző kiadás: Budapest, 1935-1936
Nap megjelenés éve: 2004

A szótár nemcsak a nyelvészet, hanem a néprajz körében is jelentős! Csűry Bálint összegyűjtötte a szavakat, a mondásokat, az életmódra vonatkozó anyagokat, és iskolát teremtett a szótáralkotás terén is. 
8 000 Ft
 Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal

Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal

 

 

 

 

 

 

Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal I-II. Buda, 1831-1832. könyvének hasonmás kiadása.


2010


(Tinta)

 

Raktárkészlet:  0 db
30 000 Ft
Nincs raktáron
-21%
 Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból


A magyar nyelv szótárát, népszerű nevén a Czuczor-Fogarasi szótárt már megjelenésekor többen támadták, majd hosszú időn át méltatlanul elhallgatták, napjainkban viszont sokan mindenre pontos feleletet adó bibliának tekintik. Az igazság középen van: a Czuczor-Fogarasi szótárhoz összegyűjtött nagy mennyiségű nyelvi adat, valamint a két szótárszerkesztő nyelvszemlélete ma is megtermékenyítőleg hathat nyelvünk vizsgálatára és ezen belül szókincsünk történetének feltárására. Sosem szabad elfelednünk azonban a kötetek forgatásakor, hogy minden tudomány, így a nyelvtudomány is sokat lépett előre módszereiben, technikájában a szótár megjelenése óta eltelt mintegy százötven év alatt.

Feladatunk tehát, hogy a Czuczor-Fogarasi szótárban közreadott nyelvi adatsorokat, szóelemzéseket, szóeredeztetéseket a nyelvészet modern módszereivel újravizsgáljuk, a szótár állításait napjaink nyelvészeti kutatásainak eredményeivel ütköztessük, hogy közelebb kerüljünk szókincsünk egyes elemeinek, szavainknak gyakran ködbe vesző történetéhez.

Az eredeti mű hat kötetéből azokat a részeket adjuk közre, amelyek szavak, szóelemek, szógyökök történetével, eredeztetésével foglalkoznak. Az érdeklődők most egyetlen kötetben találják meg a Czuczor-Fogarasi szótárnak azokat a részeit, amelyek napjaink új szótörténeti vizsgálataihoz szükségesek lehetnek.

Kívánjuk, hogy szótárunk lapozgatása gondolatébresztőleg hasson, sikeres búvárkodás alapjául szolgáljon, valamint hasznos kiindulása legyen új nyelvészeti kutatásoknak.


 

Raktárkészlet:  0 db
7 990 Ft
Akció: 6 300 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
Markó Imre Lehel: Kiskanizsai Szótár
Budapest, 1981. 
Raktárkészlet:  0 db
2 200 Ft
Nincs raktáron
Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár
A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, 83.
Debrecen, 2005. 

Raktárkészlet:  0 db
3 800 Ft
Nincs raktáron
 Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára

Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára


Magyar Névarchívum Kiadványai 4.


Debrecen, 2001 
2 240 Ft
Elekfi László (szerk.): Magyar ragozási szótár

Magyar ragozási szótár

(Dictionary of Hungarian Inflections)

 

Budapest, 1994.

 

 

 

Raktárkészlet:  0 db
3 140 Ft
Nincs raktáron
-10%
 Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára II. A–azsúroz

A magyar nyelv nagyszótára II. - A-azsúroz


Budapest, 2006


A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetesen feldolgozza a frazeológia körébe tartozó ún. értelmezett szókapcsolatokat, idiomatizmusokat. Nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, illetve a szavak nyelvtani - szófaji elemzésében figyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit.

A szótár egyedülálló a magyar értelmező szótárak között a tekintetben is, hogy - mint szövegbázisra, ún. korpuszra épülő szótár - konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiai leírását, és minden címszava valamennyi jelentését, értelmezett egységét korrekt bibliográ?ai hivatkozással ellátott példamondattal illusztrálja. A sorozatot 18 kötetesre tervezi a kiadó. A jelenlegi kötet "a - azsúroz"-ig tartalmazza a szavakat.

 

Raktárkészlet:  0 db
11 980 Ft
Akció: 10 780 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
-10%
 Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára I. Segédletek

 

A magyar nyelv nagyszótára I. Segédletek


Budapest, 2006


A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetesen feldolgozza a frazeológia körébe tartozó ún. értelmezett szókapcsolatokat, idiomatizmusokat. Nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, illetve a szavak nyelvtani - szófaji elemzésében ?gyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit. A szótár egyedülálló a magyar értelmező szótárak között a tekintetben is, hogy - mint szövegbázisra, ún. korpuszra épülő szótár - konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiai leírását, és minden címszava valamennyi jelentését, értelmezett egységét korrekt bibliográ?ai hivatkozással ellátott példamondattal illusztrálja. A sorozatot 18 kötetesre tervezi a kiadó. A jelenlegi kötet a szótárak használatához szükséges segédleteket tartalmazza.

 

 

Raktárkészlet:  0 db
9 930 Ft
Akció: 8 935 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
Sárközi Mátyás: Mit Is Jelent?

Mit Is Jelent?


2005

 

Ez a szótár azok számára készült, akik egyaránt kíváncsiak a magyar köznapi beszéd és a míves irodalmi szövegek szavainak a jelentésére és eredetére. Összeállítója az angol Brewer szótárat vette példaképül, tehát a kötet tartalmaz szólásokat, közmondásokat, zsurnalisztikus közhelyeket, mi több, szlenget, mitológiát és a magyarban meghonosodott idegen szavakat is. Mindahányat megmagyarázza, körüljárja - mindössze néhány sorban. Nem tudományos szakmunka, inkább azok kaphatják le sűrűn a polcról, akik a nyelvi biztonságukat akarják növelni vagy a stílusukat óhajtják gazdagítani.

 
3 980 Ft

prev
12
next

Terméksorrend: