Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Lexikográfia (szótártan)

Főkategória >Lexikográfia (szótártan)

Terméksorrend:

Papers in computational lexicography complex '96

Papers in computational lexicography complex '96

 

Budapest, 1996

 
2 300 Ft
Papers in computational lexicography complex '94

Papers in computational lexicography complex '94

 

Budapest, 1994

 
2 300 Ft
Magay Tamás: Félmúlt és közeljövő

Félmúlt és közeljövő

Lexikográfiai füzetek 3.A Lexikográfiai füzetek 3. kötete ünnepi szám. A magyar nyelvtudomány két óriása előtt tiszteleg a magyar nyelvésztársadalom, valamint minden határon inneni és túli szótárhasználó magyar ember. Szabó T. Attila, a jeles erdélyi magyar nyelvtudós és Országh László, a nemzetközi hírű magyar lexikográfus és irodalomtörténész születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. Tanítványai és munkatársai szólnak e két nagy, iskolateremtő egyéniségről, munkásságukról.  S hogy még hitelesebb legyen a kép, maga Országh László is „megszólal" a kötetben az 1968-ban vele készített interjúsorozat  egy részletében, amelyben  „ars lexicographicá"-járól vall beszélgetőtársának, volt tanítványának és legközvetlenebb munkatársának. Legmaradandóbb műve, a hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára szerkesztésének a történetét pedig ő maga mondja el egy 1962-ben megjelent írása felújításában.

A szokottnál kissé testesebb kötet további fejezeteiben több tanulmány foglalkozik a szakszótárírással, történeti, elméleti (lexikológiai) és gyakorlati megközelítésben, jelesül a matematikai, illetve gazdasági szótárak problematikájának feldolgozásával. Egy izgalmas tanulmány, túl a „közeljövőn", a távolabbi jövő szótárairól szól, természetesen az elektronika és a számítógépes lexikográfia világából. A további fejezetek megoszlanak folyamatban levő szótári munkálatokról, szótártervekről, érdekes újdonságokról írt beszámolók között, sőt egy vitának is helyt adott a szerkesztő.  A magyar szótárirodalom bibliográfiájához (amely sorozatunk 1. köteteként jelent meg 2004-ben) folyamatosan gyűjtött frissítések közlése zárja a kötetet.

 

 

 

Raktárkészlet:  0 db
2 940 Ft
Nincs raktáron
Magay Tamás: Szótárak és használóik

Szótárak és használóik

Lexikográfiai füzetek 2.


Budapest, 2006


 

A Lexikográfiai füzetek 2. kötete szótárakról és szótárhasználatról szól, többféle megközelítésben. A szótártörténeti fejezetnek az ad különleges aktualitást, hogy 2004-ben volt az első teljes magyar kétnyelvű szótárnak, Szenci Molnár Albert latin-magyar és magyar-latin szótárának ...

 

Raktárkészlet:  0 db
2 625 Ft
Nincs raktáron
Pajzs Júlia: Számítógép és lexikográfia

Számítógép és lexikográfia


Linguistica Series A, Studia et Dissertationes 4.


Budapest, 1990


 

 
800 Ft
Fóris Ágota: Szótár és oktatás

Szótár és oktatás

Iskolakultúra-könyvek 14.


Pécs, 2002


Tartalom


ELŐSZÓ (MAGAY TAMÁS) 7
BEVEZETÉS 9
1. A LEXIKOGRÁFIA FEJLÕDÉSVONALAI
1.1. PARADIGMA-VÁLTÁS
1.1.1. A LEXIKOGRÁFIA KORSZAKAIRÓL 11
1.1.2. PARADIGMA-VÁLTÁS A LEXIKOGRÁFIÁBAN 13
1.2. A SZÓTÁR
1.2.1. A SZÓTÁR SZÓ 16
1.2.2. A SZÓTÁRI SZERKEZET MEGVÁLTOZÁSA 17
1.2.3. A SZÓTÁRFOGALOM MEGVÁLTOZÁSA 18
1.2.4. A SZÓTÁRAK TÍPUSAI 24
1.3. INFORMATIKAI MÓDSZEREK A LEXIKOGRÁFIÁBAN
1.3.1. AZ ALAPSZÓKINCS – A GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK 28
1.3.2. TERMINOLÓGIAI ADATBÁZISOK, KONCEPTUÁLIS
SZÓTÁRAK 35
2. A LEXIKÁRÓL ÉS A TERMINOLÓGIÁRÓL
2.1. A SZÓTÁRKIADÁS ÁTTEKINTÉSE OLASZ-MAGYAR
PÉLDÁKON
2.1.1. A RÉGEBBI KOROK SZÓTÁRAI 37
2.1.2. AZ UTÓBBI TÍZ ÉV OLASZ KÉT- ÉS TÖBBNYELVÛ
SZÓTÁRAI MAGYARORSZÁGON 38
2.1.3. A HAZAI KIADÁSÚ OLASZ-MAGYAR SZÓTÁRAK 40
ÁLTALÁNOS JELLEMZÕI
2.1.4. A MAGYAR-OLASZ, OLASZ-MAGYAR KÖZNYELVI
SZÓTÁRAK 42
2.2. AZ OLASZ NYELVÛ SZAKSZÓTÁRAK
2.2.1. AZ OLASZ KÉT- ÉS TÖBBNYELVÛ SZAKSZÓTÁRAK
SZERKEZETE 43
2.2.2. A KÖZNYELVI SZÓTÁR SZAKSZÓKINCSÉRÕL 45
2.3. A TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI SZÓTÁRAK
2.3.1. A TUDOMÁNYOS ÉS A MÛSZAKI SZÓTÁR
MEGHATÁROZÁSA 46
2.3.2. A MAGYAR-OLASZ TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI
TERMINOLÓGIAI SZÓTÁRAK 49
2.3.3. A TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI KISSZÓTÁRAK
SZERKEZETE 502.4. A LEXIKA ÉS A TERMINOLÓGIA
2.4.1. A NYELVI KOMPETENCIÁRÓL ÉS A LEXIKA
KITERJEDÉSÉRÕL VALLOTT FELFOGÁSOK 51
2.4.2. OLASZ NÉZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
ÉS A MÛSZAKI TERMINOLÓGIÁRÓL 55
2.4.3. A MAGYAR-OLASZ TERMINOLÓGIAI
KUTATÁSOKRÓL 60
2.5. A MAGYAR-OLASZ, OLASZ-MAGYAR
MÛSZAKI-TUDOMÁNYOS SZÓTÁR
2.5.1. A SZÓTÁR ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA 63
2.5.2. A MINTAVÁLASZTÁS ÉS A SZAKNYELVEK 64
2.5.3. A TERJEDELEM 65
2.5.4. A SZERKEZET 66
3. LEXIKOGRÁFIA AZ OKTATÁSBAN
3.1. A LEXIKOGRÁFIA OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGÁRÓL 73
3.2. SZÓTÁRAK AZ EGYETEMI OKTATÁSBAN 75
3.2.1. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN KIDOLGOZOTT
ELÕADÁS PROGRAMJA 76
3.2.2. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN KIDOLGOZOTT
SZEMINÁRIUMI PROGRAM 80
3.3. LEXIKOGRÁFIA AZ IDEGENNYELV-OKTATÁSBAN
3.3.1. KÉT OLASZ GYAKORISÁGI SZÓTÁR 81
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
3.3.2. A GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK ALKALMAZÁSA 91
3.4. MODERN LEXIKOGRÁFIAI MÓDSZEREK OKTATÁSA
3.4.1. SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZETI KUTATÁSOK
OKTATÁSI FELHASZNÁLÁSA 99
3.4.2. TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS ELEKTRONIKUS
SZÓTÁRAK HASZNÁLATÁRA 107
UTÓSZÓ (SZÉPE GYÖRGY) 111
FÜGGELÉK
JEGYZET 113
IRODALOM 123
WEBOLDALAK 130
FORRÁSOK 130
A KÖTETBEN SZEREPLÕ TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSAIK 135
NÉVMUTATÓ 136
TÁRGYMUTATÓ 139

 

Raktárkészlet:  0 db
1 500 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: