Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

(Szak)szótárak

Főkategória >Nyelvtanulás >(Szak)szótárak

Terméksorrend:

  Olaszy Kamilla: Gazdasági német szótár / Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch

Gazdasági német szótár / Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch

(Német-magyar, magyar-német)

 

Budapest, 2017 – Új, bővített kiadás


Ez a szótár azoknak íródott, akik otthonosan szeretnének mozogni mind németül, mind pedig magyarul a gazdaság témaköreiben.
Már az alcímből kiderül, hogy igen széles rétegekről van szó. Gazdasági újságokat, napilapok gazdasági rovatát figyelemmel kísérő középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak és szakembereknek nyújthat megbízható segítséget (természetesen a teljesség igénye nélkül) ez a kötet. Az Európai Unió tagországaiban a más tagországok állampolgárainak biztosított szabad munkavállalás is sokakat ösztönöz arra, hogy tudásukat külföldön – adott esetben német nyelvterületen – kamatoztassák.
Németből több mint tíz-, magyarból pedig csaknem tízezer szócikk nyújt segítséget a nemzetgazdaság, a mikroökonómia, a bank, a tőzsde, az ipar, a kereskedelem, a jog, a vendéglátás, az informatika stb. területén történő eligazodáshoz." (A szerző)

 

Raktárkészlet:  1 db
6 200 Ft
Angol-magyar informatikai fordítói szótár

Angol-magyar informatikai fordítói szótár

Második, javított, bővített kiadás


A SZAK Kiadó szótára a kiadó könyvfordítási tevékenysége során alkalmazott terminológia alapján, több mint 40 kiadványnak szójegyzékeiből készült.


Igazi fordítói szótár: a szövegekben szereplő informatikai szakkifejezésekre adott fordítói megoldásokat közli, függetlenül azok általános vagy egyéb szakterületeken alkalmazott jelentésétől.


Az első kiadás – mely a felhasználók által nagyon kedvelt volt – óta majdnem kétszeresére növekedett szótár, a közel 20 000 szócikkével, a szakterületen kimondottan nagynak tekinthető.


A kötet CD-mellékletén a szótár elektronikus változata van, amelyet a MorphoLogic MoBiMouse Plus programja működtet.


A szótárt legfőképp fordítóknak ajánljuk, de jól használhatják mindazok – gyakorló informatikusok, tanulók, érdeklődők –, akik angol nyelven olvasnak informatikai szakirodalmat (akár papíron, akár képernyőn). 

Raktárkészlet:  1 db
7 000 Ft
  Kiss Béla: Növényolaj-ipari, háztartás-vegyipari, lipidkémiai és kozmetikai szakszótár

Növényolaj-ipari, háztartás-vegyipari, lipidkémiai és kozmetikai szakszótár
Német-magyar, Angol-magyar
Magyar-német, Angol nyelven
Budapest, 2001.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 000 Ft
Nincs raktáron
Gyurgyák János: Rövidítésszótár

Rövidítésszótár


Budapest,  2005


A mai - információsnak nevezett - korszak egyik jellemzője a rövidítések, betűszavak, jelek tömeges használata. Ma ugyanis több ezer rövidítést használunk világszerte. Az Osiris Rövidítésszótár minden eddiginél bőségesebb válogatást (hiszen a rövidítések esetében csak válogatásról lehet szó) ad ezekből. A több mint 25 000 rövidítést, betűszót (kb. 40 000 jelentéssel) tartalmazó kötet hiánypótló munka. A szótár tartalmazza a klasszikus műveltség anyagát (latin rövidítések, könyvkiadói és nyomdai gyakorlat), a legfontosabb angol, francia, német, olasz stb. rövidítéseket, valamint az olvasó számára leginkább fontos területek (informatika, Európai Unió intézményei, oktatás stb.) és szaktudományok (orvosi, mezőgazdasági, műszaki, történeti, levéltári, irodalomtudományi, sport stb.) anyagát.

 
3 980 Ft
-25%
  Bárdosi Vilmos: Francia-magyar tematikus szólásszótár, Szólásmagyarázatok és gyakorlatok megoldókulccsal

Francia-magyar tematikus szólásszótár

Szólásmagyarázatok és gyakorlatok megoldókulccsal


Budapest, 2010


A könyv a mai francia nyelv 1000 gyakori állandósult kifejezését, ún. gallicizmusát és ezek magyar megfelelőjét dolgozza fel újszerű, tematikus elrendezésű szótár formájában. Azoknak nyújt segítséget, akik már túljutottak a francia nyelv alapjainak elsajátításán, s szeretnének mihamarabb zöld ágra vergődni a minden nyelv sava-borsát adó, közkeletű szólásokkal is, vagyis szeretnék azokat pontosan értelmezni és helyesen alkalmazni.

Az első rész tematikus francia-magyar szólásszótárához kapcsolódó változatos gyakorlatok, a rajzos szólásrejtvények a képszerű kifejezésmódra, a francia szólások beszédben való felismerésére és alkalmazására serkentik a könyvből tanulót, legyen az diák vagy felnőtt. Az egyéni vagy csoportos tanulást a gyakorlatokhoz tartozó megoldási kulcsok, a szólások önálló feldolgozásához adott ötletek, továbbá a témakörök, a francia szólások, valamint magyar megfelelőik betűrendes mutatói segítik. A frazeológia, valamint a francia nyelv szólásainak általános jellemzői és osztályozási lehetőségei iránt is érdeklődő olvasó pedig az előszóban talál e kérdésekről útmutatót.

A szerző az ELTE Francia Nyelv és Irodalom Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a francia frazeológia nemzetközileg is elismert szakértője, többek között a Magyar szólástár főszerkesztője, valamint A francia nyelv lexikona, a Francia-magyar/Magyar-francia jogi szótár és a Francia-magyar kéziszótár társszerzője. 

Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
  Mafgorzata Stós: A római katolikus liturgia és vallásgyakorlat betűrendes szó- és kifejezéstára Magyar-Lengyel, Lengyel-Magyar

A római katolikus liturgia és vallásgyakorlat betűrendes szó- és kifejezéstára Magyar-Lengyel, Lengyel-Magyar


Krakkó, 2006


(PZ)

 
1 200 Ft
  Kondra Rudolfné: Latin eredetű szállóigék ukrán és magyar nyelven

Latin eredetű szállóigék ukrán és magyar nyelven


Budapest, 2001


(PZ)

 
700 Ft
Finaly Henrik: A latin nyelv szótára - Nagyszótár

A latin nyelv szótára


Budapest, 2002


Az ókori latin nyelv egész szókincsét felölelő és újkori jelentéseket is tartalmazó szótár. Segítségével a latin irodalom bármely műve megérthető. A felhasználói igényeknek megfelelően kemény kötésű és műbőr kötésű változatban is kapható.

 

Raktárkészlet:  0 db
10 500 Ft
Nincs raktáron
Finály Henrik: A latin nyelv szótára

A latin nyelv szótára

Editio Digitalis

PC-CD-ROM

 

2002.

 

A hajdani neves kolozsvári professzor Finály Henrik szótára alapmű. Modernebb változata őseinek, Szenczi Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter munkáinak. Több, mint 61.000 szócikkével az eddigi legteljesebb és leghasználhatóbb latin szótár.

Finály Henrik 1852-től a kolozsvári kereskedelmi iskola tanára, 1856-tól az Erdélyi Múzeum Egyesület titkára, 1872-től a kolozsvári egyetem klasszika-filológia tanára. 1868-tól egyben a kolozsvári kereskedelmi- és iparkamara elnöke. Az MTA levelező tagja.

„…szembeötlő volt, (…) hogy más szótárak nem elégítik ki azoknak a szükségét, a kik a középtanodán túl is hivatásuknál fogva latin irodalommal foglalkozni, latin kútfőkből merítni kénytelenek. A theologus, a jogász, az orvos, a történelembuvár, a természet-vizsgáló, a csillagász stb., a ki ókori kútfő-tanulmányokra akart terjeszkedni, nem kapta meg e szótárakban éppen azt, a mire leginkább kellett rá keresnie.” — írja a szerző a szótár Előszavában.

Ez a CD-ROM hiányt pótol, mikor elérhetővé teszi ezt az alapvető szótárt digitális formában, és lehetővé teszi a teljes szövegű keresési funkciókat.

 

Raktárkészlet:  0 db
3 990 Ft
Nincs raktáron
  Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna: Magyar-Olasz-Angol fizikai kisszótár

Magyar-Olasz-Angol fizikai kisszótár


Pécs, 2005


A szótár a középiskolai fizika tantárgy alapvető szókészletét tartalmazza olasz és angol nyelven, ezért a mű elsősorban azoknak nyújthat hasznos segítséget, akik az említett nyelveken tanulnak avagy oktatnak fizikát. 
1 590 Ft

Terméksorrend: