Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Helyesírás

Főkategória >Helyesírás

Terméksorrend:

-11%
Balázs Géza - Dede Éva (szerk.): Európai helyesírások

Európai helyesírások – Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője

Budapest, 2009


A kötet a 2008-ban megjelent Európai nyelvművelés c. kiadványunk szerves folytatása: 23 nyelv helyesírását mutatjuk be, valamint kitekintünk a hatalom és a helyesírás kapcsolatára, a zenei ortográfiára és az internetes világ helyesírására. Szerzőink a klasszikus és modern magyar filológia elkötelezett munkatársai, akik különböző intézményeken a nyelvi kultúrák kutatására és oktatására szakosodtak.


Tartalom

Balázs GézaDede Éva: Bevezetés az európai helyesírásokba
Budai László: Angol
Morvay Károly: Baszk
Pálmainé Orsós Anna: Beás
Dudás Mária: Bolgár
Tölgyesi Tamás: Cseh
Szamos Erika: Dán
Minya Károly: Finn
Bárdosi Vilmos: Francia
Szijj Ildikó: Galego
Rihmer Zoltán: Latin
Pátrovics Péter: Lengyel
Balázs Géza: Magyar
Veszelszki Ágnes – Szalai Zoltán: Német
Varga Orsolya – Gúti Erika: Németalföldi nyelv
Baksy Péter: Norvég
W. Somogyi Judit: Olasz
Dési Edit: Orosz
Szijj Ildikó: Portugál
Horváth Péter Iván: Spanyol
Simon Szabolcs: Szlovák
Elizabeta BernjakMonika Kalin Golob: Szlovén
Zoltán AndrásBárányné Komári Erzsébet: Ukrán
Czöndör Klára: Zsidó-spanyol nyelv
Balázs Géza: Hatalom és helyesírás
Bódi Zoltán: Helyesírás az interneten
Bérces EmeseFóris Ágota: A zenei szaknyelvi helyesírás és a zenei ortográfia

 

Raktárkészlet:  1 db
3 900 Ft
Akció: 3 490 Ft
Kezdete: 2013.11.05
A készlet erejéig
  Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírási tanácsadó diákoknak

Helyesírási tanácsadó diákoknak

 

Budapest, 2008

 

Az Osiris Diákszótár sorozatban megjelenő Helyesírási tanácsadó című kötet nem szótár, hanem átfogó, rendszeres helyesírási kézikönyv, amely elsősorban a 10-18 éves korosztály számára készült. Műfajának megfelelően a teljes helyesírási rendszert bemutatja, az alapoktól ismerteti és magyarázza a szabályokat, valamint számba veszi azokat az újabb vagy eddig szabályozatlan helyesírási jelenségeket is, amelyekre az érvényben levő akadémiai szabályzat nem ad eligazítást. Célja, hogy az iskolai használatban, valamint a mindennapi életben a diákok gyorsan és könnyen választ találjanak helyesírási kérdéseikre, kétségeikre, segítse őket az írásbeli tevékenységük során. A Helyesírási tanácsadó az Osiris Kiadó Helyesírás című kötetének Tanácsadó részén alapul (A Magyar Nyelv Kéziszótára 1.), annak egyszerűbben kezelhető, rövidebb változata. Az egyszerűsítés azonban ebben az esetben nem jelenti azt, hogy ne lenne megtalálható a kötetben minden, amire az írásgyakorlat során szüksége lehet a diákoknak.

 
1 680 Ft
  Keszler Borbála: Írásjeltan – Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története

Írásjeltan

Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története


Budapest, 2004


 

Az írásjeltan – mely több európai országban része az egyetemi nyelvészeti oktatásnak – nem csupán a helyesíráshoz kapcsolódik szorosan, hanem a nyelvtudomány sok más ágához (grammatika, stilisztika stb.) is. Mindezen túl az írásjeltan kultúrtörténeti szempontból az írástörténetnek is része. A szerző kötete első fejezetében az írásjelek rendszerét és formai jellemzőit ismerteti, melyek között a ritkábban használatos, másodlagos írásjelek és jelképek is helyet kaptak. A második fejezet a magyar helyesírás írásjelekkel kapcsolatos szabályait tartalmazza. A könyv második részében írásjeltörténeti ismeretek találhatóak. A harmadik fejezetben a szövegtagolás általános története kerül áttekintésre az ókortól a 19. századig, az írásjelhasználat mai formáinak véglegessé válásáig. Az utolsó, leghosszabb fejezetben a magyar írásjelhasználat részletes összefoglalásáról olvashatunk a kódexcsaládok írásjelhasználati sajátosságaitól a nyomtatott nyelvemlékek intonációs jelein és a Magyar Tudós Társaság 1832-es helyesírási szabályzatán át napjainkig. A kiadványt a rövidítések, kéziratok és nyomtatványok jegyzéke, bibliográfia, valamint a több mint száz oldalas, színes és fekete-fehér képeket tartalmazó illusztrációk gyűjteménye zárja.
 

Raktárkészlet:  0 db
4 000 Ft
Nincs raktáron
Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírás

 

Helyesírás


A Magyar Nyelv Kézikönyvtára

2004


Az Osiris Helyesírás a magyar nyelv eddigi legteljesebb bemutatását nyújtó tízkötetes könyvsorozat (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára) első kötete. Olyan átfogó, rendszeres helyesírási kézikönyv, amely a teljes rendszert szem előtt tartva az alapoktól ismerteti és magyarázza a szabályokat, valamint számba veszi azokat az újabb vagy eddig szabályozatlan helyesírási jelenségeket, amelyekre az érvényben levő szabályzat nem ad eligazítást.
A kézikönyv az 1984-ben megjelent és jelenleg is érvényes akadémiai helyesírási szabályzat részletező kifejtése, valamint szótári bemutatása. A kötet két nagy egységből áll: a szabálymagyarázó, tanácsadó első részt egy minden eddiginél nagyobb szóanyagot tartalmazó szótár követi. Ez a rész 47 186 szócikkben 213 974 szót, szóalakot, kifejezést, tulajdonnevet tartalmaz. Ehhez járul 13 559 elválasztási és 4 789 kiejtési minta, valamint 101 689 utaló. A kötetet bibliográfia, glosszárium és tárgymutató teszi teljessé.

Ma már természetesnek tartjuk, hogy helyesírásunk akadémiai felfogása és rendszere az egész magyar írásgyakorlatot áthatja és összetartja. Igen fontos elvi és gyakorlati kérdés, hogy írásgyakorlatunk egysége ne gyengüljön, hanem erősödjék. Az Osiris Kiadó ezen nagy koncepciójú kötete ezt a célt hatékonyan szolgálja.
Fábián Pál - MTA Magyar Nyelvi Bizottság

Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila mind minőségi, mind pedig mennyiségi tekintetben páratlan - több részletében úttörő jellegű - munkát tett le az asztalra. Ez a könyv hitem szerint méltó kötete lesz az Osiris Kiadó tervezett sorozatának.
Szathmári István - MTA Magyar Nyelvi Bizottság


 
5 980 Ft

Terméksorrend: