Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Szavazás

Részletes leírásKiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): A magyar nyelvtörténet kézikönyve

Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): A magyar nyelvtörténet kézikönyve

A termék ára
8 800 Ft
Kosárba tétel
Nincs a weboldalon, de a raktárunkban még meglehet. info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, 30/538-9929
Megosztom
Funkciók
Raktárkészlet
0 db
Tömeg
1 kg/db
Rövid leírás

A könyv a Tinta Könyvkiadónak A magyar nyelv kézikönyvei c. sorozatában jelent meg.

Budapest, 2018.

Bővebb ismertetés

Kötetünk közérthető módon foglalja össze az eddigi nyelvtörténeti vizsgálatok megállapításait, beleértve a szerkesztők Magyar nyelvtörténet (Osiris, 2003) c. monográfiájának – mint könyvünk szerves elődjének – megjelenése óta folytatott kutatásoknak az eredményeit. Fő rendezőelvként a nyelvi szintek szerint tagolódik, ellentétben az elődjének a nyelvtörténeti korszakok alapján való beosztásával, ezért az egyetemi BA képzésnek jobban megfelel. Annak ellenére, hogy az előzményéhez képest kisebb terjedelmű, több új részt is tartalmaz:
– Egy-egy új fejezet szól a legfontosabb nyelvemlékeinkről és a tulajdonnevek történetéről.
– Egy-egy új, önálló főfejezetet szentel egyrészt a nyelvváltozatok történetének, másrészt az egész magyar nyelvközösség nyelvhasználatának, történeti-művelődéstörténeti áttekintésben.

Az első két főfejezet alapvetésként szolgál:
Az 1. főfejezet az elméleti kérdéseket tisztázza: mi a nyelvi változás lényege, és ez hogyan jelenik meg a nyelvtörténetben.
A 2. főfejezet ismerteti a legfontosabb magyar nyelvemlékeket (ez újdonság az előd műhöz képest), továbbá tárgyalja a magyar helyesírás és hangjelölés történeti fejlődését.

A magyar nyelv történetét a következő három nagy főfejezet mutatja be. Közülük a két utolsó teljes egészében bővítmény az előd kötethez képest:
A 3., leghangsúlyosabb főfejezet témája a grammatika fogalmának tágabb értelmezésével az egyes nyelvi szintek és alapvető kategóriák története: hang-, morféma-, szófaj-, mondat- és szövegtörténet, valamint lexikatörténetként a szókészlet-, szójelentés- és (szintén újdonságként) tulajdonnév-történet.
A 4. főfejezet a nyelvváltozatok (nyelvjárások, szaknyelvek és a köznyelv) fejlődésével, történetével foglalkozik.
Az 5. főfejezet bemutatja, hogyan változott az egész Kárpát-medencei magyar nyelvközösség nyelvhasználata, mik ennek a kulturális-társadalmi mozgatórugói, s melyek a térség főbb etnikai változásai.

A mellékletben kapott helyet – szintén újdonságként – a nagyon hasznos nyelvtörténeti szakszó-tár, valamint a bibliográfia és a részletes tárgymutató. A kötetet 30 színes tábla és térkép zárja. A közvetlenül felhasznált irodalomra való hivatkozások általában az előzmény kötet megjelenése (2003) utáni publikációk köréből kerülnek ki azokban a fejezetekben, amelyeket amaz is tartalmazott.

A magyar nyelvtörténet kézikönyvének majd’ minden szerzője mögött több évtizedes nyelvtörténeti kutatási tapasztalat és egyetemi oktatómunka áll. A kötet széles szakmai összefogás eredményeképpen született meg. A leíró elemzés, összegzés tudományos pontossága mellett a szemléletében friss kötet teret enged a szociolingvisztikai szempontú megközelítésnek is.

Kötetünk egyrészt kézikönyv, amelyben a magyar nyelv történetének egy-egy felvetődő kérdésére szakszerű eligazító feleletet találni, másrészről érdekfeszítő olvasmány, mely a magyar nyelv történetében ható nyelvi változásokat mutatja be.

Kiadó
Tinta Könyvkiadó
Kód
T
Formátum, oldalszám
B/5, 548 oldal, új