Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Szavazás

Részletes leírásNavracsics Judit, Tóth Szergej: Nyelvészet és interdiszciplinaritás II.

Navracsics Judit, Tóth Szergej: Nyelvészet és interdiszciplinaritás II.

A termék ára
2 600 Ft
Kosárba tétel
Megosztom
Funkciók
Rövid leírás

Nyelvészet és interdiszciplinaritás II.


Szeged, 2004


Tartalom

Pragmatika

Mihalovics Árpád: A politikai kommunikáció pragmatikai vetületei

335

Gaál Zsuzsanna: A jogi nyelv a pragmatika határán

342

Pszicholingvisztika

Bók Szilvia: Tudatos hangképzés, avagy felismerhető-e a beszélő beszédképzettsége alapján

345

Dankovics Natália: A személyközi igék kategorizációjának lehetőségei és pszicholingvisztikai háttere

354

Gósy Mária: Az intonáció jelentésmegkülönböztető funkciója gyermekek észlelésében

365

Kukorelli Katalin: A búcsúlevél mint speciális nyelvhasználati regiszter (Az öngyilkos üzenete)

373

Brian MacWhinney: Towards a Unified Model of Language Acquisition

381

Menyhárt Krisztina: A mentális lexikon vizsgálata egy- és kétnyelvű gyermekeknél

403

Mikes Melánia: Kétnyelvű, német-magyar beszélgetések egy magyar ajkú kisfiúval411

Navracsics Judit: Kapcsolatok a többnyelvű mentális lexikonban

419

Kegyesné Szekeres Erika - Salánki Ágnes: Személyiség, beszéd és íráskép

428

Simon Orsolya: Anyanyelvi és idegen nyelvi percepciós működések összefüggései az általános iskolában

437

Jozef Stefánik: Language Competence of Young Bilinguals

450

Vanconé Kremmer Ildikó: Adalékok a tárgyeset elsajátításához a magyar és a szlovák nyelvben

456

Stilisztika

Rozgonyiné Molnár Emma: Az idiómák kontextuális jelentéséhez

463

Nagy Erzsébet: Az "ékes szófűzés" stilisztikai-retorikai modellje

468

Szaknyelvkutatás

Kocsondiné Békési Márta - Nagy Erzsébet: Orosz szakmai szövegek feldolgozásának aspektusai

482

Vargáné Kiss Katalin: Intercultural Education in Business Communication

487

Számítógépes nyelvészet

Bibok Károly: Mit tud(hat) a számítógép a szavakról?

495

Szemiotika

Horváth Brigitta: A jelnyelvkutatás módszertana

504

Szociolingvisztika

Balázs Géza: Political-public buzzwords in the Hungarian from the change of the system

512

Lanstyák István: Utazás a fordítás körül (Kétnyelvűség és nyelvköziség, független és függő szövegalkotás)

535

Tóth Szergej: Névadási szokások a hatalom szolgálatában

544

Veresné Valentinyi Klára: Nyelvcsere a békéscsabai tót nyelvközösségben

551

Szövegnyelvészet

Békési Imre: Clustering

557

Koltay Tibor: Speciális olvasási technikák a referátumkészítésben

563

Nagy L. János: Walzer - Valse triste - valcer

568

Vass László: Verbo-vizuális alkotások Kondor Béla életművéből (Jaj városom...)

572

Teolingvisztika

Nagy Erzsébet: A hagiografikus hasonlatok specifikussága

587

Tudománypolitika

Szépe György - Szűcs Tibor: A pécsi magyar mint idegen nyelv/hungarológia program alkalmazott nyelvészeti keretei

593

Lengyel Zsolt szakmai életútja (Szerkesztette: Navracsics Judit)

600

Lengyel Zsolt válogatott publikációi (Szerkesztette: Navracsics Judit, közreműködött: Seres Judit)

602

Nyelvészportrék 2004 (Szerkesztette: Tóth Szergej)

609

Névmutató

622

Tárgymutató

629


Kiadó
Generalia
Kód
(PZ)
Formátum, oldalszám
Kartonált, B/5, 300 oldal