Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Szavazás

Részletes leírásBenkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet

Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet

A termék ára
1 800 Ft
Kosárba tétel
Nincs a weboldalon, de a raktárunkban még meglehet. info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, 30/538-9929
Megosztom
Funkciók
Raktárkészlet
0 db
Rövid leírás

Magyar nyelvjárástörténet


Budapest,1957


Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek


A nyelvjárástörténet a legújabb nyelvészeti stúdiumok közé tartozik. Tárgya a nyelvjárások történeti fejlődésének vizsgálata, célja pedig annak a ténynek beható megvilágítása, hogy a nyelv történeti fejlődésének, illetőleg a nyelvi különbözőségek kialakulásának nemcsak időbeli, hanem éppen annyira fontos térbeli vonatkozásai is vannak. A nyelvjárástörténetnek mint újabb tudományágnak is van már bizonyos mértékben kialakult, de természetesen még lényegesen tovább fejleszthető módszere; ellenben - a nyelvtudomány nem egy ágánál fokozottabb mértékben - számos részletkérdésben nincsenek még teljesen kialakult, szilárdnak mondható eredményei. Bár a módszer további tökéletesítése, főként pedig a részletkutatások kiterjesztése még nyilván több nyelvésznemzedék számára fog fáradságos feladatot jelenteni, nem nehéz megjósolni, hogy a nyelvjárástörténeti vizsgálatoknak manapság tapasztalható hatalmas föllendülése rohamos gyorsasággal teremt majd újabb és újabb eredményeket, s termékenyíti meg nyelvtudományunk más ágait is. E tankönyv a magyar nyelvjárástörténeti vizsgálatok jelenlegi helyzetéről kíván számot adni. Feladata nem csupán az, hogy bizonyos konkrét nyelvi ismeretanyagot nyújtson, hanem az is, hogy bepillantást engedjen a nyelvjárástörténet általános problematikájába. Ennek megfelelően a könyv egy része elvi és módszertani jellegű fejtegetéseket tartalmaz, másik része pedig a magyar nyelvjárások vázlatos történetét foglalja magába.

Kiadó
Tankönyvkiadó, Budapest
Kód
(PZ)
Formátum, oldalszám
Kartonált, B/5, 112 oldal, Jó állapotú antikvár könyv