Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: fix


Terméksorrend:

Új magyar tájszótár 5.

Az Új magyar tájszótár ötödik, utolsó kötetét veheti most kezébe az olvasó. E kötet kiadásával befejeződik az 1950-ben elkezdett munka, s teljessé válik az a szótár, amelyet a nyelvészeken és a néprajztudósokon kívül írók, műfordítók, tanárok, újságírók és az érdeklődő olvasók is igényelnek, hiszen a szépirodalmi művekben, népköltési gyűjtésekben vagy éppen a népi kézművesség leírásában előforduló tájszavakról máshol nemigen tájékozódhatnak.
A szótár a több mint félmillió adatot öt kötetben, mintegy 120 ezer szócikkben elrendezve tartalmazza. Az első kötetben található az adatok forrásainak és földrajzi lelőhelyeinek a jegyzéke is. Ez utóbbi különösen is fontos, mivel nem kizárólag a mai Magyarország területéről, hanem a szomszédos országok magyarlakta vidékeiről is szép számban gyűjtöttek adatokat. A körülbelül 4000 földrajzi név azonosítását kívánja segíteni a 24 szelvényből álló térképmelléklet is. Az ötödik kötet végén közöljük az első négy kötethez tartozó kiegészítéseket.
Az Új magyar tájszótár Szinnyei József nevezetes Magyar tájszótárának szerves folytatása, a 1890 és 1960 közé eső időszakban összegyűjtött, nyomtatott forrásokban közzétett és kéziratos forrásokban fennmaradt hatalmas tájszóanyagot teszi hozzáférhetővé.

 

Raktárkészlet:  0 db
8 600 Ft
Nincs raktáron
-10%
  Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára II. A–azsúroz

A magyar nyelv nagyszótára II. - A-azsúroz


Budapest, 2006


A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetesen feldolgozza a frazeológia körébe tartozó ún. értelmezett szókapcsolatokat, idiomatizmusokat. Nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, illetve a szavak nyelvtani - szófaji elemzésében figyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit.

A szótár egyedülálló a magyar értelmező szótárak között a tekintetben is, hogy - mint szövegbázisra, ún. korpuszra épülő szótár - konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiai leírását, és minden címszava valamennyi jelentését, értelmezett egységét korrekt bibliográ?ai hivatkozással ellátott példamondattal illusztrálja. A sorozatot 18 kötetesre tervezi a kiadó. A jelenlegi kötet "a - azsúroz"-ig tartalmazza a szavakat.

 

Raktárkészlet:  0 db
11 980 Ft
Akció: 10 780 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
-10%
  Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára I. Segédletek

 

A magyar nyelv nagyszótára I. Segédletek


Budapest, 2006


A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetesen feldolgozza a frazeológia körébe tartozó ún. értelmezett szókapcsolatokat, idiomatizmusokat. Nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, illetve a szavak nyelvtani - szófaji elemzésében ?gyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit. A szótár egyedülálló a magyar értelmező szótárak között a tekintetben is, hogy - mint szövegbázisra, ún. korpuszra épülő szótár - konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiai leírását, és minden címszava valamennyi jelentését, értelmezett egységét korrekt bibliográ?ai hivatkozással ellátott példamondattal illusztrálja. A sorozatot 18 kötetesre tervezi a kiadó. A jelenlegi kötet a szótárak használatához szükséges segédleteket tartalmazza.

 

 

Raktárkészlet:  0 db
9 930 Ft
Akció: 8 935 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Nincs raktáron
Finaly Henrik: A latin nyelv szótára - Nagyszótár

A latin nyelv szótára


Budapest, 2002


Az ókori latin nyelv egész szókincsét felölelő és újkori jelentéseket is tartalmazó szótár. Segítségével a latin irodalom bármely műve megérthető. A felhasználói igényeknek megfelelően kemény kötésű és műbőr kötésű változatban is kapható.

 

Raktárkészlet:  0 db
10 500 Ft
Nincs raktáron
Chomsky, Noam: Mondattani szerkezetek – Nyelv és elme

Mondattani szerkezetek - Nyelv és elme


2003


 

Noam Chomsky korunk szellemi körképének és humán tudományinak egyik legjelentősebb formálója. Évtizedek óta újra és újra a szellemi érdeklődés előterébe kerül, miközben saját szakmájában és a tágabb közönségben egyaránt megpróbálják időről időre leírni, a passé részévé, meghaladott felfogásúvá tenni. Chomsky írásmódjával és egész szellemi hozzáállásával eléri, hogy ne csak újító legyen, hanem a szellem örök szabadságharcát folytató intellektuális hős is, aki nemcsak a hívők odaadó táborát teremti meg maga számára, hanem a többséggel szembeni helyzet auráját is. Kötetünk klasszikus írásain keresztül mutatja be a modern megismeréstudományok egyik úttörőjét.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 180 Ft
Nincs raktáron
  Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek - Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába

Kutatásról nyelvészeknek

Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába


2008


E kötet több okból is hiánypótló kiadvány. Egyrészről magyar nyelven eddig nem jelent meg a nyelvészeti kutatás általános módszertani kérdéseibe bevezető tankönyv. Másrészről hiánypótló azért is, mert a tudomány, a tudományosság, a tudományos kutatás kérdéseit az alapoktól kezdve tárgyalja, közérthető stílusban ismerteti meg a hallgatókat és kezdő kutatókat a tudományos kutatás legfontosabb fogalmaival, módszereivel, szemléletével. Új koncepciójú e könyv abban az értelemben, hogy a kutatás és a tudomány általánosan elfogadott alapfogalmaiból indul ki, és ezek konkretizálásával jut el a nyelvészeti kutatások kérdéseihez. A tárgyalás során különböző területekről hozott példákkal segít abban, hogy a XXI. század szemléletének megfelelő, a tudományterületek kapcsolatát mutató megközelítéssel segítse a tudományos gondolkodás kialakítását. Hiánypótló a könyv abban az értelemben is, hogy a bölcsészettudományokban eddig szokatlan módon, a természettudományok szemléletében íródott, és a természettudományokban alkalmazott elveket és módszereket mutatja be nyelvészeti példákon. A kutatás módszertanába való új szemléletű bevezetést a tudományos kutatás integrálódása, a modern módszerek gyors terjedése nemcsak indokolja, hanem megkerülhetetlenül szükségessé is teszi. Ajánljuk e könyvet a felsőoktatás különböző szakjain és bármely szintjén (BA, MA és PhD) tanulóknak, különösen hasznos lehet a bölcsészhallgatók képzésében, nyelvészeknek és másoknak egyaránt.

 

Raktárkészlet:  0 db
3 200 Ft
Nincs raktáron
  Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései - Beszélők és közösségek

A kétnyelvűség alapkérdései - Beszélők és közössége


Budapest, 2005

 

 

Mi is voltaképpen a kétnyelvűség? Hogyan jöhet létre, és miként szűnhet meg? Hányféle egyéni és közösségi változata létezik? Miként jelenik meg a különféle kisebbségekben és mit jelent az egyén számára? Mi jellemzi a kétnyelvűek nyelvhasználatát? Milyen nyelvi és egyéb természetű problémákkal kell szembesülniük a nyelvüket megtartani vágyó kisebbségeknek vagy azoknak a családoknak, amelyek gyermeküket kétnyelvűvé szeretnék nevelni?
A kétnyelvűséget jó néhány éve kutató és oktató szerző könyve az első olyan magyar nyelvű összegző munka, amely a bilingvizmus legfontosabb, legidőszerűbb kérdéseibe, alapfogalmaiba, legújabb eredményeibe, terjedelmes nemzetközi és magyar szakirodalmába nyújt betekintést a kérdéssel foglalkozni vágyó egyetemi és főiskolai hallgatók és kutatók számára. Középpontjában a kétnyelvűség szociolingvisztikai megközelítése áll, ám a jelenség sokarcúsága miatt szükségképpen érint nyelv- és társadalom-lélektani, nyelvpolitikai, jogi és oktatási kérdéseket is. Így segítve az olvasót a kétnyelvűség-kutatás különféle területeinek jobb megismerésében.
 

Raktárkészlet:  0 db
3 360 Ft
Nincs raktáron
Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon

A kétnyelvű mentális lexikon


 

Az EU-csatlakozás következtében Magyarországon is szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy egyre több személy válik kétnyelvűvé. A megváltozott körülmények megváltozott nyelvi környezetet hoznak létre sok ember számára. A hazánkba érkezők megtanulják a nyelvünket, azt a mindennapi életben használják. Meg kell szoknunk, hogy vannak, akiknek a magyar nem az első nyelvük, mégis folyamatosan beszélik. Ha valami szokatlant mondanak, tudnunk kell, hogy ennek oka, hogy a kétnyelvű ember sohasem képes a másik nyelvet kiiktatni a tudatából. Érdemes tehát felhívni minden nyelvvel foglalkozó szakember – nyelvtanár, nyelvész, kutató – figyelmét a kétnyelvűség sajátosságaira. Meg kell ismerni a kétnyelvű beszédfolyamatokat ahhoz, hogy a kétnyelvűséget természetes állapotként fogadjuk el. A szerző 125 kétnyelvű személlyel végzett kísérletsorozatot annak céljából, hogy vizsgálja a kétnyelvű mentális lexikon rendezettségét, feltárja a benne kialakult kapcsolatokat, megismerje a kétnyelvű beszédprodukciót és -percepciót. Tette s teszi ezt annak reményében, hogy a kétnyelvűség alaposabb ismeretével a nyelvtanítás és nyelvtanulás is sikeresebb vállalkozás lesz Magyarországon.
 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Nincs raktáron
Bárány Margit: Akadémiai helyesírási szótár

 

 

Akadémiai helyesírási szótár

 

 

 

Kiadói előszó

Gyorsan változó világunkban anyanyelvünk is részese a folyamatoknak, maga is változik, fejlődik, új kifejezésekkel gazdagodik, ezért fontosnak tartjuk, hogy friss, a korábbiaknál jóval bővebb szóállománnyal rendelkező kiadvánnyal segítsük a helyes írásmód használatát.

A szójegyzék A magyar helyesírás szabályai című mű szabályain alapul, de a legfőbb szempont a minél nagyobb szóanyag bemutatása volt. Arra törekedtünk, hogy aki kézbe veszi a kötetet, minél több szó helyes írásmódját találja meg.

A Magyar helyesírási szótár című alapművet jelen kiadványunk nem váltja ki, nem is ez volt a szándékunk: egy viszonylag nagy szólistával, a szavakhoz kapcsolt információk (elválasztás, kivételek) nélkül kívánunk gyors és használható segítséget nyújtani a magyar szavak helyesírásához.

 


 

Raktárkészlet:  0 db
6 649 Ft
Nincs raktáron
Magay Tamás: Félmúlt és közeljövő

Félmúlt és közeljövő

Lexikográfiai füzetek 3.A Lexikográfiai füzetek 3. kötete ünnepi szám. A magyar nyelvtudomány két óriása előtt tiszteleg a magyar nyelvésztársadalom, valamint minden határon inneni és túli szótárhasználó magyar ember. Szabó T. Attila, a jeles erdélyi magyar nyelvtudós és Országh László, a nemzetközi hírű magyar lexikográfus és irodalomtörténész születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. Tanítványai és munkatársai szólnak e két nagy, iskolateremtő egyéniségről, munkásságukról.  S hogy még hitelesebb legyen a kép, maga Országh László is „megszólal" a kötetben az 1968-ban vele készített interjúsorozat  egy részletében, amelyben  „ars lexicographicá"-járól vall beszélgetőtársának, volt tanítványának és legközvetlenebb munkatársának. Legmaradandóbb műve, a hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára szerkesztésének a történetét pedig ő maga mondja el egy 1962-ben megjelent írása felújításában.

A szokottnál kissé testesebb kötet további fejezeteiben több tanulmány foglalkozik a szakszótárírással, történeti, elméleti (lexikológiai) és gyakorlati megközelítésben, jelesül a matematikai, illetve gazdasági szótárak problematikájának feldolgozásával. Egy izgalmas tanulmány, túl a „közeljövőn", a távolabbi jövő szótárairól szól, természetesen az elektronika és a számítógépes lexikográfia világából. A további fejezetek megoszlanak folyamatban levő szótári munkálatokról, szótártervekről, érdekes újdonságokról írt beszámolók között, sőt egy vitának is helyt adott a szerkesztő.  A magyar szótárirodalom bibliográfiájához (amely sorozatunk 1. köteteként jelent meg 2004-ben) folyamatosan gyűjtött frissítések közlése zárja a kötetet.

 

 

 

Raktárkészlet:  0 db
2 940 Ft
Nincs raktáron
Magay Tamás: Szótárak és használóik

Szótárak és használóik

Lexikográfiai füzetek 2.


Budapest, 2006


 

A Lexikográfiai füzetek 2. kötete szótárakról és szótárhasználatról szól, többféle megközelítésben. A szótártörténeti fejezetnek az ad különleges aktualitást, hogy 2004-ben volt az első teljes magyar kétnyelvű szótárnak, Szenci Molnár Albert latin-magyar és magyar-latin szótárának ...

 

Raktárkészlet:  0 db
2 625 Ft
Nincs raktáron
Horváth Lajos: A nyilvános beszéd

Budapest, 2008.


A nyilvánosság előtt értelmesen, hatásosan beszélni cseppet sem könnyű feladat! Különösen azok számára, akik egyik napról a másikra kerülnek olyan pozícióba, ahol munkájuk része a nyilvános fellépés, és érvényesülésük múlik azon, miként állnak helyt. A lámpa-, kamera-, vagy mikrofonláz - még a műfajban gyakorlattal rendelkezőknél is - ronthatja az egyébként meglévő képességeket. Vajon csökkenthető-e valami módon a gátlás? Miért van az, hogy a nyilvánosan beszélőknél (televízió, rádió, vagy az előadótermek szereplőinél) szinte kivétel nélkül hangsúlyhibák, tagolási és értelmezési hibák tömege lepi el beszédüket? Érdekes módon magánbeszédükben ezek az értelmezési hibák nem, vagy rendkívül ritkán jelentkeznek. Milyen alapvető különbségek vannak magánbeszédünk és a nyilvános beszédünk között?


Egy gyakorlati szakember - aki több mint 40 esztendeig volt a Magyar Rádió bemondója, s három évtizede beszédoktatóként is működött - keresi a válaszokat ezekre a kérdésekre, és ad hasznos tanácsokat azoknak, akik a nyilvánosság előtt elmondott beszédüket hatásossá, jól követhetővé, megjegyezhetővé kívánják tenni.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 900 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: