Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: Na


Terméksorrend:

  Berrár Jolán: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig

Nyelvtudományi Értekezések, 23.
Budapest, 1960.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
Magyar Nyelvjárások XLV.-  Hoffmann, Kis, Nyirkos, Tóth

Magyar Nyelvjárások XLV.


Debrecen, 2007


Tartalom

Tanulmányok, cikkek

Fehér Krisztina: A szó problémája I.

5

Kiss Jenő: A tájszavak szóföldrajzi kérdésköréhez

27

Pelczéder Katalin: A gyümölcsfajtanevek történeti vizsgálata

39

Kenyhercz Róbert: Hangváltozás, adaptáció, analógia

51

Takács Judit: Egy személynév köznevesülése: a Maca és konnotációja

63

Bíró Ferenc: Háromtagú személynévkapcsolatok a 18. századi Körösladányban

73

Mizser Lajos: Máramarosi és Munkács környéki helységnévmagyarázatok

97

Ismertetések, bírálatok

Elekfi László - Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása. Mondatfonetika. Kitekintéssel a szövegfonetikára (Ism. Nyirkos István)

111

Pethő József: Jelentéstan. Tankönyv a BA képzés számára (Ism. Rácz Anita)

117

Bura László: Öt évszázad utcanevei. Szatmárnémeti (Satu Mare) (1500-2000) (Ism. Kornyáné Szoboszlay Ágnes)

122

Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István - Juhász Dezső (Ism. (Bíró Ferenc)

125

Nyelvjárási adatok

Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Bányamunka, katonáskodás, nyugdíjas kor (Felsőnyárád)

137

Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi személynevek a középkori Északkelet-Magyarországról

151

Hoffmann István: Beszámoló a 2006/2007. tanévről

189

 

Raktárkészlet:  0 db
2 600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Pávó Elemér: Idegen-Magyar műszaki szótár

Idegen-Magyar műszaki szótár


Budapest, 1938


Tartalom

Előszó

3

A szótár története

5

Műszaki magyar nyelvünk

5

Adatgyüjtés

8

Szópályázatok

10

Idegen elnevezések a magyar iparban és kereskedelemben

13

A sívár jelen

15

Javaslataink

17

Példák magyaros elnevezésekre

18

Szakirodalom

20

Első rész

A műszaki irodalmunkban, a műszaki gyakorlatban (beszédünkben) és a kereskedelmi életünkben használatos idegen szavak és kifejezések betűrendes kiejtéses szótára

21

Jegyzetlapok

189

Második rész

Szakok szerint csoportosított idegen szakkifejezések (20 kivonat)

197

Melléklet

A háztartás, zene, színház, mozi, testművelés, államvezetés idegen szavai

223

Függelék

Nyelvjavítások, helyesírási és fogalmazási hibáink, magyartalanságok

229

Hirdetéseink

239


 
2 100 Ft
  Dr. Rubinyi Mózes (szerk.): Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve - A magyar deáki történet

Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve -

A magyar deáki történet


Régi Magyar Könyvtár 29. szám


Budapest, 1912

 

Raktárkészlet:  0 db
2 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Lotz János: Egy nyelvtani modell -  Két fejezet a magyar nyelvtanból

Egy nyelvtani modell

Két fejezet a magyar nyelvtanból

 

Különlenyomat a Magyar Nyelv 1967.évi 4. számából

Budapest, 1968


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 1968

 

Raktárkészlet:  0 db
600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Balogh Lajos - Ördög Ferenc: Zala Megye földrajzi nevei II.

Zala Megye földrajzi nevei II.

A keszthelyi járás


Budapest, 1986A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 178. szám 

Raktárkészlet:  0 db
2 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Békési Imre : Név és névkutatás

Név és névkutatás

Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai (Szeged, 1984. április 13-14.)


Budapest, 1985

 A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 170. szám

 
2 590 Ft
Hartnagel Erzsébet: Újabb német jövevényszavainkról

Újabb német jövevényszavainkról


Budapest, 1933

(Reprint kiadás. Készült a Könnyűipari Gépi Adatfeldolgozó Vállalat sokszorosító részlegében 200 példányban.)


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 32. szám

 
2 090 Ft
Deme László: Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról

Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról


Különlenyomat a Nyelv-és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei XXVIII., 1973-as évfolyamából


Budapest, 1974

 


A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 137. száma
 
690 Ft
  Hoffmann, Mező, Nyirkos: Magyar Nyelvjárások XXXVII. - Köszöntőkönyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára

Magyar Nyelvjárások XXXVII. -

Köszöntőkönyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára


Debrecen, 1999

 

 

 

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve

 

Raktárkészlet:  0 db
1 150 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

Terméksorrend: