Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: MV


Terméksorrend:

Végh József: Őrségi és hetési nyelvatlasz
 
Raktárkészlet:  1 db
8 200 Ft
Theodora Bynon: Történeti nyelvészet

Színvonalas bevezetés a történeti nyelvészet problémáiba és módszertanába. A könyv első része a nyelvváltozás leírásának lehetséges elméleti kereteit ismerteti. Angol, német, francia és velszi példákon keresztül részletesen bemutatja és összehasonlítja az egyes megközelítéseket. A könyv második része a nyelvváltozás szociolingvisztikai aspektusait tárgyalja. Megismerteti az olvasót az areális nyelvészettel és a pidzsin és kreol nyelvek kutatásának az utóbbi években egyre fontosabbá váló területével. Bynon ismerteti a morfológia nyelvtípusok (például agglutináló, flektáló) és a nyelvek általános fejlődését összekapcsoló elméletet, valamint bemutatja a Swadesh által kidolgozott glottokronológiai módszert és a nyelvészet történeti segédtudományként való felhasználását A Történeti nyelvészet című könyv elsősorban a felsőfokú intézményben tanuló nyelvszakosok számára lehet hasznos, de felépítése lehetővé teszi, hogy bárki kézikönyvként használhassa.

 

Raktárkészlet:  2 db
1 300 Ft
Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai

A nyelvi változásokat sokféle nézőpontból taglalja: vizsgálja a változások mibenlétét, körülményeit, nyelvrendszerbeli helyzetét, belső törvényszerűségeit, a nyelvek érintkezésével összefüggő mozzanatait, a változások okát és célját, értékrendjét stb. Elvi téziseit bő példaanyaggal szemlélteti, amely – tekintettel az oktatási célra – elsőrendűen magyar nyelvi, de ahol a felmerülő kérdések megvilágításához a nemzeti nyelv példái nem elegendők, idegen nyelvi anyaggal illusztrált problematika is nagy számban előkerül. E munka a maga műfajában hazai viszonylatban egyedülálló.

 

Raktárkészlet:  3 db
1 800 Ft
 Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet

Budapest, 2005.

 

Raktárkészlet:  1 db
6 000 Ft
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan


Általános és magyar névtan

2003.

 

A könyv első része általános kérdésekkel foglalkozik, a szerző a tulajdonnév filozófiai, logikai, nyelvészeti és lélektani meghatározására tesz kísérletet. Általában ír a tulajdonnevek keletkezéséről, jelentéséről, változásairól és elhalásukról. Példákkal illusztrálva mutatja be a konnotáció, motiváció, asszociáció megjelenését és formáit. Foglalkozik a közszavak és tulajdonnevek összefüggéseivel. Kitekintést ad más népek egyénneveinek történetére és használatára. A személynevek tárgyalásánál a keresztnevek (egyéni nevek) bemutatása után a családnevek formáit írja le és kialakulásának okait kutatja. A kötetben térképek és táblázatok szemléltetik a nevek gyakoriságát vidékenként és koronként.

 

Raktárkészlet:  2 db
5 200 Ft
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika

MGr.
A művet az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének munkaközössége írta. Egyetemi tankönyv és egyúttal hasznos kézikönyv is. Elődje az évtizedekig „akadémiai nyelvtan”-ként ismert A mai magyar nyelv rendszere (MMNyR.) és A mai magyar nyelv című egyetemi tankönyv (MMNy., 1968-ból). A MGr. magába foglalja az azóta eltelt évtizedek új grammatikaelméleti és nyelvleírási eredményeit. A nem nyelvész olvasót a szakmai, de mégis közérthető nyelvezet nem riasztja el, s további tájékozódását bőséges szakirodalom segíti.

 

Raktárkészlet:  1 db
4 800 Ft
Fodor István (szerk.): A világ nyelvei
A világ több mint 760 nyelvének részletesebb leírásával és további kb. 6000 nyelvének néhány jellemző adataival. 
Raktárkészlet:  1 db
10 000 Ft
Grétsy László: Szóhasadás (aláírt pld.)
Szóhasadás.
Aláírt példány! 

Raktárkészlet:  1 db
6 200 Ft
-13%
 Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei
 
Raktárkészlet:  1 db
7 500 Ft
Akció: 6 500 Ft
Kezdete: 2016.09.10
A készlet erejéig
Penavin Olga: A szerémségi magyar szigetek nyelve
Nyelvtudományi Értekezések, 79. 
Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek
 
Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika

MGr.

A művet az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének munkaközössége írta. Egyetemi tankönyv és egyúttal hasznos kézikönyv is. Elődje az évtizedekig „akadémiai nyelvtan”-ként ismert A mai magyar nyelv rendszere (MMNyR.) és A mai magyar nyelv című egyetemi tankönyv (MMNy., 1968-ból), valamint természetesen ugyanezen műnek a több mint másfél évtizedig használt előző kiadása. A MGr. magába foglalja az elődök ideje óta eltelt évtizedek új grammatikaelméleti és nyelvleírási eredményeit. A nem nyelvész olvasót a szakmai, de mégis közérthető nyelvezet nem riasztja el, s további tájékozódását bőséges szakirodalom segíti.

Új, átdolgozott kiadás.

 

Raktárkészlet:  2 db
4 800 Ft
Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia
 
Raktárkészlet:  1 db
4 600 Ft
 É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új magyar nyelvtan
"A címben szereplő "új" szót komolyan kell venni: ez a könyv oly módon közelít a magyar nyelvtanhoz, ahogyan az Magyarországon, a szélesebb közönség számára szánt munkákban eddig nem volt szokás. (...) Kincsesbánya ez a könyv, tele meglepő tényekkel, amelyekről nem tud az ember, hiába az anyanyelve a tárgyalt nyelv." (Nádasdy Ádám)

Az utóbbi évtizedekben a nyelvleírás módszerei a kísérleti fizika módszereihez váltak hasonlóvá. Lényegük, hogy egy nyelvi jelenség leír... 

Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
 Szépe György – Derényi András (szerk.): Nyelv, hatalom, egyenlőség
Nyelvpolitikai írások. 
Raktárkészlet:  2 db
950 Ft
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3.
TESz. 1–3.
1. A-Gy, 2. H-Ó, 3. Ö-Zs
Főszerk.: Benkő Loránd.
Budapest, 1967–1976. 

Raktárkészlet:  1 db
36 000 Ft
Ördög Ferenc: Gyulaj keresztnevei (1738-1960)

Gyulaj keresztnevei (1738-1960)

Magyar Személynévi Adattárak 50.

 

Budapest, 1982

 

Raktárkészlet:  1 db
700 Ft
-17%
 Lakó György (főszerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3. + Mutató
MSzFE.: A-GY, H-M, N-Zs, Szómutató
Budapest, 1972–1981. 

Raktárkészlet:  1 db
12 000 Ft
Akció: 10 000 Ft
Kezdete: 2015.11.29
A készlet erejéig
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan


Általános és magyar névtan

2003.

 

A könyv első része általános kérdésekkel foglalkozik, a szerző a tulajdonnév filozófiai, logikai, nyelvészeti és lélektani meghatározására tesz kísérletet. Általában ír a tulajdonnevek keletkezéséről, jelentéséről, változásairól és elhalásukról. Példákkal illusztrálva mutatja be a konnotáció, motiváció, asszociáció megjelenését és formáit. Foglalkozik a közszavak és tulajdonnevek összefüggéseivel. Kitekintést ad más népek egyénneveinek történetére és használatára. A személynevek tárgyalásánál a keresztnevek (egyéni nevek) bemutatása után a családnevek formáit írja le és kialakulásának okait kutatja. A kötetben térképek és táblázatok szemléltetik a nevek gyakoriságát vidékenként és koronként.

 

Raktárkészlet:  1 db
5 200 Ft
 Hutterer, Claus Jürgen: Die Germanischen Sprachen – Ihre Geschichte in Grundzügen

Die Germanischen Sprachen – Ihre Geschichte in Grundzügen

(Hutterer Miklós:) A germán nyelvek – történetük főbb jellemzői

Budapest, 1975.

 

Raktárkészlet:  1 db
7 200 Ft
 É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új magyar nyelvtan

"A címben szereplő "új" szót komolyan kell venni: ez a könyv oly módon közelít a magyar nyelvtanhoz, ahogyan az Magyarországon, a szélesebb közönség számára szánt munkákban eddig nem volt szokás. (...) Kincsesbánya ez a könyv, tele meglepő tényekkel, amelyekről nem tud az ember, hiába az anyanyelve a tárgyalt nyelv." (Nádasdy Ádám)

Az utóbbi évtizedekben a nyelvleírás módszerei a kísérleti fizika módszereihez váltak hasonlóvá. Lényegük, hogy egy nyelvi jelenség leírásakor a tapasztalt tények alapján először hipotézist állítunk fel arról, hogy az adott jelenség milyen feltételek teljesülése esetén fordul elő. Majd kísérletezni kezdünk: például olyan mondatokat, kifejezéseket, szavakat vagy hangkapcsolatokat hozunk létre, amelyekben a hipotézisben szereplő egyik vagy másik feltétel nem teljesül, s ezért ezeket helytelennek jósoljuk. Ha a tapasztalt tények megcáfolják a várakozásainkat - például, ha valamelyik feltétel nem teljesülése mégsem rontja el a szerkezetet -, akkor módosítanunk kell a leíráson. Ezt azután addig folytatjuk, amíg a leírásunk minden tekintetben meg nem felel a tényeknek.
Az olvasó olyan leíró magyar nyelvtant tart a kezében, amely elsősorban a huszadik század utolsó harmadának magyar nyelvészeti eredményeire épül, de felhasználja a korábbi leíró munkák számos megfigyelését, általánosítását is. A szerzők arra törekedtek, hogy az új felismeréseket olyan formában tegyék közzé, amely a modern nyelvészetben járatlan olvasó számára is hozzáférhető. A modern nyelvészeti gondolkodás- és érvelésmód megismertetését az új ismeretek közlésével egyenrangú fontosságúnak tartják: könyvük nem csupán az eredményeket foglalja össze, hanem a hozzájuk vezető utat is megvilágítja.


 

Raktárkészlet:  1 db
5 600 Ft
Hutterer Miklós: A germán nyelvek

Budapest, 1986.

 

Raktárkészlet:  2 db
2 100 Ft
 Bakos Ferenc: A magyar szókészlet román elemeinek története (dedikált)
A magyar szókészlet román elemeinek története.
Dedikált példány! 

Raktárkészlet:  0 db
5 000 Ft
Nincs raktáron
A magyar nyelvjárások atlasza 1–6.
A magyar nyelvjárások atlasza 1–6. (MNyA.)
 

Raktárkészlet:  0 db
60 000 Ft
Nincs raktáron
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára, CsnSz. 
Raktárkészlet:  0 db
12 000 Ft
Nincs raktáron
 
Raktárkészlet:  0 db
3 600 Ft
Nincs raktáron
 Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet

Budapest, 2005.

 

Raktárkészlet:  0 db
5 400 Ft
Nincs raktáron
Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia
 
Raktárkészlet:  0 db
5 800 Ft
Nincs raktáron
Molnár József – Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek
 
Raktárkészlet:  0 db
1 100 Ft
Nincs raktáron
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan
 
Raktárkészlet:  0 db
2 400 Ft
Nincs raktáron
Gósy Mária: Pszicholingvisztika
 
Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Nincs raktáron
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek
 
Raktárkészlet:  0 db
1 400 Ft
Nincs raktáron
Beaugrande – Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe
 
Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Nincs raktáron
Bárczi, Benkő, Berrár: A magyar nyelv története

TARTALOM:

Bevezetés / Bárczi Géza
A szinkronikus és a diakronikus nyelvvizsgálat
A nyelvtörténet összefüggése a társadalom történetével
A nyelvi változások mibenléte
A nyelvjárások és az irodalmi nyelv
A magyar nyelvtörténet korszakai
A magyar nyelvtörténet forrásai és felhasználásuk módszere / Benkő Loránd
A rokon nyelvek
Az idegen nyelvek
A nyelvemlékek
A nyelvemlékek általános jellemzői
A kéziratos nyelvemlékek
A nyomtatott nyelvemlékek
A nyelvemlékek nyelvi sajátságai
A régi magyar nyelvkönyvek
A mai magyar nyelv
Az általános nyelvészet tanúságtétele
Hangtörténet / Bárczi Géza
Általános kérdések
Az ősmagyar kor hangváltozásai
A mássalhangzók története
A magánhangzók története
A nyelvemlékes kor hangváltozásai
A mássalhangzók története
A magánhangzók története
A nyelvi jelek története / Benkő Loránd, Berrár Jolán
A nyelvi jelek (osztályaik és rendszereik) kialakulása
Szótörténet
A szófajok története / Berrár Jolán
Általános kérdések
A fogalomjelölő szófajok
Egyéb szófajok
A szóelemek alaktörténete / Berrár Jolán
Általános kérdések
A tőtípusok
A toldaléktípusok
A szavak jelentéstörténete / Berrár Jolán
A jelentés terjedelmének bővülése és szűkülése
Az érintkezésen és hasonlóságon alapuló átvitelek
A jelentésváltozások okai és hatásai
A szóhangulat változása
A szókészlet szemantikai csoportjai
A magyar szókészlet eredete / Benkő Loránd
Általános kérdések
Az ősi szókészlet
Az idegen eredetű szókészlet
A belső keletkezésű szókészlet
A magyar szókészlet fejlődésének jellemző vonásai / Benkő Loránd
Szerkezeti (strukturális) változások
Helyzeti (funkcionális) változások
A magyar tulajdonnevek története / Benkő Loránd
Mondattörténet / Berrár Jolán
A viszonyító eszközök története
A viszonyszók
A jelek és a ragok története
A mondattani jelenségek testetlen kifejezőeszközeinek története
A szintaktikai szerkezetek története
Az alany és az állítmány
Az alárendelő szerkezetek
A mellérendelő szerkezetek
A mondattípusok története
A mondatfajták
A mellérendelő összetett mondatok
Az alárendelő összetett mondatok
A magyar nyelvtörténet összefoglaló áttekintése / Bárczi Géza
Az előmagyar kor
Az ősmagyar kor
Az ómagyar kor
A középmagyar kor
Az újmagyar kor
Függelék: A magyar nyelvtörténeti kutatások történetének vázlata / Bárczi Géza

 

Raktárkészlet:  0 db
2 900 Ft
Nincs raktáron
 Keszler Borbála – Lengyel Klára (szerk.): Magyar grammatikai gyakorlókönyv

A mű a Magyar grammatika (MGr.) c. egyetemi tankönyvhöz kapcsolódik, és leíró magyar nyelvtani feladatsorokat tartalmaz. A kötet végén megvannak a feladatok megoldásai is.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 400 Ft
Nincs raktáron
 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3. + Mutató
TESz. 1–4.
1. A-Gy, 2. H-Ó, 3. Ö-Zs, 4. Mutató
Főszerk.: Benkő Loránd.
Budapest, 1967–1984. 

Raktárkészlet:  0 db
42 000 Ft
Nincs raktáron
 Erdődi József: Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk

Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk

A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 124. szám.

 

Budapest, 1970

 
 

Raktárkészlet:  0 db
2 000 Ft
Nincs raktáron
 Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet

Budapest, 2005.

 

Raktárkészlet:  0 db
6 000 Ft
Nincs raktáron
Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika

Magyar stilisztika

 

Budapest, 2007.

Ez a kötet a magyar stílus általános szabályszerűségeit vagy éppen kirívó jelenségeit igyekszik megismertetni a jelenlegi és a jövendő magyar tanárokkal, valamint a stílus kérdései iránt érdeklődőkkel. Rendszeres ismeretanyagot kíván nyújtani a stíluselméletben, a stílustipológiában úgy, hogy ezzel a stíluselemzést és ezáltal a szöveg mélyebb megértését szolgálja. Ez a funkcionális pragmatikai megalapozottságú stilisztika három nagy egységre tagolódik: stíluselmélet, stílustipológia, művészi stílus. A stíluselmélet fejezetei a szövegtől haladnak a kisebb nyelvi szintek felé, illetve a stilárisjellemzők (stílusárnyalatok, képek, alakzatok) bemutatása külön fejezetekben történik. A stílustipológia a szituációhoz és funkcióhoz kötődő stílustípusok jellemzőit igyekszik feltárni.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 980 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: