Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: MTA-Oszk


Terméksorrend:

Lázár Katalin – Sipos Mária: Anna Liszkova énekei
CD-melléklettel
Schmidt Éva Könyvtár 4.
Budapest, 2008. 
2 990 Ft
Schmidt Éva: Jelentések Szibériából
Schmidt Éva Könyvtár 1.
Budapest, 2005. 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
IV. Uráli grammatizáló

IV. Uráli grammatizáló


2005


A kötet, amelyet most a kezében tart az olvasó, a 4. Budapesti Uráli Műhely előadásainak magyar nyelvű szövegeit tartalmazza.


Tartalom

 • Ladányi Mária: A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek
 • Csúcs Sándor: A létige a permi nyelvekben
 • Driussi, Paolo: Folyamatban levő grammatikalizálódás a cseremisz nyelvben
 • Fejes László: A komi „összetett igék” - grammatizálódás grammatikai morféma nélkül?
 • Forgács Tamás: Grammatikalizálódás az igekötők körében
 • Geisler, Michael: Grammatizálódhat-e a semmi? Széljegyzetek a permi magánhangzó ~ semmi váltakozásokhoz
 • Grünthal, Riho: Hány oka lehet a vepsze szekunder névutói eredet\u0171u helyhatározóragok szuffixálódásának?
 • Gugán Katalin: Időhatározói alárendelő kötőszavak grammatikalizációja a szurguti osztjákban
 • Havas Ferenc: Tárgyas ragozás és medializáció
 • Honti László: A „birtokos szerkezet > névutós szerkezet > esetragos névszó” metamorfózis végállomása (nyelvspecifikusak-e az egyes stációk és az esetrag kategóriája az uráli nyelvekben?)
 • Klumpp, Gerson: Igékből grammatizálódott aspektusjelölés a kamasszban
 • Kulonen, Ulla-Maija: Mutató névmások az uráliban és grammatikalizációjuk
 • D. Mátai Mária: Szófajváltás és grammatikalizáció
 • Rédei Károly: Adalékok a grammatikalizációhoz a permi nyelvekből
 • Sipőcz Katalin: Térbeli tájékozódás és grammatikalizáció
 • Tamm, Anne: Az észt igei partikulákról és az igei csoportokról
 • Widmer Anna: A főnévtől a csoportnévig - a grammatikalizáció egy esete az obi-ugor nyelvekben?
 • Zayzon Réka: Deiktikus morfémák funkcióváltásai a nganaszanban: grammatizálódás, lexikalizálódás, pragmatizálódás
 
2 500 Ft
Schmidt Éva: Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom
Schmidt Éva Könyvtár 2.
Schmidt Éva szakdolgozata és nyersfordításai
Budapest, 2006.

E kötetben a hanti kultúra alakulását – legalábbis az északi, különösen a kazimi nyelvjárásterületen – az 1910-es évektől az ezredfordulóig követhetjük végig. 
1 600 Ft

Terméksorrend: