Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: KG


Terméksorrend:

Gáspári László: Stilisztika - egységes jegyzet

Stilisztika - egységes jegyzet


Budapest, 1993


Tartalom

Előszó

5

Az egyetemes és a magyar stilisztika rövid története

7

Leíró gyakorlati stilisztika

33

A metafora

50

A csonka metafora
52
Főnévi metaforák
52
Melléknévi metaforák
53
Igei metaforák
56
A teljes (grammatikailag közvetlenül motivált) metafora
58
A szóösszetétellel kifejezett teljes metafora
58
A mondat szintjén a szintagmatikus kapcsolatokban jelentkező teljes metafora formái
59
A direkt és az indirekt metafora
66
A grammatikai metafora
67
A grammatikai metaforák leggyakoribb formái
67
A megszemélyesítés
70

A szinesztézia

71

A szinesztézia megjelenési formái
72

A szimbólum

75

A metonímia

81

A szinekdoché

87

A komplex képek

87

A mondatstilisztika néhány elméleti és gyakorlati kérdése

90

A szövegstilisztika néhány elméleti és gyakorlati kérdése

94

A szövegegységek közötti viszonyok mint a művészi jelentés hordozói
96

Fontosabb irodalom

101

Függelék

103

Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról (Egy példa József Attilától)

105

 

Raktárkészlet:  0 db
1 190 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Bakonyi István, Nádai Julianna: A többnyelvű Európa

A többnyelvű Európa - A XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus


Győr, 2004


 

Raktárkészlet:  0 db
2 800 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

Terméksorrend: