Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: Inter


Terméksorrend:

-10%
Balázs Géza: Romológiai ismeretek újságíróknak

Romológiai ismeretek újságíróknak

 

Budapest, 2011

 

A kötet tíz tanulmánya bepillantást nyújt a hazai romológia (ciganisztika) múltjába, jelenének néhány vonatkozásába. Célja, hogy fölkeltse a téma iránti érdeklődést a közéleti kérdések iránt érzékeny emberekben, különösen az újságírókban, szolgálja a téma alaposabb megismerését, a sztereotípiák helyett árnyaltabb kép alkotását. A tanulmányok java része tudományos és ismeretterjesztő munka, de vannak publicisztikai írások is. Egyes tanulmányokhoz bővebb irodalomjegyzék és a magyarországi roma média áttekintése járul, amely segítheti a téma további elmélyítését. A kötetben a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport több munkatársának tanulmánya szerepel.

 

Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
-10%
Balázs Géza, Dede Éva: Európai nyelvművelés

Európai nyelvművelés

Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője


Budapest, 2008


A hiánypótló kötet több mint negyven tanulmánya a laikus számára is érthető nyelven mutatja be az európai országokban zajló nyelvstratégiai-nyelvművelési tendenciákat, folyamatokat.

 

Raktárkészlet:  1 db
4 900 Ft
Akció: 4 400 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
-20%
Róka Jolán, Balázs Géza: Media & Linguistics
Angol nyelvű
Budapest, 2002. 

Raktárkészlet:  2 db
500 Ft
Akció: 400 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Balázs Géza: Szövegantropológia

Szövegantropológia – Szövegek többirányú megközelítése


Szombathely, Budapest, 2007

 

 


A kötet szerzője három nagy fejezetben nyújt átfogó képet a szövegtan különböző megközelítéseiről: az antropológiai, a strukturalista (moduláris) és a dinamikus (holista) megközelítésekről olvashatunk a könyvben.


 

A szöveg antropológiai megközelítése kapcsán Balázs Géza abból indul ki, hogy a fogalom nem csak nyelvészetileg határozható meg, hiszen a szöveg a kommunikáció, a nyelvi és nem nyelvi viselkedés egysége. Kiemeli a kommunikációkutatás és a pragmatikai fordulat fontosságát, majd számba veszi a cselekvésközpontú kommunikációs felfogás funkcióit.


Ebben a fejezetben olvashatunk a szakrális szövegek antropológiájáról, a gondolkodási formákról és a gondolatalakzatokról, a magyar szöveg jellemzőiről, a zene és a nyelv kapcsolatáról, valamint a magyar nép humoráról.


A szöveg strukturalista (moduláris) megközelítése című, második nagy fejezetének középpontjában olyan kérdések állnak, mint a mondat és a szöveg, a szöveg ismertető jegyei, szerepe a közlésben, két létformája: az élőbeszéd és az írás, a szövegpragmatika, a szövegszemantika és a szövegszintaktika.


Először tehát a szerző a mondat és a szöveg viszonyát elemzi, majd ismerteti a szöveg különböző meghatározásait. Külön foglalkozik a konnexió, a kohézió, a koherencia, és a korreferencia fogalmával. Hangsúlyozza, hogy a szöveg rendszerint több mondatból áll, lezártság és teljesség érzetét kelti, jellemzi a szerkesztettség és az elemek, egységek közötti összetartó erő.


A szöveg dinamikus (holista) megközelítésének fölvázolása során Balázs Géza foglalkozik a szövegszintek egymásra vonatkozásával, a szöveg kifejtettségével, az intertextualitás és a számítógépes szövegvilág kérdéseivel, az új nyelvi létmódokkal, a szövegfajták csoportosításával, a szövegalkotás és a szövegértés szempontjaival.


Balázs Géza könyve mindazoknak szól, akik a szövegalkotás és a szövegértés megkerülhetetlen kérdéseivel nap mint nap szembesülnek.

 

 

Raktárkészlet:  1 db
2 100 Ft
-11%
Balázs Géza - Dede Éva (szerk.): Európai helyesírások

Európai helyesírások – Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője

Budapest, 2009


A kötet a 2008-ban megjelent Európai nyelvművelés c. kiadványunk szerves folytatása: 23 nyelv helyesírását mutatjuk be, valamint kitekintünk a hatalom és a helyesírás kapcsolatára, a zenei ortográfiára és az internetes világ helyesírására. Szerzőink a klasszikus és modern magyar filológia elkötelezett munkatársai, akik különböző intézményeken a nyelvi kultúrák kutatására és oktatására szakosodtak.


Tartalom

Balázs GézaDede Éva: Bevezetés az európai helyesírásokba
Budai László: Angol
Morvay Károly: Baszk
Pálmainé Orsós Anna: Beás
Dudás Mária: Bolgár
Tölgyesi Tamás: Cseh
Szamos Erika: Dán
Minya Károly: Finn
Bárdosi Vilmos: Francia
Szijj Ildikó: Galego
Rihmer Zoltán: Latin
Pátrovics Péter: Lengyel
Balázs Géza: Magyar
Veszelszki Ágnes – Szalai Zoltán: Német
Varga Orsolya – Gúti Erika: Németalföldi nyelv
Baksy Péter: Norvég
W. Somogyi Judit: Olasz
Dési Edit: Orosz
Szijj Ildikó: Portugál
Horváth Péter Iván: Spanyol
Simon Szabolcs: Szlovák
Elizabeta BernjakMonika Kalin Golob: Szlovén
Zoltán AndrásBárányné Komári Erzsébet: Ukrán
Czöndör Klára: Zsidó-spanyol nyelv
Balázs Géza: Hatalom és helyesírás
Bódi Zoltán: Helyesírás az interneten
Bérces EmeseFóris Ágota: A zenei szaknyelvi helyesírás és a zenei ortográfia

 

Raktárkészlet:  1 db
3 900 Ft
Akció: 3 490 Ft
Kezdete: 2013.11.05
A készlet erejéig
  Balázs Géza, Zimányi Árpád (szerk.): Magyar nyelvhasználati szótár

Útmutató a nyelvhelyességi, helyesírási, magyarítási, kiejtési, szaknyelvi, stilisztikai kérdésekben.

 

Raktárkészlet:  2 db
3 240 Ft
  Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.): Káros médiatartalmak

Balázs Géza és H. Varga Gyula szerkesztésében, a DUE médiakönyv-sorozatának hatodik darabjaként jelent meg könyv formájában a 2007. november 17-i Káros médiatartalmak országos konferencia anyaga.

 

 

Raktárkészlet:  1 db
1 500 Ft
-12%
Balázs Géza, H. Varga Gyula: Az utazás szemiotikája

Az utazás szemiotikája

Semiozica Agriensis 7.

 

Eger, 2010

 

 

Konferencia kötet

 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Akció: 2 190 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
-14%
  Balázs Géza, H. Varga Gyula: Ikonikus fordulat a kultúrában

Ikonikus fordulat a kultúrában

 

Eger, 2009

 


A megegyező című szemiotikai konferencia előadásainak gyűjteménye számos nyelvészeti vonatkozású tanulmánnyal.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 100 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Balázs G., Szayly J., Szilágyi Á.: Újságíró-ismeretek kezdő és civil újságíróknak

Újságíró-ismeretek kezdő és civil újságíróknak


Budapest, 2010


(Inter)

 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
-10%
  Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről 2000-2005

Jelentés a magyar nyelvről 2000-2005


2005-ben ünnepelte ötéves fennállását a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, s ebből az alkalomból adták ki eddigi tevékenységük összefoglalásaként is értelmezhető munkájukat, a Jelentés a magyar nyelvről (2000-2005) című tanulmánykötetet.

TARTALOM:

Hartay Csaba: A néma 7.

Tanulmányok

Balázs Géza: A fenntartható anyanyelv 11-20.
Minya Károly: A nyelvművelés elmélete és gyakorlata 21-35.
Domonkosi Ágnes: A szociolingvisztika szemlélete és a nyelvművelés 36-46.
Dede Éva: Hiperkorrekció és nyelvművelés 47-57.
Zimányi Árpád: Idegen szavak gyakorisági részvizsgálatai magyar szövegekben 58-71.
Bódi Zoltán: Nyelvstratégiai kérdések az internetes nyelvhasználattal kapcsolatban 72-82.

Jelentések

Schirm Anita: Jelentés a mai magyar nyelvről – 2005
Banczerowski Janusz: Nyelvi helyzetkép – 2005
Balázs Géza: Új szavak, kifejezések (1998-2005)
Minya Károly-Balázs Géza: A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport története (2000-2005)


Budapest, 2005

 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Akció: 2 250 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Balázs Géza, Szayly József, Szilágyi Árpád: Médiaismeret. Sajtó – rádió – televízió – internet
Sajtó – rádió – televízió – internet
Budapest, 2005. 

Raktárkészlet:  0 db
1 900 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Herczeg Zsolt: Presszárium - Gyakorlati tanácsok kezdő újságíróknak

 

Presszárium - Gyakorlati tanácsok kezdő újságíróknak


2005

 


 

A PRESSzárium kézikönyv kezdő újságíróknak. Nem kioktat, csak tanácsol. Azért viszont vállalja a felelősséget. Mindent, amit ebben a könyvben tanácsolok, az utolsó betűig saját magam próbáltam ki a való életben, újságíróként, terepen. És működött. (A szerző nyilatkozatából).

 

Raktárkészlet:  0 db
1 900 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
-11%
  Balázs Géza – Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe

Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe


Celldömölk-Budapest, 2009


Az antropológiai nyelvészet a nyelvhasználat, a nyelvváltozatok, különösen a nem hatalmi helyzetben lévők, az alacsonyabb fejlettségi fokon álló közösségekre jellemző gondolkodási minták, hiedelmek viszonyának a tanulmányozása – terepmunka, konkrét nyelvi anyaggyűjtés alapján. Előszeretettel kutatja a vallási, a foglalkozási vagy a rokonsági csoportokhoz való nyelvi tartozás megnyilvánulásait. Holisztikus szemlélet jellemzi, kiemelt kutatási nézőpontjai: a nyelvi relativizmus, a nyelvi univerzalizmus és a nyelvi unikáliák.


Tartalom


Bevezetés

I. fejezet: Antropológiai nyelvészet

II. fejezet: Nyelvek és kultúrák

III. fejezet: Az antropológiai nyelvészet módszerei

IV. fejezet: Unikumok a magyar nyelvben

V. fejezet: A mindennapok nyelvi szokásai

VI. fejezet: Különleges nyelvi jelenségek

VII. fejezet: Beszéd – írás – kép

 

Raktárkészlet:  0 db
3 900 Ft
Akció: 3 490 Ft
Kezdete: 2013.11.04
A készlet erejéig
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
-20%
  Bódi Zoltán, Veszelszki Ágnes: Emotikonok - Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban

Emotikonok – Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban

CD melléklettelBudapest, 2006


A szerzők az első magyar nyelvű, emotikonokat bemutató kötetet alkották meg, amely a maga nemében nem csak a magyar nyelvterületen egyedülálló. A kötethez tartozó CD-mellékleten gazdag emotikongyűjtemény található.


Balázs Géza könyvismertetőjéből:


...Most a nemzetközi és magyar szemiotikában, írástörténetben, írásjeltörténetben páratlan munka született magyar nyelven. Két fiatal nyelvész, Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes a Magyar Szemiotikai Társaság kiadványsorozatában jelentették meg az Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban című könyvüket.


...Bódi Zoltán kutatásaiban az emotikonok a következők jelzésére alkalmasak: indulat, boldogság, türelmetlenség, elégedetlenség, vidámság, szomorúság, gúny. A dinamikus emotikonok képi jellemzőinek bemutatása után Veszelszki Ágnes tematikai és funkcionális csoportosítást ad: érzelmek,általános cselekedetek, szexualitás-erotika, agresszió, humor, kapcsolattartás és ünnepek, figurák, írásjelek. A kötethez előfordulási gyakoriságot mutató emotikonszótár és a dinamikus emotikonok négyoldalas színes animált sorozata járul. Aki pedig mozgásban akarja megcsodálni ezeket a kis ,,filmeket”, a kötethez mellékelt CD-n is megtalálja őket.

 
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig

Terméksorrend: