Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: FÁ


Terméksorrend:

Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jővő

Nyelvpolitika: múlt és jővő

 

Pécs, 2001

 
2 000 Ft
  Fória Á., Fűzfa B., A. Sciacovelli: Nyelvével halad a nemzet

Nyelvével halad a nemzet
Esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére

 

Budapest, 2008

 
1 948 Ft
Ablonczyné Mihályka Lívia: Gazdaság és nyelv

Gazdaság és Nyelv


Pécs, 2006


A gazdasági szaknyelv kutatója azokat a folyamatokat veszi szemügyre könyvében, amelyek a gazdasági változások nyomán a szaknyelvben érhetők tetten. A számtalan táblázattal szemléltetett gondolatmenetét nyelvi példák sokaságával támasztja alá, miközben a társadalom és a gazdaság, valamint a nyelv összefüggéseit olyan problémák mentén elemzi, mint a globalizáció nyelvi kihatásai, a szaknyelvkutatás dilemmái, a gazdasági szaknyelv tagozódása, sajtója, a szakmai-nyelvi kommunikáció jellemzői vagy oktatása. Az összegzéssel, rövid konklúzióval záródó tanulmány végén a gazdasági szaknyelvi szótárak válogatott listája, metaadatbázisai, on-line szakszótárak adatai, továbbá bibliográfia, névmutató és angol nyelvű tartalomjegyzék kapott helyett. A kötését, tipográfiai kialakítását tekintve is színvonalas kiadvány főként nyelvészek - szociolingvisták - és a gazdasági kommunikációval foglalkozó szakemberek érdeklődésére számíthat.

 

Raktárkészlet:  0 db
3 980 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Fóris Ágota (szerk.): Hat terminológiai lecke -  Lexikográfiai és terminológiai kézikönyvek

 

 

 

 

 

 

 

Hat terminológiai lecke - Lexikográfiai és terminológiai kézikönyvek I.


Pécs, 2005


 

Raktárkészlet:  0 db
3 980 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Fóris Ágota, Pusztay János (szerk.): Utak a terminológiához

Utak a terminológiához

 

Szombathely, 2006

 

A Terminologia et Corpora – Supplementum sorozat első kötete tizenegy tanulmányt tartalmaz a terminológia témaköréből. A tanulmányok szerzői a pécsi és a veszprémi egyetem nyelvészeti doktori programjának hallgatói, akik pályájuk kezdeti szakaszán levő, ígéretes teljesítményt nyújtó, többségében fiatal kutatók. Szerteágazó kutatási témáik terminológiához kapcsolódó szeletét dolgozták fel, s ezek eredményei találhatóak írásaikban. A tanulmányok: Néhány színnév terminológiai vizsgálata (B. Papp Eszter); A terminológiai rendezés kérdései a wellness területén (Bérces Edit); A zenei tempójelzések terminológiai vizsgálata (Bérces Emese); Matematikai terminusok vizsgálata – tankönyvelemzés (Czékmán Orsolya); Formulaszerű nyelvhasználat – az angol formulaic language terminus beillesztése a magyar nyelvtudományi terminológiába (Dóla Mónika); Terminológiai munkálatok Észtországban (Marju Ilves); A nem verbális kommunikáció terminus terminológiai elemzése (Kántor Gyöngyi); Adalékok a számítógép terminus megszilárdulásának (Szöllősy Éva); A szociolingvisztika terminus értelmezésének vizsgálata (V. Kiss Mónika); A bank terminus vizsgálata angol értelmező szótárakban (Vargáné Kiss Katalin); A terminológiai vizsgálatok tapasztalatai (Fóris Ágota).

 

Raktárkészlet:  0 db
4 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Fóris Ágota, Kozma Ida Zsuzsanna: Magyar-Olasz-Angol fizikai kisszótár

Magyar-Olasz-Angol fizikai kisszótár


Pécs, 2005


A szótár a középiskolai fizika tantárgy alapvető szókészletét tartalmazza olasz és angol nyelven, ezért a mű elsősorban azoknak nyújthat hasznos segítséget, akik az említett nyelveken tanulnak avagy oktatnak fizikát. 
1 590 Ft
Fóris Ágota: Szótár és oktatás

Szótár és oktatás

Iskolakultúra-könyvek 14.


Pécs, 2002


Tartalom


ELŐSZÓ (MAGAY TAMÁS) 7
BEVEZETÉS 9
1. A LEXIKOGRÁFIA FEJLÕDÉSVONALAI
1.1. PARADIGMA-VÁLTÁS
1.1.1. A LEXIKOGRÁFIA KORSZAKAIRÓL 11
1.1.2. PARADIGMA-VÁLTÁS A LEXIKOGRÁFIÁBAN 13
1.2. A SZÓTÁR
1.2.1. A SZÓTÁR SZÓ 16
1.2.2. A SZÓTÁRI SZERKEZET MEGVÁLTOZÁSA 17
1.2.3. A SZÓTÁRFOGALOM MEGVÁLTOZÁSA 18
1.2.4. A SZÓTÁRAK TÍPUSAI 24
1.3. INFORMATIKAI MÓDSZEREK A LEXIKOGRÁFIÁBAN
1.3.1. AZ ALAPSZÓKINCS – A GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK 28
1.3.2. TERMINOLÓGIAI ADATBÁZISOK, KONCEPTUÁLIS
SZÓTÁRAK 35
2. A LEXIKÁRÓL ÉS A TERMINOLÓGIÁRÓL
2.1. A SZÓTÁRKIADÁS ÁTTEKINTÉSE OLASZ-MAGYAR
PÉLDÁKON
2.1.1. A RÉGEBBI KOROK SZÓTÁRAI 37
2.1.2. AZ UTÓBBI TÍZ ÉV OLASZ KÉT- ÉS TÖBBNYELVÛ
SZÓTÁRAI MAGYARORSZÁGON 38
2.1.3. A HAZAI KIADÁSÚ OLASZ-MAGYAR SZÓTÁRAK 40
ÁLTALÁNOS JELLEMZÕI
2.1.4. A MAGYAR-OLASZ, OLASZ-MAGYAR KÖZNYELVI
SZÓTÁRAK 42
2.2. AZ OLASZ NYELVÛ SZAKSZÓTÁRAK
2.2.1. AZ OLASZ KÉT- ÉS TÖBBNYELVÛ SZAKSZÓTÁRAK
SZERKEZETE 43
2.2.2. A KÖZNYELVI SZÓTÁR SZAKSZÓKINCSÉRÕL 45
2.3. A TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI SZÓTÁRAK
2.3.1. A TUDOMÁNYOS ÉS A MÛSZAKI SZÓTÁR
MEGHATÁROZÁSA 46
2.3.2. A MAGYAR-OLASZ TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI
TERMINOLÓGIAI SZÓTÁRAK 49
2.3.3. A TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI KISSZÓTÁRAK
SZERKEZETE 502.4. A LEXIKA ÉS A TERMINOLÓGIA
2.4.1. A NYELVI KOMPETENCIÁRÓL ÉS A LEXIKA
KITERJEDÉSÉRÕL VALLOTT FELFOGÁSOK 51
2.4.2. OLASZ NÉZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
ÉS A MÛSZAKI TERMINOLÓGIÁRÓL 55
2.4.3. A MAGYAR-OLASZ TERMINOLÓGIAI
KUTATÁSOKRÓL 60
2.5. A MAGYAR-OLASZ, OLASZ-MAGYAR
MÛSZAKI-TUDOMÁNYOS SZÓTÁR
2.5.1. A SZÓTÁR ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA 63
2.5.2. A MINTAVÁLASZTÁS ÉS A SZAKNYELVEK 64
2.5.3. A TERJEDELEM 65
2.5.4. A SZERKEZET 66
3. LEXIKOGRÁFIA AZ OKTATÁSBAN
3.1. A LEXIKOGRÁFIA OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGÁRÓL 73
3.2. SZÓTÁRAK AZ EGYETEMI OKTATÁSBAN 75
3.2.1. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN KIDOLGOZOTT
ELÕADÁS PROGRAMJA 76
3.2.2. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN KIDOLGOZOTT
SZEMINÁRIUMI PROGRAM 80
3.3. LEXIKOGRÁFIA AZ IDEGENNYELV-OKTATÁSBAN
3.3.1. KÉT OLASZ GYAKORISÁGI SZÓTÁR 81
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
3.3.2. A GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK ALKALMAZÁSA 91
3.4. MODERN LEXIKOGRÁFIAI MÓDSZEREK OKTATÁSA
3.4.1. SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZETI KUTATÁSOK
OKTATÁSI FELHASZNÁLÁSA 99
3.4.2. TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS ELEKTRONIKUS
SZÓTÁRAK HASZNÁLATÁRA 107
UTÓSZÓ (SZÉPE GYÖRGY) 111
FÜGGELÉK
JEGYZET 113
IRODALOM 123
WEBOLDALAK 130
FORRÁSOK 130
A KÖTETBEN SZEREPLÕ TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSAIK 135
NÉVMUTATÓ 136
TÁRGYMUTATÓ 139

 

Raktárkészlet:  0 db
1 500 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Luigi Tassoni, Fóris Ágota: Olasz nyelvi tanulmányok - Az alkalmazott nyelvészet témaköréből

Olasz nyelvi tanulmányok - Az alkalmazott nyelvészet témaköréből


Iskolakultúra-könyvek 5.


Pécs, 2000


TARTALOM


ELÕSZÓ 5
ALKALMAZOTT SZOCIOLINGVISZTIKA
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: JÖVEVÉNYSZAVAK A MAI
OLASZ NYELVBEN: VESZÉLY VAGY ESÉLY? 11
JÓZSA JUDIT: OLASZ NYELVPOLITIKA 25
KOLLÁR ANDREA: A LATIN-AMERIKAI OLASZ KISEBBSÉG
NYELVI HELYZETÉRÕL 38
MIKLÓS MAGDALÉNA: NYELV ÉS NYELVJÁRÁS
OLASZORSZÁGBAN 48
MOLNÁR KRISZTINA: DÉL-TIROL: A KISEBBSÉGVÉDELEM
MINTAPÉLDÁJA 62
SALAMON ESZTER: A FRIULI NYELVKÖZÖSSÉG
NYELVHASZNÁLATÁRÓL ÉS SAJÁT NYELVÉRÕL
ALKOTOTT VÉLEMÉNYÉRÕL 75
SZÓKA BERNADETT: AZ IDENTITÁS KÉRDÉSE
TICINO KANTONBAN 94
TÓTH HAJNALKA: A SZÁRD. NYELV VAGY DIALEKTUS? 105
ALKALMAZOTT NYELVÉSZET AZ IDEGENNYELVOKTATÁSBAN
FÓRIS ÁGOTA: OLASZ GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK 125
HEGYI ÁGOTA: EGY ÚJ, INTEGRÁLT-KOMMUNIKATÍV
NYELVOKTATÁSI MÓDSZER 144
KOVÁCS MÓNIKA: AZ OLASZORSZÁGI BEVÁNDORLÓK
NYELVI PROBLÉMÁI 152
PELLES TAMÁS: OLASZ CÉLNYELVÛ ISKOLÁK
KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN 162
ROZSNYÓI ZSUZSANNA: SZÓTÁRKÍSÉRLETEK
A XVII. SZÁZADBÓL 179
WALLENDUMS TÜNDE: A 'NOVELLINO'
MEGSZÓLÍTÁSI FORMÁI 192
UTÓSZÓ 209
NÉVMUTATÓ 211

 
1 600 Ft

Terméksorrend: