Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: Aya-Dim


Terméksorrend:

12

 Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor: Szólások 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára

Szólások

5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára

Az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat 2. tagja

 

Budapest, 2005

 

Ki ne ismerné a szegény, mint a templom egere vagy a bedobja a törülközőt illetve a köti az ebet a karóhoz és az ezekhez hasonló, több elemből álló szólásokat. Ezek egyik jellemzője, hogy a jelentésüket nem szó szerint kell értenünk. Másik érdekességük, hogy gyakran olyan szavak is találhatók bennük, amelyeket ma már nem használunk: fabatkát sem ér, dugába dől, eben gubát cserél. Ezért sok esetben még a magyar anyanyelvűek számára is gondot okoz egy-egy szólás megértése és helyes használata. Szótárunk 5000 ilyen és ehhez hasonló magyar állandósult szókapcsolat jelentését adja meg, és segítséget nyújt ahhoz, hogy mindig a megfelelővel színesítsük beszédünket, írásunkat.

A szótár összeállítói a magyar szótárírás szakemberei: Bárdosi Vilmos az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára, Kiss Gábor pedig az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, ill. a TINTA Könyvkiadó vezetője.

 

A TINTA Könyvkiadó az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat Közmondások című szótárát is melegen ajánlja a Szólások gyűjteménye mellé. Mindkettő az anyanyelvi nevelés hasznos segédeszköze.

 

Raktárkészlet:  2 db
990 Ft
 Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos: Szinonimák 20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára

Szinonimák

20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára

Az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat 7. tagja

 

Budapest, 2008

 

Gyakran változatosságra törekedve igyekszünk elkerülni egy-egy szó unalmas ismétlődését. Máskor valamely szó helyett pontosabb, találóbb kifejezést keresünk.

Ehhez kíván segítséget nyújtani a Szinonimák című dióhéjszótár, amely rokon értelmű szavakat kínál fel az olvasónak gyakorlatias elrendezésben. Hatékonyan segíti az anyanyelvének tudatos és igényes használatára törekvő olvasót, hasznos segédeszköz a gondos, pontos magyar nyelvű szövegek fogalmazásához.

A szótár elsősorban a tanulóifjúság számára készült. A magyar nyelv oktatásának és az egyéni szókincs gazdagításának is jól hasznosítható segédeszköze.

A 4000 címszóhoz felsorakoztatott 20 000 rokon értelmű szó jelentős részét a mai köznyelv szavai alkotják, de a jól ismert szavakon kívül előfordulnak régi, régies, nyelvjárási, népi és idegen hangzású alakok is. Nem maradtak ki a diáknyelv és a szleng lexikai elemei sem.

 

A szerzők a magyar szótárírás szakemberei, az MTA Szótári Munkabizottságának tagjai. Bárdosi Vilmos az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára, Kiss Gábor pedig a TINTA Könyvkiadó főszerkesztője.

 

Raktárkészlet:  2 db
990 Ft
 Salga Attila: Orosz-magyar nyelvészeti terminológiai szótár

Orosz-magyar nyelvészeti terminológiai szótár

 

Budapest, 1986

 

Raktárkészlet:  1 db
1 990 Ft
 Hajdú Mihály: Az 1646-47. évi Bandinus-féle összeírás névstatisztikái

Az 1646-47. évi Bandinus-féle összeírás névstatisztikái

Magyar Személynévi Adattárak 30.

 

Budapest, 1980

 

Raktárkészlet:  1 db
490 Ft
 Ábrahám Imre: Főbb frazeológiai szókapcsolatok Nyúl község mai nyelvében

Főbb frazeológiai szókapcsolatok Nyúl község mai nyelvében

Nyelvtudományi Dolgozatok 34.


Budapest, 1982

 

Raktárkészlet:  1 db
750 Ft
-30%
Balázs Géza, Grétsy László: Az anyanyelv az életemben

Az anyanyelv az életemben


Budapest, 2010


2008 őszén az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége közös pályázatot hirdetett a magyar nyelv értékeinek feltárására, megóvására és gyarapítására. A pályázaton társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, nyelvművelő körök, alapítványok és magánszemélyek, valamint ugyanilyen jellegű határon túli magyar szervezetek és magánszemélyek vehettek részt.

A pályázati felhívásra a következő témakörökben lehetett pályamunkát benyújtani:
I. Az anyanyelv az ember(ek) életében
II. Az anyanyelv az (én) életemben

A pályázat célja:
1. A pályázók gondolják végig, milyen szerepe van – vagy kellene, hogy legyen – az anyanyelvnek.
2. A pályázók fogalmazzák meg, számukra mit jelent(ett) az anyanyelv a különféle élethelyzetekben, milyen szerepe van (vagy volt, lehet, lehetett volna) egyebek mellett életük alakulásában, közéleti, kulturális stb. érdeklődésük formálódásában, egyéniségük kibontakoz(tat)ásában, nemzeti hovatartozásukban, kötődésükben, mindennapi életükben stb.
A pályázóktól legalább 10-15 oldalas, tetszés szerinti műfajba vagy műnembe tartozó írásműveket vártak.

 

Raktárkészlet:  1 db
2 990 Ft
Akció: 2 100 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
 Zilahi Lajos: Regionális köznyelvi szövegek Orosházáról

Regionális köznyelvi szövegek Orosházáról

Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 9.

 

Budapest, 1981

 

Raktárkészlet:  0 db
1 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Hajdu Endre: Szómúzeum Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára

Szómúzeum

Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 5. tagja

Budapest, 2009

A nyelv és ezen belül a szókincs mindig változik. A régi szavak kihalnak, ezzel párhuzamosan új szavak keletkeznek. Az újak legtöbbje széles körben elterjed. Van azonban a szavaknak egy izgalmas kisebb csoportja, amelynek tagjai, igaz, megszülettek, de nem honosodtak meg nyelvünkben. A Szómúzeum szótárszerű elrendezésben közel 2000 ilyen rövid életű nyelvi elemet tartalmaz. Ezeknek néhány jellemző csoportja:

- a szó lényegére tapintó magyarítások, pl.: tengődi: proletár; étnök: pincér; szájpír: rúzs;

- a természettudomány mosolyt fakasztó nevei, pl.: röstnök: lajhár; ugrány: kenguru; kebel: szinusz, éleny: oxigén;

- mulatságos régi orvosi műszavak, pl.: alfelpöfeteg: aranyér;

- meghökkentő intézmény- és szervezetnevek, pl.: Balaton Lecsapoló Társulat, Sírásó Ifjak Társasága;

- a magyar múlt bizonyos szóereklyéi, pl.: hazánk Hektora: Zrínyi Miklós; apostoli bitor: Ferenc József, a magyar Golgota: Arad;

- a délibábos nyelvészet szófejtései, pl.: Istókhalma: Stockholm; Kard-Hágó: Karthágó; Magyar rét: Madrid.

Hajdu Endre több éves gyűjtőmunkával állította össze a Szómúzeumot. Lapozgatása a felfedezés és a rácsodálkozás örömét jelenti mindazokak, akik érdeklődnek nyelvünk gyakran furcsa és mulattató értékei iránt. A szótárt illusztrációk teszik szemléletessé, használatát két szómutató segíti.

  

Raktárkészlet:  0 db
990 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
-19%
 Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Új szavak I.

Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 3. tagja

 

Minden nyelv, így anyanyelvünk is szüntelenül változik. A nyelv változása a szókincs mozgásán mérhető le legkönnyebben: szavak avulnak el, új szavak születnek és a régiek új jelentést nyerhetnek.

Az Új szavak 1250 olyan szót tartalmaz szótárszerűen feldolgozva, amelyek legtöbbje az elmúlt évtizedekben került be nyelvünkbe. Ajánljuk Önnek is: ha szeret kalandozni a szavak birodalmában; ha gyakran találkozik új szavakkal, de nem tudja pontosan, mit is jelentenek; ha sajátos nézőpontból kívánja áttekinteni elmúlt évtizedünk történelmét.

A szócikkekben a címszó mellett szerepel a szófaja, a létrejöttének módja és a stílusminősítése. Az idegen szavak esetében az eredetet, illetve a pontos kiejtést is megadja a szótár.

A szótár erénye, hogy az egyes új szavaknak nemcsak a jelentését tartalmazza, hanem a használatukat számítógépes szövegkorpuszból idézett példamondattal világítja meg.

Az új szavak elsősorban összetételek, képzett szavak és tükörszók. Eredet és nyelv szerint a legnagyobb az angol szavak csoportja, de néhány német, olasz, orosz, spanyol és japán eredetű szóval is megismerkedhet az olvasó. Az új szavak jelentős része végső soron a görög-latin nyelvekben gyökerezik.

Az Új szavak egy induló sorozat első kötete, a tervek szerint két-, háromévente rendszeresen követni fogja egy-egy újabb gyűjtés közreadása.

Minya Károly a Nyíregyházi Főiskola tanára, neves szókincskutató. Eddigi kutatásait a Mai magyar nyelvújítás és a Rendszerváltás - normaváltás című monográfiáiban foglalta össze. 
1 490 Ft
Akció: 1 200 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
-20%
 Burget Lajos: Retró szótár Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig

Retró szótár

Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig

 

Budapest, 2008

 


 

 
2 490 Ft
Akció: 1 990 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
-19%
 Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor: Közmondások. 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára

Közmondások

3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára

Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 1. tagja

 

Mindenki ismeri az Aki másnak vermet ás, maga esik bele vagy az Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér szemléletes közmondásokat. Ugyanígy senki előtt nem ismeretlenek a következő szójárások sem: Egyik kutya, másik eb vagy Több is veszett Mohácsnál. A legismertebb 100-150 közmondást sokan használják is beszédjük színesítésére. Azonban a leggyakoribbak mellett számos olyan közmondás is van a magyar nyelvben, amelyeknek jelentése nem mindenki számára világos. Kötetünk 3000 közmondás és szójárás pontos jelentését adja meg. Így amellett, hogy behatóan megismerhetjük nyelvünknek ezeket a „virágait'', azt is elérhetjük, hogy csak olyankor használjuk valamelyiket, amikor az pontosan az adott beszédhelyzethez illik.

A szótár összeállítói a magyar szótárírás szakemberei: Bárdosi Vilmos az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára, Kiss Gábor pedig az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, ill. a TINTA Könyvkiadó vezetője.

 

A TINTA Könyvkiadó az Ékesszólás kiskönyvtára sorozat Szólások című szótárát is melegen ajánlja a Közmondások gyűjteménye mellé. Mindkettő az anyanyelvi nevelés hasznos segédeszköze.

 
990 Ft
Akció: 800 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
 Avas Kálmánné: Nagyrákos és Őriszentpéter ragadványnevei

Nagyrákos és Őriszentpéter ragadványnevei

Magyar Személynévi Adattárak 51.

 

Budapest, 1983

 

Raktárkészlet:  0 db
590 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Rácz Sándor: Földeák ragadványnevei

Földeák ragadványnevei

Magyar Személynévi Adattárak 49.

 

Budapest, 1982

 

Raktárkészlet:  0 db
690 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Fazekas Tiborc: Hertelendyfalva és Sándoregyháza keresztnevei (1899-1960)

Hertelendyfalva és Sándoregyháza keresztnevei (1899-1960)

Magyar Személynévi Adattárak 39.

 

Budapest, 1981

 

Raktárkészlet:  0 db
590 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
-21%
 Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák Nyelvünk görög és latin eredetű szavai
Nyelvünk görög és latin eredetű szavai
A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 96. tagja
Budapest, 2009. 

Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Akció: 2 350 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Daczi M.-T. Litovkina A.-Barta P.: Ezerarcú humor

Ezerarcú humor

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 79. tagja

 

Budapest, 2008

 

 

Tinta Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 79. kötetében a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara (Szekszárd) által 2007 szeptemberében rendezett I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia legjobb tudományos előadásait adja közre. Ajánljuk a könyvet a nyelvészet, az irodalom és a néprajz tudós művelőin, fordítókon, újságírókon és művészeken kívül mindazoknak, akik még tanulnak, már tanítanak, vagy a kettőt párhuzamosan művelik. Mindenkinek, aki tudja, hogy a humort komolyan kell venni, mert emlékszik a mesebeli királyra, aki későn döbbent rá a só értékére: észre sem vesszük a mindennapjainkban, ha ott van – de a hiánya elviselhetetlen.

A kötet szerkesztői

DACZI MARGIT magyar–német szakos tanárként hosszú ideig gimnáziumban tanított. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara Pedagógusképző Intézetének oktatója: a német nemzetiségi szakirányt választó hallgatók képzésében vesz részt. Eddigi publikációi részben ehhez a tevékenységéhez kapcsolódnak, pl. Lies mit, denk mit! Ungarndeutsche Autoren im Unterricht (Klein Ágnessel és Zrínyi Andreával közösen, 2002). Több bölcsészettudományi, néprajzi, nyelvészeti könyv lektora, pl. T. Litovkina Anna Magyar közmondástár (2005) c. kötetéé. A Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport tagja.

T. LITOVKINA ANNA 2007 februárjáig a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán volt főiskolai tanár, jelenleg a Kodolányi János Főiskolán tanít. Magyarországon és külföldön egyaránt elismert közmondáskutató, kilenc könyv szerzője, pl. Magyar közmondástár (2005), Old Proverbs Never Die, They Just Diversify: A Collection of Anti-Proverbs (2005, közösen Wolfgang Miederrel), Viccében él a nemzet. Válogatott közmondás-paródiák (2006, közösen Vargha Katalinnal). Több mint hatvan tanulmányt és könyvfejezetet írt. A Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport vezetője.

BARTA PÉTER a nyelvtudomány kandidátusa, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszékének docense. Fő kutatási területei a közmondások (különösen a francia közmondások és azok ferdítései, a francia, a magyar és az egyéb európai anyag összehasonlítása), a francia morfoszintaxis, valamint a romológia. 30 cikk szerzője, pl. Kísérletek a közmondás meghatározására magyar és francia anyag alapján (1995), Quelques problčmes de la rection de l'objet en français contemporain (2002). A Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport tagja.

 

 
2 940 Ft
Bernard Cerquiglini: A francia nyelv születése
A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXV. tagja 
Raktárkészlet:  0 db
1 400 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Dobsonyi S.-Hangay Z.-Nagy K.: Szófajtani elemzések

Szófajtani elemzések

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXIII. tagja

 

Budapest, 2003

 

"A szó jelentésének alakulását a mondatbeli aktuális szereplésen kívül a szókincs többi tagjához való viszonya is meghatározhatja. Mint ahogy a növények, állatok együttélésének, társulásának vannak törvényszerűségei, és kialakult a növény-, illetőleg állatszociológia tudománya, ugyanúgy képes értelemben beszélhetünk a szavak társas életéről, a szókincs belső szociológiájáról és a társas viszonyok következményeiről is... S mivel a grammatikai kapcsolatok szófaji alapon jönnek létre, a szó élete a szófajba van ágyazva... A jelentések fejlődése szempontjából [is] a legfontosabb alap a szónak szófaji meghatározottsága" - állapította meg Hadrovics László. Ennek a felismerése vezette a szerzőket, amikor elhatározták, hogy a klasszikussá vált Rácz-Szemere: Mondattani elemzések mintájára elkészítik a Szófajtani elemzéseket, hogy a szókincsben tájékozódási pontokat kínáljanak. A Tinta Könyvkiadó, A magyar nyelv kézikönyvei sorozat kiadója fontosnak tart minden, a szókincsbeli eligazodásban segítő újabb vállalkozást, ezért szívesen adta ki ezt a könyvet. A 603 szócikk ezres nagyságrendű szófaji meghatározásai, értelmezései és utalásai nem merev kategorizálással, hanem a grammatikai és etimológiai kapcsolatok egymáshoz viszonyításával nyújtanak fogódzót az elemzések használóinak a pontos szófaji meghatározásokhoz.

A szerzők az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán a magyar nyelvészeti tantárgyak oktatói. Könyvük a több évtizedes oktatómunkájuk alatt összegyűjtött példaanyagot tartalmazza, amelyet a szófajtani szemináriumokon eredményesen használtak és használnak.

A munkát nagy haszonnal forgathatják a felsőoktatásban és a közoktatásban tanítók és tanulók egyaránt.

 

 
2 380 Ft
 Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás, nyelvtudomány-történet

Szófejtés, szótárírás, nyelvtudomány-történet

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXVII. tagja

 

Budapest, 2004

 

KISS LAJOS (1922-2003) a magyarországi etimológia, névtan, szótártan és szlavisztika kiemelkedő alakja, aki a nyelvtudomány történetének kutatásában is jelentős eredményeket ért el.

A Magyar Tudományos Akadémia 1998-ban levelező, majd 2001-ben rendes tagjául választotta. Fő műve a Földrajzi nevek etimológiai szótára, 1988-as első megjelenése óta számtalan kiadást ért meg.

Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet kötet válogatás Kiss Lajos szerteágazó és igen termékeny munkásságából. Hat fejezetre osztva (Az etimológia elmélete, Szófejtések, Földrajzinév-magyarázatok, Lexikográfia, A Földrajzi nevek etimológiai szótára, Nyelvtudomány-történet) 41 tanulmányt tartalmaz, amelyek az elmúlt évtizedekben a Magyar Nyelvben, a Magyar Nyelvőrben és más szakfolyóiratokban jelentek meg. A tanulmányok sorát Kiss Lajos személyes hangvételű visszapillantása zárja, amelyet publikációs jegyzék, szómutató és földrajzinév-mutató követ.

A kötetet a nyelvész szakembereken kívül mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a magyar nyelv szavainak eredete, története és az ehhez kapcsolódó nyelvészeti kutatások iránt.

 

 

 
2 940 Ft
 P. Lakatos Ilona, T. Károly Margit: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere

Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXXII. tagja

 

Budapest, 2004

 

Kötetünk a Nyíregyházán 2002 augusztusában megrendezett 12. Élőnyelvi Konferencia előadásait tartalmazza. A konferencia célkitűzései: fórumot teremteni az élőnyelvi kutatások eredményeinek bemutatására, a magyar beszélt nyelvi kutatások módszertani kérdéseinek tisztázása és együttműködési lehetőség biztosítása a határon túli kutatók számára. Kiemelt szerepet kapott a különböző társadalmi, gazdasági, politikai és nyelvpolitikai körülmények között élő beszélőközösségek anyanyelvükhöz, anyanyelvjárásukhoz való attitűdjének vizsgálata.

A nyelvjárás, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere kérdését egynyelvű és többnyelvű közösségekben, őshonos és emigráns kisebbségben, társadalmi és gazdasági tényezők függvényében, a nyelvi változók és a nyelvi változások különböző stádiumainak szempontjából, a nyelvpolitikával és a nyelvtervezéssel összefüggésben tárgyalták az előadók.

A kötetbe a konferencián elhangzott 39 előadás írott változata került. Szekciójukban megtartva, az előadás sorrendjében adjuk közre őket. Az első szekció előadásai elsősorban szociolingvisztikai szempontból, a másodiké a dialektológia szemszögéből közelítették az egész közösségre vonatkozó nyelvcsere, illetve az egyénhez kapcsolható nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés összetevőit. A következő szekcióba kerültek a témát szókészlettani és névtani megközelítésben vizsgáló munkák.

A vázolt tematikai sokszínűségből, a nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere sok szempontú elméleti és módszertani megközelítéséből is látható a témaválasztás időszerűsége.

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel a mai magyar nyelv és a nyelvváltozatok szociolingvisztikai vizsgálata.

  

Raktárkészlet:  0 db
2 380 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Mazurka Károly: Szuhogyi palóc tájszótár

Szuhogyi palóc tájszótár


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 90. tagja

 

Budapest, 2008

 

A palóc nyelvjárást a magyar nyelvterület egyik legismertebb területi nyelvváltozataként tartjuk számon. E mostani munka a keleti palóc terület egyes sajátosságait tárja elénk egy borsodi település, Szuhogy tájszavain keresztül.

Minden tájszógyűjtemény egyben kultúrtörténeti értéket is képvisel. ASzuhogyi palóc tájszótár értékét jelentősen növeli, hogy a szerző maga is autentikus nyelvjárási beszélő, így az elsődlegesen elsajátított nyelvváltozat alapján a keleti palóc nyelvjárásról közvetlen ismeretei vannak. A szerző, Mazurka Károly a falu szülötteként ifjúkorától, az 1950-es évektől gyűjtötte a helyi nyelvjárási jelenségeket. A szótár kincsesbányája a helyi néprajzi emlékeknek is. A szócikkekből megismerhetjük az itt használt eszközöket, a munkafolyamatok menetét, ahogyan a helyi szokásokat is. A falu korábbi életéhez a gazdálkodás mellett a bányászat is szervesen hozzátartozott. Így más tájszótárakhoz képest a szótárból e ma már kevesek által folytatott tevékenységről szintén képet rajzolhatunk az egykori bányászok által használt szavak segítségével.

Szuhogyi palóc tájszótár nemcsak a tudomány számára tarthat számot érdeklődésre, hanem a paraszti világ iránt érdeklődő nagyközönség tájékozódását is szolgálja.

 

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 990 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Paulusz Julianna: Nagykanizsai kutyanevek

Nagykanizsai kutyanevek

Magyar Névtani Dolgozatok 31

 

Budapest, 1983

 

Raktárkészlet:  0 db
690 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
R. dr. Molnár Emma: Leíró magyar hangtan

Leíró magyar hangtan

 

Budapest, 1989

 
590 Ft
 Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák-Avagy a nyelv antropológiája

Nyelvek és stratégiák

Avagy a nyelv antropológiája

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXXVII. tagja

 

 

A Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája szociolingvisztikai kézikönyv, amely a szakirodalomban elmélyedni kívánó tanulók és kutatók számára készült. A munka lefedi a nyelv és társadalom kutatásának valamennyi területét, 2810 szakirodalmi hivatkozást tartalmaz, a könyv végén lévő fogalomtár pedig mintegy 300 magyar szociolingvisztikai szakkifejezés angol, német, francia, orosz, japán és kínai megfelelőit adja meg. A magyar, az angol és a "hagyományos kultúrnyelvek" mellett számos más, főként ázsiai nyelvről is szó esik, mivel a szerző úgy véli, hogy nem lehet nyelvek nélkül a nyelvek sokszínűségéről és változatosságáról beszélni. Mao Ce-tung mondta: "Aki meg akarja tudni, hogy milyen a körte íze, annak körtét kell enni."

Cseresnyési László Budapesten született. Tanulmányit az ELTE Bölcsészkarán, az Egyesült Államokban és Japánban végezte. Tizenhat éve Japánban él, jelenleg Zentsuji városában a Shikoku Gakuin Daigaku professzora. Kutatási területe a szociolingvisztika, pragmatika és kognitív szemantika.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 940 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
-20%
Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe

Bevezetés a gendernyelvészetbe

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 98. tagja

 

 

Az olvasó az első magyar nyelvű áttekintő gendernyelvészeti művet tartja kezében. A gendernyelvészet az alkalmazott nyelvészetnek az a résztudománya, amely a férfiak és a nők eltérő nyelvhasználatával, egymástól különböző kommunikációjával foglalkozik.

A férfiak és a nők beszéde biológiai és szocializációs okokból különbözik egymástól. Biológiai okokkal – a hangszalagok eltérő hosszúságával – magyarázható például az, hogy a férfiak beszédhangja átlagosan mélyebb, mint a nőké. De csak tanulással érhető el, hogy a spanyol férfiak magasabb hangon beszéljenek, mint a magyarok, a francia és a lengyel nők hangmagassága pedig jóval meghaladja a magyar nőkét, hogy az elképzelhetetlenül magas hangon csicsergő japán nőket ne is említsük.

A könyv a beszéd apró elemeitől – a beszédhangoktól – vezeti az olvasót a morfémákon, a szóválasztáson és a mondattani szerkezetek alkalmazásán keresztül a szöveghasználatig – mindig következetesen rámutatva a társadalmi nem (gender) motiválta különbségekre.

A férfiak és a nők egymástól eltérő kommunikációs szokásainak leírása során a szerző bemutatja a nő és a férfi testi megjelenésének eltéréseit a nyilvános térben. Rámutat arra, hogyan alakulnak a női és férfi, valamint a vegyes nemű csoportok társalgásai. Feltárja az udvariasság és a (nyelvi) agresszió alakulását a két nemnél. A foglalkozások kommunikációigénye felértékelődik napjainkban: ehhez a tényhez a két nem eltérő módon alkalmazkodik. A munka világában és a közéletben mind a nők, mind a férfiak csak hatékony kommunikációval tudnak boldogulni. A gondolatmenet a nemi különbségek magyarázatára alkalmas elméleti keretek ismertetésével zárul.

A könyv tizenkét, tartalmilag egymásra épülő fejezetből áll. Mindegyiket olvasmányajánlások, az elsajátítást ellenőrző kérdések és kreatív, továbbgondolásra alkalmas feladatok egészítik ki. A könyvet a szakterület legfontosabb közleményeit bemutató szakirodalom-jegyzék egészíti ki.

Huszár Ágnes tudományos kutatómunkája mellett szociolingvisztikai, pszicholingvisztikai, valamint gendernyelvészeti kurzusokat tart a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. A könyv anyagát ezek tapasztalatai alapján állította össze. A gondolattól a szóig című monográfiáját 2005-ben ugyancsak a TINTA Könyvkiadó jelentette meg.

A könyv alkalmazható tankönyvként a bölcsészet-, valamint a társadalomtudományi képzésben, de ajánlható továbbképzésekben való felhasználásra is. Hasznos olvasmány lehet ezen kívül mindazoknak, akik egyszerűen többet szeretnének megtudni a nemek nyelvhasználatáról, s – nőként, férfiként – tudatosabban, hatékonyabban akarnak kommunikálni.

 

 
1 990 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Balogh Péter: A francia jelentésváltozások elemzése

A francia jelentésváltozások elemzése

Jelentéstágulások és jelentésszűkülések a francia nyelv kialakulása és fejlődése során

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XXII. tagja

 

A nyelvi jelentésekre irányuló kutatások egyik legérdekesebb területe a jelentésváltozások vizsgálata, mivel itt a változások folyamata kerül előtérbe, az egyes változások közötti összefüggések alapján. Az újlatin nyelvek a közel kétezer éves nyelvfejlődésnek és gazdag nyelvemlékeiknek köszönhetően különösen alkalmasak ilyen irányú vizsgálatokra.

A Francia jelentésváltozások elemzése című munka a jelentésváltozások elemzésére olyan módszert alkalmaz, melyet mindezidáig elsősorban a szinkrón szemantikai kutatások során használnak fel: a jelentés elemekre bontását, vagyis a komponenses elemzést, amely valójában tökéletesen alkalmas történeti folyamatok ábrázolására is, mivel a változási folyamatok során az egyes állomásokat összekötő kapcsokat jelentésmozzanatok biztosítják. Egy szinkrón módszer diakrón alkalmazása számos megoldandó problémát vet fel, melyek megoldásához egyes kifejezések meghatározását pontosítani kell, illetve esetenként ki kell terjeszteni.

A munka egyik legnagyobb értéke, a magyar könyvpiacon egyedülálló, mindenképpen hiánypótló Függelék, amely alapot nyújt a további szemantikai kutatásokhoz, mivel közel 1200 jelentésváltozáson átment francia szót sorol fel az etimon és a mai jelentés, illetve a változási folyamat egy-egy lényeges állomásának bemutatásával a legújabb nyelvtörténeti, etimológiai kutatások eredményeire építve.

A munkát magyar, illetve idegennyelv szakos egyetemi hallgatókon kívül mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a nyelvek története iránt, továbbá azoknak, akiket érdekel, hogy milyen - gyakran meglepő - összefüggések fedezhetők fel az egyes szavak jelentései között.

A szerző az ELTE Francia Tanszékének egyetemi adjunktusa.

 

 
1 960 Ft
-20%
 Bárdosi Vilmos: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban

Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 106. tagja

 

Budapest, 2010

 

A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban címmel Budapesten 2009 júniusában megrendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencián neves hazai és külföldi előadók 29 előadása hangzott el. A kö­tet tanulmányai – címszerűen – az alábbi témakörök köré szerveződnek:

A szöveghűségről filológiai megközelítésben – Az antropológiai nyelvészet mint kulturális ideológia – Nyelv, nyelvhasználat és a világ nyelvi képe – A világ nyelvi képe a legújabb francia szavak, szólások tükrében – Döbrentei Gábor fordítási elvei – Az újbolgár regénycímek nyelvi változatai – Állatnevek és állati testrészek a lengyel és a magyar nyelvi minősítésben – Jelentésszerkezetek vizsgálata szótári tanulságokkal (olasz penna, magyar toll) – A történelmi Amerika-kép változásai – A kortárs amerikai sorozatok filmnyelvének alkalmazása a tévéreklámokban – A szláv filológia jövője – Szövegértés alapú narratívák – A beszédellenőrzés működése alkoholos állapotban – A 16–17. századi orvosi receptek nyelvi képe – A szaknyelvi standardizáció történetének néhány kérdéséhez – A szlovák jogi szaknyelv néhány sajátossága – A lefordíthatatlan lefordíthatóságáról (Csokonai Lili/Esterházy Péter: Tizenhét hattyúk) – Az elmúlt 20 év anglicizmusai a spanyolban és a németben – A Disegno-elmélet és az Ideatan Francisco de Holanda traktátusaiban – Nyelvjárások és nyelvi világkép – A tükörfordítás szerepe a világ nyelvi képének formálódásában – Fernando Pessoa Autopsicografia című versének fordításairól – Műfordítónők a magyar irodalomban – Az idő nyelvi képe és kategóriája – Nyelvészet vagy kommunikáció – Állathangot kifejező szavak képzése a portugál nyelvben – Grammatikalizáció, különös tekintettel azasszemre – A történeti fordítástudomány fontossága – Nacume Szószeki magyar műfordításairól.

A szerteágazó témájú előadásokat felsorakoztató kollokvium előadói a magyar nyelv mellett az alábbi nyelveket és kultúrákat érintették: latin, angol, francia, spanyol, olasz, portugál, német, horvát, lengyel, bolgár, szlovén, cseh, szlovák, román, japán.

A kötetet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a filológia által felvetett sokrétű kérdések és a rájuk adható válaszok iránt. A tanulmánygyűjtemény eredményesen használható fel a felsőoktatásban, és további filológiai vizsgálatok kiindulópontja is lehet.

 

 
2 990 Ft
Akció: 2 400 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Marosi Teréz: Tulajdonnevek a magyar népmesékben

Tulajdonnevek a magyar népmesékben

Magyar Névtani Dolgozatok 13.

 

Budapest, 1981

 

Raktárkészlet:  0 db
890 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Solymár Imre: Mezőgazdasági termelőszövetkezetek nevei Magyarországon

Mezőgazdasági termelőszövetkezetek nevei Magyarországon

Magyar Névtani Dolgozatok 10.

 

Budapest, 1981

 

Raktárkészlet:  0 db
690 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Túri Teodóra: A kisbéri szíjgyártás szakszókincse

A kisbéri szíjgyártás szakszókincse

Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 3.

 

Budapest, 1980

 

Raktárkészlet:  0 db
1 260 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Bana Enikő: A kispaládi pokróckészítés szakszókincse

A kispaládi pokróckészítés szakszókincse

Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 8.

 

Budapest, 1981

 

Raktárkészlet:  0 db
1 260 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Czakó Gábor: Magyar-magyar nagyszótár

Magyar-magyar nagyszótár

 

Budapest, 1994

 

 
1 500 Ft
 Somogyi Béla: A Whist kártyajáték magyar szókészlete (1824.)

A Whist kártyajáték magyar szókészlete (1824.)

Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 16.

 

Budapest, 1983

 

Raktárkészlet:  0 db
1 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Gémes Balázs: A kecskeméti diáknyelv szótára (1967)

A kecskeméti diáknyelv szótára (1967)

Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 10.

 

Budapest, 1982

 

Raktárkészlet:  0 db
1 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Janitsek Jenő-Román János: A máramarosi Hosszúmező hely- és személynevei

A máramarosi Hosszúmező hely- és személynevei

Magyar Névtani Dolgozatok 124.

 

Budapest, 1994

 

Raktárkészlet:  0 db
1 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Janitsek Jenő-Hints Miklós: Az erdélyi Melles-völgy helynevei

Az erdélyi Melles-völgy helynevei

Magyar Névtani Dolgozatok 102.

 

Budapest, 1992

 

Raktárkészlet:  0 db
1 790 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Hajdú Mihály: A csoportnyelvekről

A csoportnyelvekről

Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 1.

 

Budapest, 1980

 
1 490 Ft
 Bura László: A szatmári fafeldolgozó mesterségek szakszókincse

A szatmári fafeldolgozó mesterségek szakszókincse

 

Budapest, 1982

 
1 290 Ft
-33%
 Balázs Géza-Grétsy László: Régi magyar mesterségek-családneveink tükrében

Régi magyar mesterségek-családneveink tükrében

Válogatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyanyelvi pályázataiból

 

Budapest, 1010

 

Tartalom:

 

Előszó 5
BALOGH GIZELLA ILDIKÓ: Beregi erdőlés 11
DR. BENCZE IMRE: Mesterségnevek – telefonkönyvből 29
BOTKA VERONIKA: Az ötvösség és német eredetű szókincse 48
CZIKER ANDRÁS: A nagykárolyi fésűsmesterség 63
CSISZÁR ÉVA: A csiszár foglalkozás- és családnév titkainak feltárása 83
DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BESZÉLNI NEHÉZ! KÖRE (Kispál Mónika 9. A, Máté-Tóth Gyöngyi, Nyerges Evelin, Pintér Beáta, Ruskó Kármen 10. A, Balogh Dorina 10. B, Horváth Nikoletta, Lódri Szabina 11. A, Balogh Ramóna, Vincze Zsanett 11. B, Györffy Imréné körvezető): kalapos ~ Kalapos 92
ELEK CSABA – ELEKNÉ GYARMATI MÓNIKA: Ács – ácsmesterség 99
FODORNÉ LÁNCZ ÉVA ANNA: Középkori mesterségek emléke neveinkben 110
GULYÁS LÁSZLÓ SZABOLCS: Mészégetők és a mész fogalma a Mohács előtti Magyarországon 120
GYARAKI GÁBOR: Foglalkozáshoz köthető cigány családnevek 139
DR. HAJDÚ TAMÁS: A gombkötő mesterség 145
MUHEL GÁBOR: A gádorosi bognármesterség hagyományai a régi magyar családnévkutatás tükrében 166
DR. POMOZI PÉTER: Az Óperencián innen és túl. A huszárok nevéről és mesterségéről 199
ROJÁK ANGÉLA: Szabómesterség a kárpátaljai Dercenben 227
SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA: A mi mesterségneveink 232
DR. SZILVÁSI CSABA: Mesterségnevek, neves mesterségek és mesterek 239
DR. TARI LUJZA (MIHÁLTZ GÁBORNÉ): Zenésznevek, muzsikálással kapcsolatos személynevek 267
DR. VIZI MÁRTA: Az én fazekasaim. Egy régész kalandozásai mesterek, műhelyek és termékek között 273
ZABOLAI I–VIII. OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Kovács Tímea, Kozma Viola, Pozsony Eszter, Bíró Beáta, Perdi Katalin, Boc Szilvia, Kovács Gabriella, Zsidó Csengelle, Szabó Kinga VII. B, Aczél Annamária magyar–német szakos tanár): Famegmunkálás a háromszéki Zabolán 285
DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT: Mesterségnevek a muravidéki magyarság családneveinek és identitásának tükrében 297
A szerzőkről 305

 

Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Bachát L.-Benkő L.-Chikán Zoltánné: Leíró magyar nyelvtani gyakorlatok

Leíró magyar nyelvtani gyakorlatok

 

Budapest, 1985

 

Raktárkészlet:  0 db
1 450 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

12

Terméksorrend: