Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: (Inter)


Terméksorrend:

-10%
  Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010

Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010


2005-ben jelentkezett a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport az első Jelentés kötettel, amelyet most követ a második. A tanulmánygyűjteményben napjaink magyar nyelvének hangtani, nyelvtani, szókészlettani, nyelvhasználati változásairól olvashatunk tényfeltárásokat, valamint megtalálható benne a legfrissebb magyar nyelvstratégia vázlata.
A kötet tartalmaz egy gyűjteményt abból a közel 1000 magyar szóból, amelyek a rendszerváltás óta keletkeztek nyelvünkben.


Tartalom


Szilvási Csaba: Válogatás a Gépirodalmi szöveggyűjteményből(sms-nyelv paródia


Tanulmányok


Adamikné Jászó Anna: Hová lett a szép magyar beszéd?

A magyar hangzó nyelv változásai (1978–2008)

Zimányi Árpád: Nyelvtani változások a mai magyar nyelvben

Minya Károly: Nyelvújítás napjainkban

Dede Éva: Vicc, sértegetés, erőszak – a nyelvi viselkedés egy fajtájáról

Horváth Péter Iván: Fordítási eredetű változások a mai magyar nyelvben

Bódi Zoltán: A világháló nyelve és a magyar nyelv

Vasné Tóth Kornélia: Neologizmusok a diáknyelvben

Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján

Veszelszki Ágnes: Neologizmusok és hapax legomenonok a reklámokban

Schirm Anita: A reklámplakátok kommunikációja

Kiss Gábor: A magyar lexikográfia eredményei, hiányosságai és teendői

Balázs Géza–Tóth Etelka: Az új idegen szavak értelmező és magyarító szótára mint nyelvstratégiai kezdeményezés

Zimányi Árpád: Egy új helyesírás felé

Balázs Géza: A magyar nyelvstratégia vázlata (2009)

Jelentések

Nagy Levente–Balázs Géza: A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2005–2009) és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (2006–2009) története

Pölcz Ádám: A Kazinczy-emlékév eseménytörténete. Az én cégérem. Az évtized legjobb üzlet- és cégnevei, 2000–2009

Új szavak, kifejezések

Balázs Géza–Buvári Márta–Dede Éva: Új szavak, kifejezések. Nem szótározott szavak tárháza (2000–2010)
Budapest, 2010
 

Raktárkészlet:  1 db
2 950 Ft
Akció: 2 650 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
-8%
  Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.): Szemiotika és tipológia

Szemiotika és tipológia


A komplex jelek kutatása


Budapest, Eger, 2007 

Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
-8%
  Balázs G., H. Varga Gy., Veszelszki Á.: A magyar szemiotika negyedfél évtized után

A magyar szemiotika negyedfél évtized után


Budapest, Eger, 2005 

Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
-8%
  Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.): Társadalom és jelek

Társadalom és jelek


Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról


Budapest, 2006 

Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
Akció: 1 650 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
-10%
Balázs Géza: A nyelvújítás jelvilága

A nyelvújítás jelvilága


Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól


Budapest, 2009 

Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
Akció: 1 800 Ft
Kezdete: 2013.11.04
A készlet erejéig
-20%
Balázs Géza (szerk.): A magyar reneszánsz stylus

A magyar reneszánsz stylus


2008


A kötetben, a reneszánsz sokszínűségéhez illően, a legváltozatosabb szempontból közelítő tanulmányok szerepelnek 15 szerző tollából (Halmai Tamás, Balázs Géza, Voigt Vilmos, Szentmártoni Szabó Géza, Vadai István, Vámos Hanna, Benczik Vilmos, C. Vladár Zsuzsa, Lőrinczi Réka, Szathmári István, Takács Anett, Marton Szabolcs, Hoványi Márton, Kun János Róbert, Pál Dániel Levente, Fűzfa Balázs).


A magyar reneszánsz nyelvi stílusát a kötet szerzői szemiotikai keretben járták körül. Tehát reneszánsz jeleket kerestek, a reneszánsz korszakot mint művelődéstörténeti egységet, keretet meghatározó jeleket – különféle jelrendszerekben. A nyelv természetesen kiemelkedő helyen szerepel, hiszen a nyelvi emlékekből egyéb jelrendszerekre is ráláthatunk.


A kiadvány az alábbi témakörök szerint épül fel:

1. A reneszánsz hangjai, költői.

2. A retorika feléledése.

3. A nyelvészeti gondolkodás, a grammatikák felvirágzása.

4. A viselkedési normák átalakulása.

5. Nevetéskultúra, tabuk felszínre kerülése.

6. Mediális fordulat – gondolkodási fordulat. 

 

Raktárkészlet:  1 db
1 800 Ft
Akció: 1 440 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.): Az abdukció

Az abdukció


2008

 

Az abdukció logikája, szemiotikája.


Tartalom:

Voigt Vilmos: Ajánlás: tovább a magyar szemiotika útján!
Az abdukció
Petőfi S. János: Az abdukció szerepe a "face to face" kommunikációban és a szöveginterpretációban
Benkes Zsuzsa: Kreatív gyakorlatok az abduktív jelentéstulajdontáshoz
Bencze Lóránt: Az abdukcióról – antropológiai nyelvészeti szempontból
Balázs Géza: Az abdukció a modern nyelvtudományban, valamint igazolása Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász-ában
Nemesi Attila László: Abdukció és implikatúra: az informális következtetések logikája
Zsélyi Ferenc: Az abdukció cselekményformáló szerepe a XIX. század végi pszichopatológiában, kriminológiában és detektívtörténetekben – a regény technologizálódása és az irodalom szemiotikai fordulata
Újvári Edit: Az abdukció jelentősége a tipológiai szimbolizmusban
Pappert Mariann: A jelentéstulajdonítás aspektusairól – Az apátia fogalmának értelmezése I. A. Goncsarov Oblomov című regényében

Szimbolizáció
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A szimbolizáció pragmatikájához. Szociális jelenségek interiorizációja szimbólumok segítségével
Büky László: A szóképértelmezés lehetőségéről
Tokaji Ildikó: A térképjelek reprezentálása
Veszprémi Eszter: A nyíregyházi Morgó temető szemiotikájának tanulságai
Hulyák-Tomesz Tímea: Borkóstolás – borjellemzés
Kiss Róbert Richard: Búcsúzási szokások a nemzetközi repülőtereken

Szemiotika és nyelv
Pátrovics Péter: Szemiotika és aspektológia. A szemiotika és az aspektológia kapcsolódási pontjairól
Ardamica Zorán: Intermediális szöveg betonkeverőre – FINISH Concerto for
Hoványi Márton: Szavak az inkvizíció színe előtt
Schirm Anita: A ‘hát’ diskurzusjelölő partikula használata
Csepeli Zoltán: Szemiotikai határjelenségek a sensusalapú tipológiában
Szücs Márta: Frazeológiai egységek jelentésének értelmezése dinamikus jelentésmodell segítségével
Dede Éva: A kétkulacsos kópé – avagy adalékok a vicc jelentéséhez
Horváth Zoltán: Filmbeszéd
Deák-Sárosi László: Reprezentáció és jelentéstulajdonítás a mozgóképpel kapcsolatban
Szayly József: Az új évezredben új kihívások előtt a közszolgálati média
Benyhe István: A humán alapú tehetségfejlesztés egy sajátos kísérlete
Szekeres Adrienn: Ny. A. Nyekraszov alkotói munkásságának hatása Dosztojevszkij művészi világára. Az Időjárásról című versciklus szemiotikája ‘A Karamazov testvérek’ és a ‘Bűn és bűnhődés’ ábrázolása felöl
Kuna Ágnes: Az autósiskolák neveiről és emblémáiról

Szemiotika és társadalom
Veszelszki Ágnes: 20. század eleji "marketing", avagy meggyőzési stratégiák a Nyugat hirdetésszövegeiben
Balázs László: Hálózatok szerepe a szemiotikában. A hálózatok értelmezései
Kovács Dóra: A macskák és a közlekedés
Szalai Nikoletta: "Amikor szerda éjjel táncra kelnek a jelöltek"
Mészáros Mariann: Képtelen testek
Szabó Csaba: A képbe merevített mozdulat
Vanyur Zsófia: Börtönbe zárt diskurzusok
Sóskuti Zoltán: A "tánc" jelentése. Bevezetés a társasági táncok szemiotikájába
Németh Zoltán: A szigligeti JAK-táborok szemiotikája

Szemiotikai dokumentumok
Voigt Vilmos: Egy jó előjel a közelmúltból – Sebeok, Thomas A.: Prefigurements of Art
Majláth Orsolya: Mit ér az ősz jelek nélkül?

 

Raktárkészlet:  1 db
2 000 Ft
  Balázs Géza, Voigt Vilmos (szerk.): A magyar jelrendszerek évszázadai

A magyar jelrendszerek évszázadai


Budapest, 1998 

Raktárkészlet:  0 db
1 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Balázs Géza, Voigt Vilmos (szerk.): Jeles jogok - Jogos jelek

Jeles jogok - Jogos jelek


Nyelvi jogok - Társadalmi konfliktusok


Budapest, 2000 

Raktárkészlet:  0 db
1 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Balázs Géza (szerk.): Felfedezőúton a jelek világában

Felfedezőúton a jelek világában


Budapest, 1999 

Raktárkészlet:  0 db
1 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
-20%
  Voigt Vilmos, Balázs Géza: A kezdetektől a máig - A modern magyar szemiotika olvasókönyve

A kezdetektől a máig - A modern magyar szemiotika olvasókönyve


2005
 
2 000 Ft
Akció: 1 600 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig

Terméksorrend: