Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Tinta


Terméksorrend:

-33%
  Balázs Géza-Grétsy László: Régi magyar mesterségek-családneveink tükrében

Régi magyar mesterségek-családneveink tükrében

Válogatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyanyelvi pályázataiból

 

Budapest, 1010

 

Tartalom:

 

Előszó 5
BALOGH GIZELLA ILDIKÓ: Beregi erdőlés 11
DR. BENCZE IMRE: Mesterségnevek – telefonkönyvből 29
BOTKA VERONIKA: Az ötvösség és német eredetű szókincse 48
CZIKER ANDRÁS: A nagykárolyi fésűsmesterség 63
CSISZÁR ÉVA: A csiszár foglalkozás- és családnév titkainak feltárása 83
DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BESZÉLNI NEHÉZ! KÖRE (Kispál Mónika 9. A, Máté-Tóth Gyöngyi, Nyerges Evelin, Pintér Beáta, Ruskó Kármen 10. A, Balogh Dorina 10. B, Horváth Nikoletta, Lódri Szabina 11. A, Balogh Ramóna, Vincze Zsanett 11. B, Györffy Imréné körvezető): kalapos ~ Kalapos 92
ELEK CSABA – ELEKNÉ GYARMATI MÓNIKA: Ács – ácsmesterség 99
FODORNÉ LÁNCZ ÉVA ANNA: Középkori mesterségek emléke neveinkben 110
GULYÁS LÁSZLÓ SZABOLCS: Mészégetők és a mész fogalma a Mohács előtti Magyarországon 120
GYARAKI GÁBOR: Foglalkozáshoz köthető cigány családnevek 139
DR. HAJDÚ TAMÁS: A gombkötő mesterség 145
MUHEL GÁBOR: A gádorosi bognármesterség hagyományai a régi magyar családnévkutatás tükrében 166
DR. POMOZI PÉTER: Az Óperencián innen és túl. A huszárok nevéről és mesterségéről 199
ROJÁK ANGÉLA: Szabómesterség a kárpátaljai Dercenben 227
SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA: A mi mesterségneveink 232
DR. SZILVÁSI CSABA: Mesterségnevek, neves mesterségek és mesterek 239
DR. TARI LUJZA (MIHÁLTZ GÁBORNÉ): Zenésznevek, muzsikálással kapcsolatos személynevek 267
DR. VIZI MÁRTA: Az én fazekasaim. Egy régész kalandozásai mesterek, műhelyek és termékek között 273
ZABOLAI I–VIII. OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Kovács Tímea, Kozma Viola, Pozsony Eszter, Bíró Beáta, Perdi Katalin, Boc Szilvia, Kovács Gabriella, Zsidó Csengelle, Szabó Kinga VII. B, Aczél Annamária magyar–német szakos tanár): Famegmunkálás a háromszéki Zabolán 285
DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT: Mesterségnevek a muravidéki magyarság családneveinek és identitásának tükrében 297
A szerzőkről 305

 

Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Akció: 2 000 Ft
Kezdete: 2013.07.13
A készlet erejéig
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal

A nyelv kisajátítása
A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal


Budapest, 2010

A nyelvi befolyásolás kérdése már az ókor óta az érdeklődés középpontjában áll, és különös jelentőséget kapott a 20. század tragikus történelmében. Jelen kötet a 20. század derekán a kommunista párt lapjában, a Szabad Népben megjelent vezércikkek elemzésére vállalkozik. Az állam­szocializmus politikai propagandáján vizsgálja a hatalom diszkurzív meg­közelítésének lehetőségeit. Az interdiszciplináris megközelítés hatékonyan járul hozzá a politikai propaganda tudatos értelmezéséhez. Különféle módszereket mutat be a nyelvi befolyásolás eszközeinek fölfedésére, pragmatikus szempontból teszi átláthatóvá a médiaüzenetek megszerkesztésének leg­gyakoribb manipulatív technikáit. A bemutatott példák a kiválasztott mintákon túlmutatóan segítenek megérteni, hogy a média miként befolyásolja a világról alkotott elképzeléseinket, ezzel a politikai üzenetek iránti kritikusabb szemléletre ösztönöznek. A kötetet kiegészítő nyelvi adattár a korabeli kulcsszavakat veszi számba, amelyek ismerete nélkül nem jöhet létre az időszak pontos megértése.

A szerző 1984-ben az ELTE BTK nappali tagozatán, magyar–könyvtár szakon szerzett képesítést. 1989-ben sajtótörténetből doktorált. A sajtó- és propagandatörténet avatott kutatója, akinek számos tanulmánya és köz­leménye jelent már meg a témában. Könyve közel egy évtizedes kutatás gyümölcse, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskoláján 2007-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott változata. Az opponensi jelentésekből egy-egy részlet:

„A jelen disszertáció nem szakirodalmi előzmény nélkül született, de önálló, újszerű nézőpontot alakított ki. Értéke, hogy eddigi köznapi tudásunkat elméleti alapon teszi tárgyiassá. Helyeselhető, hogy a dolgozat jellegének megfelelően elhatárolja munkáját a sajtótermékeknek korábbi, az érthetőségre és a nyelvápolásra irányuló nyelvi elemzéseitől, nem elítéli a politikai kijelentéseket, nem beszél igazságértékük milyenségéről: módszere objektív, tudományos.” V. Raisz Rózsa nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár

„A dolgozat kellő problémaérzékenységről árulkodó, nagy igényű vállalkozás, amely a maga eredményeivel termékenyen járul hozzá a nyelvészeti érdekeltségű médiaelemzés, médiakritika magyarországi, illetve magyar nyelvre vonatkozó kutatásainak kiterjesztéséhez.” Tátrai Szilárd egyetemi adjunktus

 

Raktárkészlet:  0 db
2 100 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal

Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal

 

 

 

 

 

 

Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal I-II. Buda, 1831-1832. könyvének hasonmás kiadása.


2010


(Tinta)

 

Raktárkészlet:  0 db
30 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai

E nem túl nagy terjedelmű kézikönyv eligazítja az érdeklődőket a világ kisebb és nagyobb nyelveiről, és szakszerűen ismerteti a rokon nyelvek közötti kapcsolatokat.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 450 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

Terméksorrend: