Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Tankönyvkiadó, Budapest


Terméksorrend:

Kálmán Béla (szerk.): Magyar nyelvjárások X.

Magyar nyelvjárások X.


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Nyelvtudományi Intézetének évkönyve


Budapest, 1964 
1 500 Ft
Kálmán Béla (szerk.): Magyar nyelvjárások IX.

Magyar nyelvjárások IX.


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Nyelvtudományi Intézetének évkönyve


Budapest, 1963 
1 500 Ft
Kálmán Béla (szerk.): Magyar nyelvjárások VIII.

Magyar nyelvjárások VIII.


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Nyelvtudományi Intézetének évkönyve


Budapest, 1962 
1 500 Ft
Kálmán Béla (szerk.): Magyar nyelvjárások VII.

Magyar nyelvjárások VII.


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Nyelvtudományi Intézetének évkönyve


Budapest, 1961 
1 500 Ft
  Antal László: Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény II.

Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény II.


Budapest, 1982 

Raktárkészlet:  0 db
2 400 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Keszler Borbála: A mai magyar nyelv II. (Cikk- és tanulmánygyűjtemény)

A mai magyar nyelv II.


(Cikk- és tanulmánygyűjtemény)


Budapest, 1987

 

 
1 000 Ft
  Antal László: Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény I. – A prágai iskola
(Félretéve)
A prágai iskola
Budapest, 1981. 

Raktárkészlet:  0 db
1 500 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Antal László: Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény III. Első és második kötet – A genfi iskola
(Félretéve)
Első és második kötet
A genfi iskola
Budapest, 1989. 

Raktárkészlet:  0 db
3 800 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Pléh Cs., Siklaiki I., Terestyéni T.: Nyelv, kommunikáció, cselekvés I-II.

Nyelv, kommunikáció, cselekvés I-II.


Budapest, 1988, 1991 
1 000 Ft
  Antal László: Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény VI. Első, második és harmadik kötet
VI / 1, 2, 3.
Budapest, 1986. 

Raktárkészlet:  0 db
5 850 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Antal László: Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény IV. Első és második kötet – A koppenhágai iskola
(Félretéve)
Első és második kötet
A koppenhágai iskola
Budapest, 1983. 

Raktárkészlet:  0 db
3 800 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Antal László: Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény V. Első és második kötet

Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény V.

Első és második kötet


Budapest, 1984 

Raktárkészlet:  0 db
3 100 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Laziczius Gyula: Fonetika

Fonetika


Budapest, 1963 
1 200 Ft
Bárdos Jenő: Élő nyelvtanítás történet

Élő nyelvtanítás történet


Budapest, 2005 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata

Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata


Budapest, 2002 

Raktárkészlet:  0 db
2 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Rácz Endre (szerk.): Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből
Budapest, 1989. 
Raktárkészlet:  0 db
1 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Hajdú Péter – Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink

Budapest, 1978.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 400 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Teleki Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe

Bevezetés az általános nyelvészetbe


1977Tartalom

Az általános nyelvészet tárgya
A nyelvi kommunikáció
A nyelvi jel
A jelentés
Jel és jelenség kapcsolata
A nyilatkozat mint indicium
A nyelv és beszéd
A nyelvek leírása
Szintaxis
Morfológia
Fonetika. Fonológia
Szemantika
A szókészlet elmélete (lexikológia) és feldolgozása
A nyelvek belső sokrétűsége
A nyelvek változása: történeti nyelvészet
A nyelvek összehasonlítása
Nyelv és gondolkodás
Nyelv és társadalom

 

Raktárkészlet:  0 db
1 960 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet

Magyar nyelvjárástörténet


Budapest,1957


Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek


A nyelvjárástörténet a legújabb nyelvészeti stúdiumok közé tartozik. Tárgya a nyelvjárások történeti fejlődésének vizsgálata, célja pedig annak a ténynek beható megvilágítása, hogy a nyelv történeti fejlődésének, illetőleg a nyelvi különbözőségek kialakulásának nemcsak időbeli, hanem éppen annyira fontos térbeli vonatkozásai is vannak. A nyelvjárástörténetnek mint újabb tudományágnak is van már bizonyos mértékben kialakult, de természetesen még lényegesen tovább fejleszthető módszere; ellenben - a nyelvtudomány nem egy ágánál fokozottabb mértékben - számos részletkérdésben nincsenek még teljesen kialakult, szilárdnak mondható eredményei. Bár a módszer további tökéletesítése, főként pedig a részletkutatások kiterjesztése még nyilván több nyelvésznemzedék számára fog fáradságos feladatot jelenteni, nem nehéz megjósolni, hogy a nyelvjárástörténeti vizsgálatoknak manapság tapasztalható hatalmas föllendülése rohamos gyorsasággal teremt majd újabb és újabb eredményeket, s termékenyíti meg nyelvtudományunk más ágait is. E tankönyv a magyar nyelvjárástörténeti vizsgálatok jelenlegi helyzetéről kíván számot adni. Feladata nem csupán az, hogy bizonyos konkrét nyelvi ismeretanyagot nyújtson, hanem az is, hogy bepillantást engedjen a nyelvjárástörténet általános problematikájába. Ennek megfelelően a könyv egy része elvi és módszertani jellegű fejtegetéseket tartalmaz, másik része pedig a magyar nyelvjárások vázlatos történetét foglalja magába.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 800 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

Terméksorrend: