Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Nap Kiadó


Terméksorrend:

Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára

A magyar nyelv teljes szótára

Előző kiadás: Pest, 1873

Reprint


Budapest, 2010


Az 1873-ban megjelent 83 ezer címszavas szótár remekül bemutatja, hogy milyen volt nyelvünk a 19. század második harmadának végén, s nemcsak a maga korában számított igen jó gyakorlati kézikönyvnek, hanem napjainkban is sok tanulsággal szolgál, legfőképpen azáltal, hogy megfontolt értelmezései nyomán az azóta eltelt közel 150 esztendő szókincsbeli változásai, módosulásai is tudatosulnak bennünk.

 

Raktárkészlet:  1 db
9 800 Ft
  Illyés Gyula: A törzs szavai. – Írások az anyanyelvről.

A törzs szavai – Írások az anyanyelvről


Magyar esszék sorozat


Megjelenés éve: 2002

Válogatta Domokos Mátyás és Szathmári István, az Utószó Szathmári István munkája.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 950 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Vékony Gábor: A székely írás története

A székely írás történeteMegjelenés éve: 2004

Bár számtalan könyvecske jelenik meg a rovásírásról, e „divatos” témáról napjainkban, a közelmúltban elhunyt régész-nyelvész egyetemi oktató szerző, Vékony Gábor könyve a tudományosan megközelített, „hiteles”, a legújabb kutatásokat is figyelembe vevő mű. Kötetbe gyűjtötte az elmúlt évtizedekben e témában publikált írásait, számba veszi a teljes eddig ismertté vált feliratos anyagot, legyenek azok a Kárpát-medencében vagy másutt (pl. a hajdani Kazáriában). A munka a hazai és a nemzetközi szakirodalom gazdag, széles körű, interdiszciplináris feldolgozásán alapszik. Alapos elemzés olvasható benne a nagyszentmiklósi kincsről, a Telegdi János-féle rovásírásemlékről (1598), Bélay Barnabás szövegéről. Világos elemzés található benne az újabban előkerült leletekről. Óhatatlan, hogy a szerző ne szóljon hozzá olyan fontos problémák megoldásához, mint a székely kérdés. A munka értékét növeli az alapos tudománytörténeti áttekintés.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 900 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Tóth Imre: Palóc tájszótár

Palóc tájszótár


Reprint sorozat


Megjelenés éve: 2007

A szótár máig az egyetlen szótári reprezentációja a palóc népi kultúrának és szó-kincsnek. A szerző nem tisztes távolságból szemléli a már lassan eltűnő paraszti világot, hanem belső élményként ábrázolja a palócság mindennapi életét, örömeiket, bánataikat, küzdelmeiket a létfenntartásért.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 700 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Szinnyei József: Magyar Tájszótár

Nap Kiadó, Reprint sorozat, 2003.
Előző kiadás: Bp., I. kötet 1893., II. kötet 1897-1901., Gombocz 1910.

 

Raktárkészlet:  0 db
9 800 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár

Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár


Reprint sorozat


Előző kiadás: Újvidék, I.kötet 1968. II. kötet 1975 III. k.1978

Nap megjelenés: 2000

A kötet megjelenésekor az Újvidéken élő professzor asszony elhunyt. Az előszót azonban még ő dolgozta át. Az 1960-as, 70-es évek gyűjtésekor fellelt anyag a mai Horvátországban (Eszék, Haraszti, Rétfalu és Szentlászló) már nem található meg! A csángókhoz hasonlatosan Árpád-kori nyelven beszélő közösség a jugoszláviai háború folyamán végképp megsemmisült. Nyelvi és néprajzi, pótolhatatlan tudás van e könyvben.

 
6 000 Ft
  Frecskay János: Mesterségek szótára - Szótár és iparágleírás 1912-ből

Mesterségek szótára – Szótár és iparágleírás 1912-ből


Reprint sorozat


Előző kiadás: Budapest, 1912
Nap első kiadás: 2001

Az 1912-ben, majd 1922-ben megjelent kötet két részre tagolódik: I. Ötven iparág leírása; II. Ezen iparágak összesített magyar-német és német-magyar szótára.

 

Raktárkészlet:  0 db
6 900 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Csűry Bálint: Szamosháti szótár

Szamosháti szótár


Reprint


Előző kiadás: Budapest, 1935-1936
Nap megjelenés éve: 2004

A szótár nemcsak a nyelvészet, hanem a néprajz körében is jelentős! Csűry Bálint összegyűjtötte a szavakat, a mondásokat, az életmódra vonatkozó anyagokat, és iskolát teremtett a szótáralkotás terén is. 
8 000 Ft

Terméksorrend: