Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság


Terméksorrend:

12

Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára, CsnSz. 
Raktárkészlet:  0 db
12 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Erdődi József: Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk

Uráli csillagnevek és mitológiai magyarázatuk

A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 124. szám.

 

Budapest, 1970


 
2 000 Ft
Kispál Magdolna: Napszakok nevei az ugor nyelvekben

Napszakok nevei az ugor nyelvekben

Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 39.

 

Budapest, 1938

 

Felvágatlan!

 
2 000 Ft
Kovalovszky Miklós: Az irodalmi névadás

Az irodalmi névadás

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 34.

 

Budapest, 1934

 
2 000 Ft
Gombocz Zoltán: Hangtörténet

Hangtörténet


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 77.


Budapest, 1950

 
750 Ft
 Horváth Károly: Az sz-szel és d-vel bővülő v-tövű igék története

Az sz-szel és d-vel bővülő v-tövű igék története


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 61.


Budapest, 1941

 
800 Ft
 Terestyéni Cz. Ferenc: Magyar közszói eredetű személynevek az 1211-i tihanyi összeírásban

Magyar közszói eredetű személynevek az 1211-i tihanyi összeírásban


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 59.


Budapest, 1941

 
710 Ft
 Gácser Imre: Az 1211. évi tihanyi összeírás helyesírása és hangtani sajátságai

Az 1211. évi tihanyi összeírás helyesírása és hangtani sajátságai


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 58.


Budapest, 1941

 
790 Ft
 H. Németh Gyula: Az észbeli gyarlóság kifejezése a magyarban

Az észbeli gyarlóság kifejezése a magyarban

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadányai 60.

(Változatlan utánnyomás)


Budapest, 1941

 
1 290 Ft
 Pereszlényi Pál: A magyar nyelv grammatikája. Grammatica lingvae ungaricae

A magyar nyelv grammatikája.

Grammatica lingvae ungaricae

A magyar nyelv grammatikája.Kiadványai 226.

Hasonmás kiadás fordítással


Budapest, 2006 

 

Raktárkészlet:  0 db
2 850 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Vértes O. András: Az <i>u</i> és <i>v</i> hangok jelöléstörténetéhez

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 44. szám

Budapest, 1939.

 

Raktárkészlet:  0 db
790 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Schram Ferenc: 1790–1819 közti körözőlevelek nyelvi és néprajzi adatai

1790–1819 közti körözőlevelek nyelvi és néprajzi adatai


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 108. szám


Budapest, 1964 

Raktárkészlet:  0 db
1 290 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Vértes O. András: Érzelmi világunk és a nyelv történeti változásának kölcsönhatása

Érzelmi világunk és a nyelv történeti változásának kölcsönhatása


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 179. szám


Budapest, 1987

 

 

Raktárkészlet:  0 db
800 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Pusztay János (szerk.): Balázs János-emlékülés

Balázs János-emlékülés

Szombathely, 1999. november 18.


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 213. szám


Budapest, 2000 
800 Ft
Erdődi József: Időszámításunk

Időszámításunk


Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 151.


Budapest, 1977 
1 280 Ft
Lotz János: Az igék alakja a Jókai-kódexben

Az igék alakja a Jókai-kódexben


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 165. szám


Budapest, 1982 

Raktárkészlet:  0 db
790 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Lőrincze Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk?

Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk?


Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 162.


Budapest, 1985 
1 100 Ft
 Melich János: A magyar tárgyas igeragozás (Alaktani fejtegetés)

A magyar tárgyas igeragozás (Alaktani fejtegetés)


Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 14.


Budapest, 1914 (Reprint) 
790 Ft
Tolnai Vilmos: A szólásokról

A szólásokról


Adalék a szóláshasonlatok, szólásmódok és közmondások elméletéhez


Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 12.


Budapest, 1910 (Reprint)

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 350 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Simor-kódex – Krisztina-legenda

A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel.

Régi Magyar Kódexek 6.

Budapest, 1988.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 780 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 V. Raisz Rózsa, H. Varga Gyula: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I.

Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I.


XIII. Anyanyelv-oktatási napok Eger, 1998. július 7-10.

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. szám


Budapest, 1999 

Raktárkészlet:  0 db
1 990 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Kniezsa István: A magyar helyesírás a tatárjárásig

MNyTK, 25.
Budapest, 1928.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 900 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Balogh Lajos – Ördög Ferenc: Komárom megye földrajzi nevei
MNyTK. 169.
Budapest, 1985. 

Raktárkészlet:  0 db
2 190 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Büky Béla: A magyar és nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban

A magyar és nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban

 

Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 204. szám


Budapest, 1996


Előszó

Az itt kötetszerű méretben feltárt téma szerintem azért fontos tudománytörténetileg, mivel két tudomány, a nyelvtudomány és a pszichológia érintkezési pontjait kívánja bemutatni időrendi megközelítésben, és mint ilyen, egybevetésből fakadó számvetés, szintetikus kép mellett modellt, mintát képezhet a tudományközi kapcsolatok hasonló feltárásához most, amikor a számvetések idejét éljük, nemcsak a politikában, de a tudományban is. Persze nem nagyon első a hazai tudományban, aki a nyelvtudomány és a pszichológia kapcsolatait tudománytörténetileg közelíti meg, de a szerzők mégsem adták kötetüknek a fenti címet: a két tudomány egymásra hatásának kérdéseit az illetők által írt szélesebb témakörű monográfiákból kell előhalászni. Ilyen munka volt pl.: Kornis Gyula "A lelki élet" (1917-1919), Harkai Schiller Pál "A lélektan feladata" (1940), Lénárd Ferenc "A lélektan útjai" (1946) és legújabban Pléh Csaba "Pszichológiatörténet" (1992) c. munkája.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 100 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Balassa József: A nép nyelvének tanulmányozása
Tájékoztató a Magyar Nyelvtudományi Társaság népnyelvi gyűjtői számára.
MNyTK 4.
Budapest, 1905. Reprint. 

Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Lotz János: Egy nyelvtani modell - Két fejezet a magyar nyelvtanból

Egy nyelvtani modell

Két fejezet a magyar nyelvtanból

 

Különlenyomat a Magyar Nyelv 1967.évi 4. számából

Budapest, 1968


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 1968

 

Raktárkészlet:  0 db
600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Schram Ferenc: XVI-XVIII. századi földrajzi nevek - Az Országos Levéltár "Urbaria et Conseriptiones" gyűjteményében

XVI-XVIII. századi földrajzi nevek - Az Országos Levéltár "Urbaria et Conseriptiones" gyűjteményében


Budapest, 1973


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 132. szám

 
3 780 Ft
 D. Mátai Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós, Gegő Elek (1805-1844)

Egy elfelejtett reformkori magyar tudós, Gegő Elek (1805-1844)


Budapest, 1976


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványa 146. szám

 

Raktárkészlet:  0 db
600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Gulya János - Szathmári István (szerk.): Sajnovics János - Sajnovics János emlékünnepség és tudománytörténeti szimpozion

Sajnovics János-emlékünnepség és tudománytörténeti szimpozion (Székesfehérvár – Tordas, 1970. május 12-14.)
Budapest, 1970.
MNyTK 131. szám

 

Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Szathmári István (szerk.): Nyelvtudományi Vándorgyűlés Hódmezővásárhely, 1972. október 20-21.

Nyelvtudományi Vándorgyűlés Hódmezővásárhely, 1972. október 20-21.


Budapest, 1972


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 133. szám

 
600 Ft
 Kiss Lajos: Melich János emlékezete - Születésének 100. évfordulójának alkalmából

Melich János emlékezete - Születésének 100. évfordulójának alkalmából


Különlenyomat a Magyar Nyelv LXIX. évfolyamából


Budapest, 1973


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 134. szám 
490 Ft
 Balogh Lajos - Ördög Ferenc: Zala Megye földrajzi nevei II.

Zala Megye földrajzi nevei II.

A keszthelyi járás


Budapest, 1986A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 178. szám 

Raktárkészlet:  0 db
2 490 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Békési Imre : Név és névkutatás

Név és névkutatás

Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai (Szeged, 1984. április 13-14.)


Budapest, 1985

 A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 170. szám

 
2 590 Ft
 Szathmári István - Ördög Ferenc : Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen

Pais Dezső tudományos emlékülés Zalaegerszegen


Budapest, 1975


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 140. szám

 
2 490 Ft
Hartnagel Erzsébet: Újabb német jövevényszavainkról

Újabb német jövevényszavainkról


Budapest, 1933

(Reprint kiadás. Készült a Könnyűipari Gépi Adatfeldolgozó Vállalat sokszorosító részlegében 200 példányban.)


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 32. szám

 
2 090 Ft
 Király Péter: A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában
Különlenyomat a Magyar Nyelv LXXII/2–4. és LXXXIII/1. számából.
MNyTK, 148. szám.
Budapest, 1977. 

Raktárkészlet:  0 db
790 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Molnár József és Wacha József: A beszédszinpozion magyar előadásai

A beszédszinpozion magyar előadásai


 

Budapest, 1976A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 139. szám


 
890 Ft
Sallai János, Szende Tamás: A szünet mint funkció
MNyTK, 143. szám
Budapest, 1975. 

Raktárkészlet:  0 db
690 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Guttmann Miklós - Köbölkuti Katalin: Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza

Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza

 

Budapest, 1987

 A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 182. szám

 

Raktárkészlet:  0 db
1 790 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Körmendi Géza: Komárom megye helységneveinek rendszere

Komárom megye helységneveinek rendszere


Budapest, 1986


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 173. szám

 
790 Ft

12

Terméksorrend: