Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: MTA Nyelvtudományi Intézet


Terméksorrend:

Kemény Gábor: Szindbád nyomában
Krúdy Gyula a kortársak között
Linguistica, A/7.
Budapest, 1991. 

Raktárkészlet:  1 db
800 Ft
 Studia in honorem Andreae O. Vértes oblata a collegis et discipulis

Studia in honorem Andreae O. Vértes oblata a collegis et discipulis

Angol és (főleg) magyar nyelvészeti tanulmányok Vértes O. András tiszteletére

 

Budapest, 1991

 
1 200 Ft
Papers in computational lexicography complex '94

Papers in computational lexicography complex '94

 

Budapest, 1994

 
2 300 Ft
IV. Uráli grammatizáló

IV. Uráli grammatizáló


2005


A kötet, amelyet most a kezében tart az olvasó, a 4. Budapesti Uráli Műhely előadásainak magyar nyelvű szövegeit tartalmazza.


Tartalom

 • Ladányi Mária: A grammatikalizáció kutatása és a modern nyelvelméletek
 • Csúcs Sándor: A létige a permi nyelvekben
 • Driussi, Paolo: Folyamatban levő grammatikalizálódás a cseremisz nyelvben
 • Fejes László: A komi „összetett igék” - grammatizálódás grammatikai morféma nélkül?
 • Forgács Tamás: Grammatikalizálódás az igekötők körében
 • Geisler, Michael: Grammatizálódhat-e a semmi? Széljegyzetek a permi magánhangzó ~ semmi váltakozásokhoz
 • Grünthal, Riho: Hány oka lehet a vepsze szekunder névutói eredet\u0171u helyhatározóragok szuffixálódásának?
 • Gugán Katalin: Időhatározói alárendelő kötőszavak grammatikalizációja a szurguti osztjákban
 • Havas Ferenc: Tárgyas ragozás és medializáció
 • Honti László: A „birtokos szerkezet > névutós szerkezet > esetragos névszó” metamorfózis végállomása (nyelvspecifikusak-e az egyes stációk és az esetrag kategóriája az uráli nyelvekben?)
 • Klumpp, Gerson: Igékből grammatizálódott aspektusjelölés a kamasszban
 • Kulonen, Ulla-Maija: Mutató névmások az uráliban és grammatikalizációjuk
 • D. Mátai Mária: Szófajváltás és grammatikalizáció
 • Rédei Károly: Adalékok a grammatikalizációhoz a permi nyelvekből
 • Sipőcz Katalin: Térbeli tájékozódás és grammatikalizáció
 • Tamm, Anne: Az észt igei partikulákról és az igei csoportokról
 • Widmer Anna: A főnévtől a csoportnévig - a grammatikalizáció egy esete az obi-ugor nyelvekben?
 • Zayzon Réka: Deiktikus morfémák funkcióváltásai a nganaszanban: grammatizálódás, lexikalizálódás, pragmatizálódás
 
2 500 Ft
Papp Ferenc: A debreceni thészaurusz

A debreceni thészaurusz

Linguistica Series C Relationes 11.


Budapest, 2000 
690 Ft
Gósy Mária (Szerk.): Beszédkutatás 2009

Beszédkutatás 2009

Helyzetkép a beszédtudományról


Budapest, 2009

 

 
1 290 Ft
Gósy Mária (Szerk.): Beszédkutatás 2008

Beszédkutatás 2008

Sokszínű beszédtudomány


Budapest, 2008

 

 
990 Ft
Gósy Mária (Szerk.): Beszédkutatás 2007

Beszédkutatás 2007

Fonetika és pszicholingvisztika


Budapest, 2005

 

 
990 Ft
Gósy Mária (Szerk.): Beszédkutatás 2005

Beszédkutatás 2005

Tanulmányok a beszédprodukció és a beszédpercepció területéről


Budapest, 2005

 

 
990 Ft
Gósy Mária (Szerk.): Beszédkutatás 2002

Beszédkutatás 2002

Kísérleti beszédkutatás

Jubileumi kötet


Budapest, 2002

 

 

 
990 Ft
Gósy Mária (Szerk.): Beszédkutatás '99

Beszédkutatás '99

Elméleti és alkalmazott fonetikai tanulmányok


Budapest, 1999

 
990 Ft
Gósy Mária (Szerk.): Beszédkutatás '98

Beszédkutatás '98

Beszéd, spontán beszéd, beszédkommunikáció


Budapest, 1998

 

 
990 Ft
Gósy Mária (Szerk.): Beszédkutatás '97

Beszédkutatás '97

Szófonetikai vizsgálatok


Budapest, 1997

 

 
990 Ft
Pajzs Júlia: Számítógép és lexikográfia

Számítógép és lexikográfia


Linguistica Series A, Studia et Dissertationes 4.


Budapest, 1990


 

 
800 Ft
Schmidt Éva: Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom
Schmidt Éva Könyvtár 2.
Schmidt Éva szakdolgozata és nyersfordításai
Budapest, 2006.

E kötetben a hanti kultúra alakulását – legalábbis az északi, különösen a kazimi nyelvjárásterületen – az 1910-es évektől az ezredfordulóig követhetjük végig. 
1 600 Ft

Terméksorrend: