Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Kossuth Lajos Tudományegyetem


Terméksorrend:

12

 Keresztes, Petteri, Maticsák: Folia Uralica Debreceniensia 14.
Debrecen, 2007. 
Raktárkészlet:  1 db
1 665 Ft
 Keresztes, Petteri, Maticsák: Folia Uralica Debreceniensia 15.

Folia Uralica Debreceniensia 15.


Debrecen, 2008 
1 665 Ft
Keresztes, Maticsák: Folia Uralica Debreceniensia 13.

Folia Uralica Debreceniensia 13.


Debrecen, 2006 
1 665 Ft
 Keresztes, Maticsák, Dusnoki: Folia Uralica Debreceniensia 12.

Folia Uralica Debreceniensia 12.


Debrecen, 2005 
1 665 Ft
 Keresztes, Maticsák, Dusnoki: Folia Uralica Debreceniensia 11.

Folia Uralica Debreceniensia 11.


Debrecen, 2004

 
1 665 Ft

Folia Uralica Debreceniensia 10.


Debrecen, 2003 
1 665 Ft
 Maticsák, Zaicz, Tuomo (szerk.): Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére
Folia Uralica Debreceniensia 8.
Debrecen, 2001. 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Keresztes, Maticsák: Folia Uralica Debreceniensia 6.

Folia Uralica Debreceniensia 6.


Debrecen, 1999 
1 665 Ft
Nyirkos István: Folia Uralica Debreceniensia 5.

Folia Uralica Debreceniensia 5.


Debrecen, 1998 
1 665 Ft
Nyirkos, Kiss, Maticsák: Folia Uralica Debreceniensia 4.

Folia Uralica Debreceniensia 4.


Debrecen, 1997 
1 665 Ft
Keresztes, Kiss, Maticsák: Folia Uralica Debreceniensia 3.

Folia Uralica Debreceniensia 3.


Debrecen, 1994 
1 335 Ft
Keresztes, Kiss, Maticsák: Folia Uralica Debreceniensia 2.

Folia Uralica Debreceniensia 2.


In honorem Magdalenae Kövesi Andrássy


Debrecen, 1991 
1 335 Ft
Vértes Edit: Vélemények és ellenvélemények

Vélemények és ellenvélemények


(Az Uralisches etymologisches Wörterbuch alapján)


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 62. szám

Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XXXII. kötetéből


Debrecen, 1995 
650 Ft
 K. Szoboszlay Ágnes: Mutató a Magyar Nyelvjárások 11–25. kötetéhez

Mutató a Magyar Nyelvjárások 11–25. kötetéhez


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 59. szám


Debrecen, 1991 
990 Ft
Kiss Antal: Andrássyné Kövesi Magda 80 éves

Andrássyné Kövesi Magda 80 éves


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 58. szám


Debrecen, 1991 
800 Ft
 Sebestyén Árpád: A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolá­já­ban

A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolá­já­ban


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 57. szám

Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XXVIII-XXIX. kötetéből


Debrecen, 1990 
800 Ft
 Hlavacska Edit: Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Inté­ze­té­nek Könyvtárában (Annotált bibliográfia)

Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Inté­ze­té­nek Könyvtárában (Annotált bibliográfia)


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 56. szám

Debrecen, 1990


 
990 Ft
 Kálmán Béla: Vértes Edit 70 éves. Jakab Edit: Vértes Edit tudományos munkássá­gá­nak bibliográfiája

Vértes Edit 70 éves

Vértes Edit tudományos munkássá­gá­nak bibliográfiájaA Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyete magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 54. szám


Debrecen, 1989 
800 Ft
 Jakab László–Keresztes László: Finnugor nyelvészet a debreceni egyetemen

Finnugor nyelvészet a debreceni egyetemen


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 51. szám


Debrecen, 1979 
800 Ft
Jakab László: Az ingadozó igei végződések használata

Az ingadozó igei végződések használata


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 48. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények XV. kötetéből


Debrecen, 1969 
800 Ft
Jakab László: A felszólító módjel kérdéseihez

A felszólító módjel kérdéseihez


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 45. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények X. kötetéből


Debrecen, 1964 
650 Ft
Sulán Béla: A kétnyelvűség néhány kérdéséhez

A kétnyelvűség néhány kérdéséhez


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 44. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények LIX. kötetéből


Debrecen, 1963 
650 Ft
Papp István: A szóalkotás problémái

A szóalkotás problémái


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 43. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények IX. kötetéből


Debrecen, 1963 
650 Ft
 Imre Samu–Kálmán Béla: Módszertani tanulmányok a nyelvjáráskutatás köréből

Módszertani tanulmányok a nyelvjáráskutatás köréből


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 42. szám


Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények VIII. kötetéből


Debrecen, 1962
 

 
650 Ft
Sulán Béla: Magyar -ó > Szláv -ou, -ov?

Magyar -ó > Szláv -ou, -ov?


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 40. szám

Különlenyomat a Nyelvtudományi Közlemények LXIV. kötetéből

Debrecen, 1962 
650 Ft
D. Bartha Katalin: A szlavóniai nyelvjárás szóképzése

A szlavóniai nyelvjárás szóképzése


A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 32.


Különlenyomat a Magyar Nyelvjárások I. kötetéből


Debrecen, 1952 
650 Ft
 Jakab László – Bölcskei András: A XVI. századi orvosi könyv szóalakmutatója

A XVI. századi orvosi könyv szóalakmutatója


Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 4.


Debrecen, 1988 

Raktárkészlet:  0 db
1 170 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Jakab László–Kiss Antal: Az Apor-kódex ábécérendes adattára

Az Apor-kódex ábécérendes adattára


Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 7.


Debrecen, 1997 
1 170 Ft
 Jakab László-Kiss Antal: A Guary-kódex ábécérendes adattára

A Guary-kódex ábécérendes adattára


Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 6.


Debrecen, 1994

 

 
1 170 Ft
 Zay Ferenc: Az Landor Feyrwar el wezessenek oka e woth es igy essewth (1535 k.)

Ha­sonmás és kritikai szövegkiadás

Debrecen, 1982.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 085 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Jakab László-Bölcskei András: Csokonai-szókincstár I.

Csokonai-szókincstár I.

Csokonai színművei szókincsének szövegszótára és adattára


Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 5.


Debrecen, 1993

 

 
2 240 Ft
Kálnási Árpád: A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei

A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei


Szabolcs-Szatmár megye földraj­zi nevei 2.

 

Debrecen 1984

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Kálnási Árpád: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük

Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 67.


Debrecen, 1996

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Közzéteszi Hoffmann István, Kiss Tamás: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864-Bihar Vármegye II.

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864-Bihar Vármegye II.


A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 66.


Debrecen, 1998 
1 600 Ft
Takács Judit: Keresztnevek jelentésváltozása

Keresztnevek jelentésváltozása

Egy tulajdonnévtípus közszóvá vá­lá­sá­nak modellje


A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 86.


Debrecen, 2007

 

 

Raktárkészlet:  0 db
2 380 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
 Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára

Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára


Magyar Névarchívum Kiadványai 4.


Debrecen, 2001 
2 240 Ft
 Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban

Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban

(Abaúj és Bars vármegye)

Magyar Névarchívum Kiadványai 6.


Debrecen, 2001 

 
2 240 Ft
 Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése

Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése


Magyar Névarchívum Kiadványai 5.


Debrecen, 2001 
2 240 Ft
 Rácz Anita: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata

A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.

Debrecen, 2005. 

Raktárkészlet:  0 db
2 240 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

12

Terméksorrend: