Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Iskolakultúra


Terméksorrend:

Fóris Ágota: Szótár és oktatás

Szótár és oktatás

Iskolakultúra-könyvek 14.


Pécs, 2002


Tartalom


ELŐSZÓ (MAGAY TAMÁS) 7
BEVEZETÉS 9
1. A LEXIKOGRÁFIA FEJLÕDÉSVONALAI
1.1. PARADIGMA-VÁLTÁS
1.1.1. A LEXIKOGRÁFIA KORSZAKAIRÓL 11
1.1.2. PARADIGMA-VÁLTÁS A LEXIKOGRÁFIÁBAN 13
1.2. A SZÓTÁR
1.2.1. A SZÓTÁR SZÓ 16
1.2.2. A SZÓTÁRI SZERKEZET MEGVÁLTOZÁSA 17
1.2.3. A SZÓTÁRFOGALOM MEGVÁLTOZÁSA 18
1.2.4. A SZÓTÁRAK TÍPUSAI 24
1.3. INFORMATIKAI MÓDSZEREK A LEXIKOGRÁFIÁBAN
1.3.1. AZ ALAPSZÓKINCS – A GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK 28
1.3.2. TERMINOLÓGIAI ADATBÁZISOK, KONCEPTUÁLIS
SZÓTÁRAK 35
2. A LEXIKÁRÓL ÉS A TERMINOLÓGIÁRÓL
2.1. A SZÓTÁRKIADÁS ÁTTEKINTÉSE OLASZ-MAGYAR
PÉLDÁKON
2.1.1. A RÉGEBBI KOROK SZÓTÁRAI 37
2.1.2. AZ UTÓBBI TÍZ ÉV OLASZ KÉT- ÉS TÖBBNYELVÛ
SZÓTÁRAI MAGYARORSZÁGON 38
2.1.3. A HAZAI KIADÁSÚ OLASZ-MAGYAR SZÓTÁRAK 40
ÁLTALÁNOS JELLEMZÕI
2.1.4. A MAGYAR-OLASZ, OLASZ-MAGYAR KÖZNYELVI
SZÓTÁRAK 42
2.2. AZ OLASZ NYELVÛ SZAKSZÓTÁRAK
2.2.1. AZ OLASZ KÉT- ÉS TÖBBNYELVÛ SZAKSZÓTÁRAK
SZERKEZETE 43
2.2.2. A KÖZNYELVI SZÓTÁR SZAKSZÓKINCSÉRÕL 45
2.3. A TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI SZÓTÁRAK
2.3.1. A TUDOMÁNYOS ÉS A MÛSZAKI SZÓTÁR
MEGHATÁROZÁSA 46
2.3.2. A MAGYAR-OLASZ TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI
TERMINOLÓGIAI SZÓTÁRAK 49
2.3.3. A TUDOMÁNYOS ÉS MÛSZAKI KISSZÓTÁRAK
SZERKEZETE 502.4. A LEXIKA ÉS A TERMINOLÓGIA
2.4.1. A NYELVI KOMPETENCIÁRÓL ÉS A LEXIKA
KITERJEDÉSÉRÕL VALLOTT FELFOGÁSOK 51
2.4.2. OLASZ NÉZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
ÉS A MÛSZAKI TERMINOLÓGIÁRÓL 55
2.4.3. A MAGYAR-OLASZ TERMINOLÓGIAI
KUTATÁSOKRÓL 60
2.5. A MAGYAR-OLASZ, OLASZ-MAGYAR
MÛSZAKI-TUDOMÁNYOS SZÓTÁR
2.5.1. A SZÓTÁR ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA 63
2.5.2. A MINTAVÁLASZTÁS ÉS A SZAKNYELVEK 64
2.5.3. A TERJEDELEM 65
2.5.4. A SZERKEZET 66
3. LEXIKOGRÁFIA AZ OKTATÁSBAN
3.1. A LEXIKOGRÁFIA OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGÁRÓL 73
3.2. SZÓTÁRAK AZ EGYETEMI OKTATÁSBAN 75
3.2.1. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN KIDOLGOZOTT
ELÕADÁS PROGRAMJA 76
3.2.2. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN KIDOLGOZOTT
SZEMINÁRIUMI PROGRAM 80
3.3. LEXIKOGRÁFIA AZ IDEGENNYELV-OKTATÁSBAN
3.3.1. KÉT OLASZ GYAKORISÁGI SZÓTÁR 81
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
3.3.2. A GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK ALKALMAZÁSA 91
3.4. MODERN LEXIKOGRÁFIAI MÓDSZEREK OKTATÁSA
3.4.1. SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZETI KUTATÁSOK
OKTATÁSI FELHASZNÁLÁSA 99
3.4.2. TANÁR-TOVÁBBKÉPZÉS ELEKTRONIKUS
SZÓTÁRAK HASZNÁLATÁRA 107
UTÓSZÓ (SZÉPE GYÖRGY) 111
FÜGGELÉK
JEGYZET 113
IRODALOM 123
WEBOLDALAK 130
FORRÁSOK 130
A KÖTETBEN SZEREPLÕ TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSAIK 135
NÉVMUTATÓ 136
TÁRGYMUTATÓ 139

 

Raktárkészlet:  0 db
1 500 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Luigi Tassoni, Fóris Ágota: Olasz nyelvi tanulmányok - Az alkalmazott nyelvészet témaköréből

Olasz nyelvi tanulmányok - Az alkalmazott nyelvészet témaköréből


Iskolakultúra-könyvek 5.


Pécs, 2000


TARTALOM


ELÕSZÓ 5
ALKALMAZOTT SZOCIOLINGVISZTIKA
ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA: JÖVEVÉNYSZAVAK A MAI
OLASZ NYELVBEN: VESZÉLY VAGY ESÉLY? 11
JÓZSA JUDIT: OLASZ NYELVPOLITIKA 25
KOLLÁR ANDREA: A LATIN-AMERIKAI OLASZ KISEBBSÉG
NYELVI HELYZETÉRÕL 38
MIKLÓS MAGDALÉNA: NYELV ÉS NYELVJÁRÁS
OLASZORSZÁGBAN 48
MOLNÁR KRISZTINA: DÉL-TIROL: A KISEBBSÉGVÉDELEM
MINTAPÉLDÁJA 62
SALAMON ESZTER: A FRIULI NYELVKÖZÖSSÉG
NYELVHASZNÁLATÁRÓL ÉS SAJÁT NYELVÉRÕL
ALKOTOTT VÉLEMÉNYÉRÕL 75
SZÓKA BERNADETT: AZ IDENTITÁS KÉRDÉSE
TICINO KANTONBAN 94
TÓTH HAJNALKA: A SZÁRD. NYELV VAGY DIALEKTUS? 105
ALKALMAZOTT NYELVÉSZET AZ IDEGENNYELVOKTATÁSBAN
FÓRIS ÁGOTA: OLASZ GYAKORISÁGI SZÓTÁRAK 125
HEGYI ÁGOTA: EGY ÚJ, INTEGRÁLT-KOMMUNIKATÍV
NYELVOKTATÁSI MÓDSZER 144
KOVÁCS MÓNIKA: AZ OLASZORSZÁGI BEVÁNDORLÓK
NYELVI PROBLÉMÁI 152
PELLES TAMÁS: OLASZ CÉLNYELVÛ ISKOLÁK
KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN 162
ROZSNYÓI ZSUZSANNA: SZÓTÁRKÍSÉRLETEK
A XVII. SZÁZADBÓL 179
WALLENDUMS TÜNDE: A 'NOVELLINO'
MEGSZÓLÍTÁSI FORMÁI 192
UTÓSZÓ 209
NÉVMUTATÓ 211

 
1 600 Ft

Terméksorrend: