Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Arcanum


Terméksorrend:

Régi magyar szólások és közmondások

PC-CD ROM

Arcanum, Budapest, 2004.


„Egy nemzeti közmondást örökre meghagyni halni, nagyobb kár, mint amikor a' Hódoltató Tábor egy ágyút el-veszt” — írta 1819-ben kéziratos közmondásgyűjteményének előszavában Pálóczi Horváth Ádám, a híres polihisztor. Ebben a kijelentésben természetesen nem kevés túlzás van, hiszen a szólásoknak és a közmondásoknak éppúgy megvan a maguk története, mint a szavaknak: divatba jöhetnek, de éppúgy feledésbe is merülhetnek. Ugyanakkor viszont nem véletlenül szokás a szólásokat nyelvünk virágainak nevezni. Százával, sőt ezrével találunk ugyanis köztük alapos és találó megfigyelésekből vagy a fantáziából született nyelvi képeket, kifejező és szemléletes hasonlatokat, az embereket és a világ dolgait lényegükben megragadó jellemzéseket, bölcs tanácsokat, intelmeket és évszázados vagy évezredes múltjuk ellenére manapság is megszívlelendő életvezetési elveket.

Emiatt tartották már évszázadok óta fontosnak a szólások és közmondások gyűjtését és közzétételét. A 19. században a romantika múltba fordulása még inkább a tudományos érdeklődés középpontjába állította őket: számos nagy terjedelmű gyűjtemény látott napvilágot. Ezek zöme azonban ma már egyrészt nehezen hozzáférhető, másrészt igen nehéz őket a kutatásokban használni, mert szerkesztési elveik igen kezdetlegesek: van olyan, amelyik rendkívül egyszerű fogalomköri mutatók szerint igyekszik rendezni anyagát, van amelyik egyszerűen a szólás kezdőbetűje alapján, s van olyan is, amelyik — noha kissé következetlenül — a szólás legjellegzetesebb eleme, az ún. vezérszó szerint.

A korlátozott hozzáférés és kezelhetőség miatt tartottuk fontosnak a 19. század négy legismertebb gyűjteményének elektronikus formában való kiadását. Ezzel ugyanis a nehezen hozzáférhető gyűjtemények is közkinccsé lehetnek, a teljes szövegű keresőprogram pedig kényelmesen használhatóvá teszi a régi magyar szólások és közmondások e szinte kimeríthetetlen tárházát.

A CD-n a következő gyűjtemények anyaga kapott helyet:

Dugonics András: Magyar példa beszédek és jeles mondások. Szeged 1820.
Erdélyi János: Magyar közmondások könyve. Pest 1851.
Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve. Pécs 1891.
Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Budapest 1896.

Hisszük, hogy ezzel nemcsak nemzeti kultúránk egy fontos részét sikerült átörökítenünk a modern kor digitális világába, de szórakoztató és tanulságos olvasmányt is nyújtunk a CD használóinak.

 

Raktárkészlet:  0 db
6 000 Ft
Nincs raktáron
Finály Henrik: A latin nyelv szótára

A latin nyelv szótára

Editio Digitalis

PC-CD-ROM

 

2002.

 

A hajdani neves kolozsvári professzor Finály Henrik szótára alapmű. Modernebb változata őseinek, Szenczi Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter munkáinak. Több, mint 61.000 szócikkével az eddigi legteljesebb és leghasználhatóbb latin szótár.

Finály Henrik 1852-től a kolozsvári kereskedelmi iskola tanára, 1856-tól az Erdélyi Múzeum Egyesület titkára, 1872-től a kolozsvári egyetem klasszika-filológia tanára. 1868-tól egyben a kolozsvári kereskedelmi- és iparkamara elnöke. Az MTA levelező tagja.

„…szembeötlő volt, (…) hogy más szótárak nem elégítik ki azoknak a szükségét, a kik a középtanodán túl is hivatásuknál fogva latin irodalommal foglalkozni, latin kútfőkből merítni kénytelenek. A theologus, a jogász, az orvos, a történelembuvár, a természet-vizsgáló, a csillagász stb., a ki ókori kútfő-tanulmányokra akart terjeszkedni, nem kapta meg e szótárakban éppen azt, a mire leginkább kellett rá keresnie.” — írja a szerző a szótár Előszavában.

Ez a CD-ROM hiányt pótol, mikor elérhetővé teszi ezt az alapvető szótárt digitális formában, és lehetővé teszi a teljes szövegű keresési funkciókat.

 

Raktárkészlet:  0 db
3 990 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: