Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Újdonságok


Terméksorrend:

Keszler Borbála, Lengyel Klára: Kis magyar grammatika

Kis magyar grammatika

 

2002

 

Nyilván nem véletlen, hogy e nyelvtani kompendium címe erősen emlékeztet a több évtizede közkézen forgó Rácz Endre–Takács Etel szerzőpáros alkotta Kis magyar nyelvtanéra. Nem véletlen, hiszen a Keszler–Lengyel szerzőpár is olyan teljesség igényű összefoglalást kívánt megalkotni, amely az általános iskolásoknak, még inkább középiskolai tanulóknak, a nyelvtani ismereteiket föleleveníteni óhajtó felnőtteknek, de bárkinek közérthető módon, a részletekben el nem veszve írja le a magyar nyelv használatának rendszerezett szabályait. E kis kötet iránymutató előzménye a magyar leíró nyelvészet legkorszerűbb ismereteit áttekintő, 2000-ben, Keszler Borbála szerkesztésében megjelent Magyar grammatika volt, az ott érvényesített szemléletmód tükröződik ebben az ismeretterjesztő kiadványban. Ennek az újfajta szemléletnek az egyik lényeges vonása, hogy az esetleg vitatott nyelvtani problémák esetében minden lehetséges vélekedést közöl, tárgyilagosan ismertet, majd utal arra, hogy a szerzők szerint melyik változat tekinthető a legelfogadhatóbbnak. Vagyis a régebbi 'iskolás' nyelvtanokkal ellentétben ez a könyv nem kanonizál egy-egy alternatívát, csak javaslatot tesz rá. A szerkezete is tipikusan alulról fölfelé építkező. Az első rész, a Bevezetés nem csupán a fogalmi apparátust közvetíti (mi a beszéd, a nyelv és nyelvtan), hanem áttekintően ismerteti a nyelv egységeit, a legkisebbtől a legnagyobb felé haladva: fonémák, morfémák, szavak, szintagmák, mondatok. Csak ezek után következik a hagyományos leíró nyelvtani áttekintés – amelyből a korszerű grammatikákra jellemzően kimarad a hangtan és a mondattan –, éspedig Szóalaktan, Szófajtan, A szóalkotás módjai, Szintagmatan, Mondattan fejezetcímek alatt. Természetesen e fejezeteken belül is számos újdonsággal találkozhat az érdeklődő, olyan fogalmakkal, fölosztásokkal, amelyeket a korábbi leíró nyelvtanokban nemigen talált meg (pl. szabad és kötött morféma fogalma, a toldalék részének tekintett előhangzó, a toldalékok közötti átfedések érzékeltetése, a partikula fogalma, vagy az ikerítéses szóalkotási mód stb.). A szerzők az újdonság számba menő vagy a köztudatban nem szereplő grammatikai jelenségeket, szabályokat kissé bővebben fejtik ki, vagyis a már kanonizált ismeretek rovására némi arányeltolódás figyelhető meg a könyvben, amely azonban így is teljes körű és korszerű leírói nyelvtani kézikönyv. A kötet kézikönyvként való használatát megkönnyíti A táblázatok és vázlatos összefoglalók lelőhelye című külön tartalomjegyzék; nemkülönben fontos a bőséges Irodalomjegyzék, amely a mai leíró magyar nyelvtannak nemcsak a részkérdéseit taglaló szakirodalomba vezet be, hanem a mai magyar nyelvtudomány nemzetközi környezetének alapirodalmát is megadja.

 

 

Raktárkészlet:  1 db
5 700 Ft
  Olaszy Kamilla: Gazdasági német szótár / Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch

Gazdasági német szótár / Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch

(Német-magyar, magyar-német)

 

Budapest, 2017 – Új, bővített kiadás


Ez a szótár azoknak íródott, akik otthonosan szeretnének mozogni mind németül, mind pedig magyarul a gazdaság témaköreiben.
Már az alcímből kiderül, hogy igen széles rétegekről van szó. Gazdasági újságokat, napilapok gazdasági rovatát figyelemmel kísérő középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak és szakembereknek nyújthat megbízható segítséget (természetesen a teljesség igénye nélkül) ez a kötet. Az Európai Unió tagországaiban a más tagországok állampolgárainak biztosított szabad munkavállalás is sokakat ösztönöz arra, hogy tudásukat külföldön – adott esetben német nyelvterületen – kamatoztassák.
Németből több mint tíz-, magyarból pedig csaknem tízezer szócikk nyújt segítséget a nemzetgazdaság, a mikroökonómia, a bank, a tőzsde, az ipar, a kereskedelem, a jog, a vendéglátás, az informatika stb. területén történő eligazodáshoz." (A szerző)

 

Raktárkészlet:  2 db
6 200 Ft
Kassai Ilona: Fonetika

Budapest, 1998

 

Raktárkészlet:  0 db
3 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

Terméksorrend: