Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Szavazás

Részletes leírásHegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések

A termék ára
6 500 Ft
Kosárba tétel
Megosztom
Funkciók
Raktárkészlet
1 db
Rövid leírás
A 2004-ben azonos címmel megjelent nyelvtan közel kétszeresére bővített, átdolgozott változata.
Bővebb ismertetés

A könyv megkönnyíti az átjárást a sajátos szerkezetű magyar és az idegen – elsősorban az indoeurópai – nyelvek között. Újszerű módon, összehasonlító-funkcionális megközelítéssel magyarázza a magyar nyelvi rendszer működését, annak rendszerét. A merev szabályok felsorolása helyett a nyelvi elemeknek a közlés megformálásában betöltött szerepét helyezi középpontba.

A szerző, Hegedűs Rita több évtizedes gyakorlattal rendelkezik az idegennyelv-oktatás területén: a napjainkban működő, a magyart idegen nyelvként tanító tanárok nagy része az ő keze alatt szerezte meg az élő magyar nyelv tanításának elméleti és gyakorlati alapjait. Az ELTE-n eltöltött majd harminc év oktatói munkáját kiegészíti a PTE-n, a KRE-n és a berlini Humboldt Egyetemen végzett sikeres munkássága.

Az I. rész (Formák) sorra veszi a magyar nyelv formai jellegzetességeit. Ez a fejezet áll a legközelebb a hagyományos grammatikákhoz. A gazdag magyar toldalékolási rendszer részletes tárgyalása mellett itt kapott helyet a szintaxis is: a mondat formai megközelítése – hasonlóan a szóéhoz – a funkció előtérbe helyezésével történik.

A II. részben (Funkciók) kettős feladatot vállal magára a szerző. Egyrészt sorra veszi azokat a logikai-nyelvtani kategóriákat, amelyek alapján a nyelvhasználat során a beszélő és a hallgató rendezi mondanivalóját, másrészt átfogó kategóriákba sorolva ismerteti a kommunikációs funkciókat.

A III. rész (Összefüggések) mélyrehatóan elemzi a Formák és Funkciók kapcsolatát. Kulcsot kap a kezébe a tanár, amellyel megnyithatja a tipológiailag különböző nyelvek közötti átjárót, valamint a hagyományos nyelvleírások által egymástól elzárt kategóriákat és nyelvi szinteket. Ebben a részben elevenné válnak a szigorú elmélet által megmerevített kognitív, történeti, valamint strukturális megközelítések.

Az olvasót segítik a könyvben található világos szerkezetű ábrák, táblázatok. A kötet végén lévő tárgymutató a gyors visszakeresést biztosítja.

Kiadó
Tinta Kiadó
Kód
(MV)
Formátum, oldalszám
B/5, 560 oldal, új